Trygdeskandalen skal behandles av Stortinget

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle Nav-skandalen. Det er klart etter et møte med de parlamentariske lederne i partiene på Stortinget.

Muntlig spørretime i Stortinget

FORNØYD: Både Rødt-leder Bjørnar Moxnes (t.v.) og SV-leder Audun Lysbakken stiller seg bak at trygdeskandalen skal behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Nå kommer redegjørelsen av Nav-skandalen til å gå til kontrollkomiteen. Det mener vi i Sv også er det riktige stedet. Stortinget kan få stilt alle sine spørsmål og vurdere hvem som har ansvaret.

Det sa SV-leder Audun Lysbakken etter møtet. Han sier opposisjonen har gitt klare innspill på mandat og sammensetning av en mulig kommisjon som skal granske saken i tillegg til behandlingen i komiteen.

– Jeg er glad for at saken blir sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen, og jeg er glad for at Stortinget nå kan komme i gang med det arbeidet. Vi har fryktelig mange spørsmål vi trenger svar på etter regjeringens redegjørelse tirsdag, sier Lysbakken.

Bjørnar Moxnes

ALLE BØR FÅ VÆRE MED: Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener at alle partiene bør få et ord med i laget når det skal bestemmes hvem som skal være med i kommisjonen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han håper regjeringen vil involvere også opposisjonen i arbeidet med granskingen.

– Jeg tror vi er tjent med, alle sammen, at også de partiene som ikke er i regjering får et ord med i laget når det gjelder hvem som skal være i kommisjonen og mandatet for å komme til bunns der, sier Moxnes.

Statsråd Hauglie kom til møtet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) var til stede på deler av møtet for å redegjøre for mandat og sammensetting av granskingskommisjonen som regjeringen skal nedsette.

– Hun sa man ønsker en gransking som kan ta med seg alle sider av saken, og som ikke skal utelukke noen deler av saken som kan være relevant for feiltolkningen. Det ble presentert et forslag til mandat og sammensetning, og partiene får anledning til å komme med tilbakemelding på dette i løpe av dagene, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Nav-skandalen

VIL I GANG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) forteller at det er i alles interesse at granskingen blir satt i gang så fort som mulig.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hauglie sier det er i alles interesse at granskingen kommer raskt i gang.

– Mitt utgangspunkt er at det er i alles interesse at vi får satt i gang granskingen og får fakta på bordet. Det er også derfor jeg har bedt partiene å komme tilbake til meg så raskt som mulig, sier Hauglie til NRK.

Dag Terje Andersen, leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, mener at det har vært mest korrekt å nedsette en granskningskommite i en sak hvor så mange har gjort feil.

– Når innbyggere i Norge har blitt så hardt rammet, mener jeg at det er riktig at Stortinget har nedsatt en granskningskomite.

Dag Terje Andersen

ENIG: Dag Terje Andersen, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Arbeiderpartiet, mener det er riktig at Stortinget har nedsatt en granskningskomite.

Foto: NRK

Videre sier Andersen:

– Hvis saken endelig kommer til kontrollkomiteen, så skal vi behandle saken der. Da kommer vi til å stille spørsmål knyttet til det, vi kommer til å ha høringer, og vi kommer også til å legge fram en sak for Stortinget som konkluderer på grunnlag av redegjørelsen.

Dette har hendt

Nav har lagt til grunn at hovedregelen er at en trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt kontantytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

EUs trygdeforordning i 2012 slår imidlertid fast at medlemmer av folketrygden som oppholder seg i EU eller EØS har krav på slike kontantytelser, men Nav endret ikke praksis.

En gjennomgang Nav har gjort viser at rundt 2 400 saker kan ha blitt rammet av Nav sin feil praktisering av regelverket.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen. 36 av disse dommene har endt med fengselsstraff. Den lengste dommen skal ha vært på åtte måneder.

Etter avsløringen har kritikken haglet mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Ga feil informasjon i Dagsrevyen

Kritikken har blant annet gått på statsrådens håndtering av saken etter at den ble kjent for både Nav og departementet.

Hauglie sa blant annet på Dagsrevyen mandag 28. oktober at hun ble informert om trygdeskandalen før jul 2018 og at Nav da endret praksis umiddelbart.

Ifølge brev fra Nav til Hauglies eget departement dagen før, søndag 27. oktober er ikke Hauglis uttalelse om tidspunktet for ny praksis riktig.

I brevet som NRK har fått tilgang til står det:

«Vi vil implementere ny praksis umiddelbart. Vi har allerede fra juni 2019 implantert ny praksis på kortvarige forhold.»

SISTE NYTT

Siste meldinger