Truslene mot Wara har kostet flere millioner

Aktoratet mener de økonomiske konsekvensene bør føre til streng straff.

Tor Mikkel Wara med livvakter rundt seg.

VAKTHOLD: Daværende justisminister Tor Mikkel Wara på vei til sikkerhetskonferanse på Oslo kongressenter i januar 2019. Han fortalte i retten at vaktholdet ble skjerpet etter flere trusler denne perioden.

Foto: Simon Solheim / Fra boken «Livvakt – på innsida av PST»

OPPDATERT: Fredag klokken 12.00 ble Laila Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun ble funnet skyldig i angrep på demokratiet.

Bertheussen var anklaget for å stå bak brannstiftelse, skadeverk og trusselbrev. Mange av hendelsene var rettet mot samboeren, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Også daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har mottatt trusselbrev.

Aktoratet mener motivet var at mistanken skulle rettes mot personene bak teaterstykket «Ways of seeing» eller dets sympatisører.

Laila Bertheussen sier hun er helt uskyldig, og mener andre må stå bak.

Uansett hvem som er skyldig, har saken kostet samfunnet mye.

Stor politioperasjon

Trusselhendelsene førte til flere utrykninger, tilkalling av politiets bombegruppe og ekstra vakthold rundt justisministeren.

Da aktor Frederik Ranke la ned påstand om to års fengsel, var det skjerpende at saken hadde vært ressurskrevende for politiet.

– Det er mye som er annerledes i denne saken i form av skjerpet vakthold rundt en justisminister over lang tid. Det drar mye penger og mye ressurser fra politiet, sier Ranke til NRK i forkant av dommen.

I prosedyren argumenterte han med at var snakk om millionbeløp.

– Det er i alle fall snakk om et syvsifret beløp. Likevel fortsatte hun angrepene som førte til store økonomiske konsekvenser, sa Ranke.

Bilen til Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen ved huset på Røa i Oslo

TRUSLER: Den første av flere trusselhendelser skjedde 6. desember 2018. Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på.

Foto: Politiet/ PST

Over 3 millioner i retten

NRK har undersøkt hvor mye saken har kostet så langt.

 • Oslo tingrett: 3,4 mill. kroner

– Det er foreløpig utbetalt 3.390.398,35 kroner inkludert merverdiavgift i salær og utgifter til forsvarerne, bistandsadvokatene, meddommerne og vitner, opplyser Oslo tingrett til NRK.

 • Statsministerens kontor (SMK): 400.000 kroner

– SMK hadde utgifter til nye forsterkede sikkerhetstiltak for tidligere statsråd Tor Mikkel Wara etter trusselhendelsene mot ham i desember 2018 og vinteren 2019. SMKs utgifter til disse ekstraordinære sikkerhetstiltakene beløp seg til cirka 400.000 kroner, opplyser fagdirektør Tor Borgersen hos SMK.

Dette inkluderer blant annet kameraovervåkning fra sikkerhetsfirmaet Stanley i boligen til Wara og Bertheussen.

Laila Bertheussen mottar dommen i Oslo tingrett.

SE DIREKTE: Dommen i saken mot Laila Anita Bertheussen kommer i Oslo tingrett klokken 12.

 • Oslo politidistrikt

I tiltalen står det at politiet rykket ut til sju hendelser, en med politihelikopter og to med politiets bombegruppe. Brannvesenet ble tilkalt to ganger. Ambulanser rykket også ut.

– Når det gjelder større saker, slik som Bertheussen-saken, vil det være bortimot umulig å kostnadsberegne den i sin helhet, da det er mange avdelinger involvert som har flere typer kostnader på flere budsjetter innen hver avdeling. Vi har dessverre ikke ressurser til å prioritere å kostnadsberegne slike saker i etterkant, skriver Steinar Wulfsberg-Gamre, seniorrådgiver kommunikasjon i Oslo politidistrikt.

Utover i trusselperioden hadde Oslo-politiet en uniformert politibil på nattevakt utenfor huset til Wara/Bertheussen.

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

PST har det nasjonale ansvaret for å utføre livvakttjeneste på norsk jord, blant annet for medlemmer av regjeringen. Justisminister Tor Mikkel Wara fikk ekstra vakthold etter at truslene startet.

I retten ble Wara spurt om vaktholdet etter den første hendelsen.

– Det var vel en stund etter det, etter hvor intenst det var. Det er graderinger av hvor mye livvakt man har. I begynnelsen var det ikke veldig mye, eller intenst. Normalt er det sånn at biltjenesten bringer deg trygt til og fra. I starten var det en mann som fulgte meg på avstand. Etter hvert hadde jeg to personer tett på, sa Wara.

PST har ikke tall på hva vaktholdet kostet, men i boka «Livvakt – på innsida av PST» skriver NRK-journalist Simon Solheim at vaktholdet rundt justisministeren mer eller mindre ble driftet på overtid.

«Selv om terskelen for fysiske angrep mot Wara ble vurdert som «betydelig høyere» enn å gjøre hærverk mot boligen hans, bestemte PST at han skulle få mer eller mindre permanent livvaktbeskyttelse, såkalt tiltak 2B. Wara ble fotfulgt av minst to livvakter så lenge han var utenfor husets fire vegger. Og når han var hjemme, sto det alltid en uniformert politibil på utsiden av huset, såkalt tiltak 4B: «Bevæpnet politivakt utvendig»,» står det i boka.

Da Wara gikk av, sluttet livvaktene å følge ham.

I tillegg til vaktholdet, fikk PST også et etterforskningsansvar. De overtok saken fra Oslo politidistrikt 6. desember 2018.

