Hopp til innhold

Tvil om russiske legers kompetanse

Flere russiske leger kan miste lisensen fordi de mangler godkjent utdanning. Noen av legene har jobbet flere år i Norge.

Lege
Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

 

Av i alt 152 russiske leger som har fått tillatelse til å jobbe i Norge, mangler flere godkjent legeutdanning.

Så langt har det ikke kommet meldinger om klager eller tilsynssaker på de aktuelle legene. Men direktør i pasientskadenemda Rose-Marie Christiansen ser ikke bort fra at det kan komme. 

- Jeg må si at jeg synes det er svært betenkelig. Jeg trodde reglene for å bli autorisert som lege i Norge var meget strenge, sier Christiansen.

I motsetning til her hjemme er legeutdanninga i Russland delt inn i flere spesialistretninger. Visepresident i Den norske Lægeforening Per Meinich er overrasket over at det kan finnes leger i Norge uten nødvendig kompetanse.  

- Hvis det viser seg at dette er leger som kommer gjennom uten å ha den nødvendige kompetansen så er det noe vi må se på, noe vi må ta alvorlig, og gå videre på, sier Meinich til NRK.

Han mener likevel ikke at det er for enkelt for utenlandske leger å få lisens her til lands.

- Proteksjonistiske

- Norske myndigheter har blitt kritisert nettopp for å stille for høye krav til leger utenifra EØS-området. Man har ment at vi har vært for proteksjonistiske, sier Meinich.

Leger som kommer fra land utenfor EØS må gjennomgå en test for å få lisens i Norge. Direktør i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Per Haugum lover nå en full gjennomgang av rutinene.

-  I tillegg til den medisinske fagprøven vil vi la alle gjennomgå en klinisk eksamen hvor de må vise at de duger i en reell situasjon med en levenede pasient, ser Haugum til NRK.

I Norge er det ei grunnutdanning for alle som tar legeutdannelse, i Russland er det seks år lange studieløpet delt inn i tre spesialtistretninger (se faktaboks).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger