Hopp til innhold

TT-reiser i Oslo: Tredobling i antall avvik

I 2018 sto Norgestaxi for 1741 av TT-reiseavvikene i Oslo. Det er en tredobling på to år.

Fredrik Bottolfsen

Fredrik Bottolfsen (22) er avhengig av tilrettelagt transport (TT-kjøring) for å komme seg på jobb.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Fredrik Bottolfsen (22) har kommet for seint til jobb så mange ganger at Velferdsetaten har åpnet for at han kan ringe direktebestilt drosje.

Bottolfsen er lam fra livet og ned og sitter i rullestol.

Tre dager i uken jobber han hos et firma på Løren i Oslo, hvor han pakker helseprodukter. For å komme seg til jobb, er han avhengig av tilrettelagt transport (TT) – det vil si at en drosje kommer og henter ham til avtalt tid hver morgen.

Pål Helvik Johansen

FORTVILER: Fredriks pappa, Pål Helvik Johansen, er lei av at sønnen blir sittende og vente på taxi når resten av familien har reist på jobb eller skole.

Foto: Tore Linvollen / NRK

I lang tid har han vært svært forsinket – noe som fører til lange dager for å ta igjen tapt arbeidstid.

– Det er jo ikke greit, sier han.

Forsinkelser på opp mot halvannen time er ikke uvanlig, og i vinter har drosjene stort sett alltid kommet for sent.

– En håpløs situasjon

Fredriks far, Pål Helvik Johansen, har ikke tall på hvor mange ganger han har vært i kontakt med Velferdsetaten, som har ansvaret for ordningen i Oslo.

– I forrige uke skrev jeg tre klager, men dette skjer nesten ukentlig, og stort sett kommer han for sent på jobb, sier faren.

Han beskriver situasjonen som helt håpløs for familien, og er lite begeistret for at sønnen blir sittende alene hjemme og vente på transport.

Tredobling i avvik

I Oslo legger Velferdsetaten til rette for at 15.500 mennesker får TT-reise. Totalt gjennomføres godt over 800.000 reiser årlig – både «fritidsreiser» og såkalte «faste reiser».

Norgestaxi gjennomfører om lag 120.000 slike reiser i året, og har kontrakt på samkjørte drosjeturer. Når man trekker fra ferier vil det si at de gjennomfører 12.000 reiser per måned for Velferdsetaten.

Tall NRK har fått innsyn i viser at selskapet har hatt en kraftig økning i antall avvik de siste tre årene.

  • I 2016: 472 avvik
  • I 2017: 1581 avvik
  • I 2018: 1741 avvik

De aller fleste avvikene ble registrert som forsinkelser, men gikk også på forhold som manglene sikkerhet, service og tekniske problemer.

De største utfordringene hadde selskapet fra november 2017 til april 2018. I desember 2017 toppet det seg med nesten 500 forsinkelser og fire forhold som gikk på sikkerheten.

Uheldig utvikling

Kia Haugen Baardseth

BEKLAGER: Avdelingsdirektør Kia Haugen Baardseth hos Velferdsstaten i Oslo kommune sier de ikke har noen transportører som kan overta på kort sikt.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Avdelingsdirektør Kia Haugen Baardseth hos Velferdsetaten i Oslo kommune synes utviklingen er uheldig.

– Først må jeg beklage på det sterkeste den fortvilelsen TT-brukere og familiene opplever. TT skal være en trygg og forutsigbar tjeneste.

Baardseth synes også det er svært beklagelig at Fredrik har opplevd gjentatte forsinkelser de siste årene.

– Hvorfor klarer dere ikke å levere?

– Det er ikke transportører (red. anm. andre taxiselskaper) som kan overta på kort sikt. Derfor er vi innstilt på å gjøre tiltak så vi kan bedre dette.

– Hvilke tiltak dreier det seg om?

– Det kan være dagmulkter, men for ikke å ødelegge for mulighetene til å rette opp i problemene har vi valgt å fokusere på positive tiltak, som sjåføropplæring og ekstra biler.

Millionbot

Dag Kibsgaard-Petersen

Administrerende direktør i Norgestaxi, Dag Kibsgaard-Petersen, skriver i en e-post til NRK at de har hatt utfordringer med kapasitet under høysesong og vinterstid.

Foto: Hanne Pernille Andersen

I løpet av en periode på drøyt to måneder, fra 4. januar 2018 til 14. mars, ila etaten Norgestaxi nesten én million kroner i mulkt etter å ha registrert 956 avvik i perioden.

«Etaten har etter en helhetlig vurdering denne gangen funnet det rimelig å skjønnsmessig redusere kravet til 200.000 kroner» står det i et dokument NRK har fått tilgang til.

– Det er selvfølgelig ikke bra. Vi beklager det veldig sterkt, sier Baardseth.

Tyder dette på at vilkårene i anbudet for dårlig?

– Det har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om. Vi har hatt lignende kontrakter før og det har fungert tidligere år. Vi tror ikke nødvendigvis at det skyldes kompensasjon.

Utfordringer med kapasitet

Det har ikke lyktes NRK å få et intervju med ledelsen i Norgestaxi, men i en e-post skriver administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen at Norgestaxi Oslo hadde en reduksjon i antall biler i 2017 og 2018.

– Gitt dagens regulerte løyvemarked har vi hatt få muligheter til å motvirke dette. Dette er meget beklagelig, skriver Kibsgaard-Petersen.

Han skriver videre at det etter sommeren 2018 ble rapportert om få avvik og at leveransen var god.

– Men fra november opplevde vi utfordringer med kapasitet under høysesong og vinterstid. Dette spesielt i januar når mange løyvehavere tar ferie. Enkelte avvik kan videre skyldes teknisk utførelse eller service.

Fredrik har krav på en fast, forhåndsbestilte reise med samkjørt drosje. I Oslo er det Norgestaxi som har denne kontrakten.

Etter gjentatte klager har bydelen åpnet for å ta i bruk det «hvite kortet» – det vil at si familien kan bestille reiser fra Oslo Taxi, som kun har avtale om såkalt direktebestilt drosje.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger