Hopp til innhold

Trygdeoppgjøret klart: Mot redusert kjøpekraft for pensjonistene

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Arbeids - og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer resultatet av trygdeoppgjøret

MINDRE Å RUTTE MED: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer resultatet av årets trygdeoppgjør, som i praksis gir pensjonistene mindre å rutte med.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la onsdag fram resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottakere og pensjonister.

– Pensjonistene får mer penger. Men prisveksten sånn det ser ut nå, vil kanskje øke noe mer enn pensjonene øker, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han onsdag la fram årets trygdeoppgjør.

Resultatet får betydning for én million trygdemottakere og pensjonister.

De som allerede får utbetalt alderspensjon, får en økning på 0,74 prosent fra 1. mai, mens den årlige økningen blir 1,2 prosent.

Krever endring

Samtidig er prisveksten i år anslått til å være på 1,4 prosent, og dermed får pensjonistene trolig en nedgang i kjøpekraft på mellom 0,15 og 0,2 prosent. Fasiten avhenger av hvor prisveksten til slutt lander.

Leiar i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Foto: NRK

– Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Han anslår en reallønnsnedgang på 0,15 prosent.

– Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn.

Vil fjerne underregulering

I årene 2015 til 2018 opplevde pensjonistene reallønnsnedgang, mens de i fjor fikk noe økt kjøpekraft.

Grunnen til at pensjonistene ofte har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uføretrygd, som også omfattes av trygdeoppgjøret, reguleres derimot med lønnsveksten.

Pensjonistforbundet la før årets oppgjør krav om at underreguleringen på 0,75 prosentpoeng oppheves, og at pensjonistene får forhandle på linje med lønnsmottakere. Davidsen varsler at Pensjonistforbundet ikke vil skrive under på protokollen fra trygdeoppgjøret.

Støre: – En reell forverring i levekår

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre reagerer på at pensjonistenes kjøpekraft svekkes. Han mener tida er inne for å skrote regjeringens pensjonsmodell.

Jonas Gahr Støre kommenterer Fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti i Trøndelag Arbeiderparti

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener arbeisminister Isaksen er for forsiktig når han beskriver hvordan årets trygdeoppgjør påvirker pensjonistene.

Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Støre antyder også at arbeids- og sosialminister Isaksen bruker for svake ord når han sier at pensjonistene påvirkes av moderasjonen i årets trygdeoppgjør.

– Det er forskjell på å bli påvirket og å gå i minus mens lønnstakere går i pluss, sier Støre til NTB.

– For mange pensjonister betyr summen av dette en reell forverring i levekår.

Ap har foreslått å erstatte dagens pensjonsmodell med en alternativ modell der pensjonistene ikke kan gå i minus så lenge lønnsmottakernes reallintekt går i pluss.

Men Torbjørn Røe Isaksen sier at Arbeiderpartiets modell ikke vil gi pensjonistene mer penger.

– AP gir helt feilaktig inntrykk av at de har mer penger til pensjonistene. Alle påplussninger vil de hente inn gjennom lavere økninger i år med gode lønnsoppgjør. Det blir i altså ikke mer penger alt i alt, sier han.

Også Fremskrittspartiet varsler kamp for å sikre pensjonistene bedre kjøpekraft inn mot høstens budsjettforhandlinger.

– Dette er for dårlig, og det kan ikke fortsette at pensjonistene får redusert sin kjøpekraft, sier Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Han mener pensjonistene fortjener samme inntektsvekst som resten av samfunnet.

Vil legge frontfagsoppgjøret til grunn

Årets oppgjør i det såkalte frontfaget endte på en lønnsvekst på 1,7 prosent. Frontfaget er retningsgivende for de øvrige oppgjørene.

Bakteppet er en anslått prisvekst på 1,4 prosent i år. Dermed får lønnsmottakerne trolig en svak reallønnsvekst.

Pensjonistforbundet krever også at frontfagsoppgjøret legges til grunn for årets oppgjør, midler til reformer for eldre og uføre, at trygdeoppgjøret behandles i Stortinget og at uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjusteringen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