PST kan ikke gi noe tall på hva saken har kostet i kroner, men legger ikke skjul på at det har vært en stor sak.

– Dette har vært en etterforskning som har vært høyt prioritert med en omfattende etterforskning, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

 • Kripos

Kripos har bistått Oslo politidistrikt og PST i etterforskningen. Kripos har gjennomført en rekke undersøkelser knyttet til blant annet printere, frimerker og tusjer. Gjennom rettssaken kom det frem at dette arbeidet har vært tidkrevende og svært omfattende.

Kripos har for eksempel kjøpt inn 275 frimerkehefter og undersøkt både fargetrykk og kuttflater.

De har også undersøkt trykken fra ulike printere og kopipapir med mikroskop. I forbindelse med dette arbeidet ble det blant annet kjøpt inn en ny HP Envy 5020-skriver for å sammenligne en prøveutskrift med trusselbrevet til Tybring-Gjedde.

Kripos sier det vil ta tid å regne ut hva bistanden har kostet, og har ikke kunnet gi noe tall til NRK til denne saken. Men de svarer at det har vært omfattende.

– Blant annet har det blitt brukt betydelige ressurser til grundige laboratorieundersøkelser ved avsnitt for dokument og skrift, kjemiske undersøkelser og fingeravtrykksundersøkelser, i tillegg til andre tekniske undersøkelser, skriver seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i en e-post til NRK.

Språkforsker spøkte om utgifter

Språkforsker Sylfest Lomheim har også forklart seg om språket i trusselbrev, som sakkyndig vitne for aktoratet. Lomheim endte opp med å kjøre tur/retur Kristiansand-Oslo to ganger, fordi forsvarer Elden ba om å få utarbeidet en skriftlig rapport i forbindelse med det første vitnemålet.

Da Lomheim dro fra retten første gang, beklaget den ene dommeren bomturen.

– Det er i orden. Det blir bare nye utgifter for staten, svarte Lomheim.

Bevisene – og de ubesvarte spørsmålene

Bertheussen-saken er avsluttet i Osle tingrett

SISTE DAG: Aktor Frederik Ranke i samtale med forsvarerne i sal 250 etter at rettssaken mot Laila Anita Bertheussen ble avsluttet.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Derfor krever de ikke saksomkostninger

Da rettssaken ble avsluttet, mente altså aktor Ranke at utgiftene var straffeskjerpende. Likevel krevde ikke aktoratet at Bertheussen måtte dekke saksomkostninger.

– Det har vært store kostnader knyttet til saken, men tiltalte har liten egen inntekt. En stor påstand om å dekke kostnader ville til syvende og sist kun gått ut over Wara. Å be om 100.000 kroner ville uansett bare vært en pølse i slaktetiden. Vi ber derfor ikke om noen slike omkostninger, sa Ranke.

Det er ventet at saken ankes uansett utfall, og kostnadene vil dermed kunne øke. Det er imidlertid ikke automatikk i at lagmannsretten vil behandle en eventuell anke, på grunn av en lovendring som trådte i kraft ved nyttår i fjor.

Bertheussen har ikke ønsket å snakke med pressen, men har kommet med en del meldinger via tekst på vesker hun har tatt med i retten.

Hun har hele veien nektet enhver befatning med trusselhendelsene.

– Hun håper at dette avsluttes ved behandlingen i tingretten, og at det blir frifinnende dom der, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Frimerker fra Bertheussen-saken

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

 • 21. november 2018
  Premiere på Ways of Seeing

  Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen.

  Dette vises av Tor Mikkel Waras bolig i «Ways of Seeing»
  Foto: Privat
 • 24. november 2018
  Bertheussen filmer stykket

  Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

 • 1. desember 2018
  Bertheussen raser i kronikk

  Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

 • 6. desember 2018
  Tagging og forsøk på bilbrann

  Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på.

  Hærverk hos Tor Mikkel Wara
  Foto: Jørn Tveter / NRK
 • 17. januar 2019
  Trusselbrev

  Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt.

  Trusselbrev sendt til Wara/Bertheussens bolig, sendt kort forut for 17. januar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 17. januar 2019
  Brann i søppelspann

  Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen.

  Brann i søppelkasse
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • 29. januar 2019
  Nye trusselbrev

  Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin.

  Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.
  Foto: POLITIET / Scanpix
 • 5. februar 2019
  Trusselbrev til Tybring-Gjedde

  Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • 11. februar
  Brennbar væske under parets bil

  11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem.

  Isklar-flasker med bensin festet under Wara/Bertheussens bil i februar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 2. mars 2019
  Trusselbrev

  Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

  Trusselbrev sendt til Tor Mikkel Waras adresse
  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
 • 10. mars 2019
  Bilbrann

  10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet.

  Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • 14. mars 2019
  Samboer siktet

  PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

 • 28. mars 2019
  Mistenkes for alle trusselhendelsene

  PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

 • 14. mai
  Elden mottar første konvolutt

  To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie.

  Den første pakken som ble sendt til Eldens kontor etter at Bertheussen ble pågrepet
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • Våren/ sommeren 2019
  E-poster til journalister

  Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

 • 25. juni 2019
  Avviser klage

  Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

 • 25. juli 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo.

  Bilnøkkel i Bertheussen-saken, sendt i brev til Elden
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 13. september 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene.

  Glassbiter i forsendelse til Elden ifm. Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 23. januar 2020
  Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller

  Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene.

  TybringGjedde
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 • 6. august 2020
  Nytt brev til Elden

  Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

 • 13. august 2020
  Siste brev til Elden

  Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august.

  Hvitt pulver fra den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden i Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 8. september 2020
  Rettssaken starter

  Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken.

  Skannede dokumenter
  Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe

SISTE NYTT

Siste meldinger