Hopp til innhold

Truslene mot Wara har kostet flere millioner

Aktoratet mener de økonomiske konsekvensene bør føre til streng straff.

Tor Mikkel Wara med livvakter rundt seg.

VAKTHOLD: Daværende justisminister Tor Mikkel Wara på vei til sikkerhetskonferanse på Oslo kongressenter i januar 2019. Han fortalte i retten at vaktholdet ble skjerpet etter flere trusler denne perioden.

Foto: Simon Solheim / Fra boken «Livvakt – på innsida av PST»

OPPDATERT: Fredag klokken 12.00 ble Laila Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Hun ble funnet skyldig i angrep på demokratiet.

Bertheussen var anklaget for å stå bak brannstiftelse, skadeverk og trusselbrev. Mange av hendelsene var rettet mot samboeren, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Også daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) har mottatt trusselbrev.

Aktoratet mener motivet var at mistanken skulle rettes mot personene bak teaterstykket «Ways of seeing» eller dets sympatisører.

Laila Bertheussen sier hun er helt uskyldig, og mener andre må stå bak.

Uansett hvem som er skyldig, har saken kostet samfunnet mye.

Stor politioperasjon

Trusselhendelsene førte til flere utrykninger, tilkalling av politiets bombegruppe og ekstra vakthold rundt justisministeren.

Da aktor Frederik Ranke la ned påstand om to års fengsel, var det skjerpende at saken hadde vært ressurskrevende for politiet.

– Det er mye som er annerledes i denne saken i form av skjerpet vakthold rundt en justisminister over lang tid. Det drar mye penger og mye ressurser fra politiet, sier Ranke til NRK i forkant av dommen.

I prosedyren argumenterte han med at var snakk om millionbeløp.

– Det er i alle fall snakk om et syvsifret beløp. Likevel fortsatte hun angrepene som førte til store økonomiske konsekvenser, sa Ranke.

Bilen til Tor Mikkel Wara og samboer Laila Bertheussen ved huset på Røa i Oslo

TRUSLER: Den første av flere trusselhendelser skjedde 6. desember 2018. Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på.

Foto: Politiet/ PST

Over 3 millioner i retten

NRK har undersøkt hvor mye saken har kostet så langt.

  • Oslo tingrett: 3,4 mill. kroner

– Det er foreløpig utbetalt 3.390.398,35 kroner inkludert merverdiavgift i salær og utgifter til forsvarerne, bistandsadvokatene, meddommerne og vitner, opplyser Oslo tingrett til NRK.

  • Statsministerens kontor (SMK): 400.000 kroner

– SMK hadde utgifter til nye forsterkede sikkerhetstiltak for tidligere statsråd Tor Mikkel Wara etter trusselhendelsene mot ham i desember 2018 og vinteren 2019. SMKs utgifter til disse ekstraordinære sikkerhetstiltakene beløp seg til cirka 400.000 kroner, opplyser fagdirektør Tor Borgersen hos SMK.

Dette inkluderer blant annet kameraovervåkning fra sikkerhetsfirmaet Stanley i boligen til Wara og Bertheussen.

Laila Bertheussen mottar dommen i Oslo tingrett.

SE DIREKTE: Dommen i saken mot Laila Anita Bertheussen kommer i Oslo tingrett klokken 12.

  • Oslo politidistrikt

I tiltalen står det at politiet rykket ut til sju hendelser, en med politihelikopter og to med politiets bombegruppe. Brannvesenet ble tilkalt to ganger. Ambulanser rykket også ut.

– Når det gjelder større saker, slik som Bertheussen-saken, vil det være bortimot umulig å kostnadsberegne den i sin helhet, da det er mange avdelinger involvert som har flere typer kostnader på flere budsjetter innen hver avdeling. Vi har dessverre ikke ressurser til å prioritere å kostnadsberegne slike saker i etterkant, skriver Steinar Wulfsberg-Gamre, seniorrådgiver kommunikasjon i Oslo politidistrikt.

Utover i trusselperioden hadde Oslo-politiet en uniformert politibil på nattevakt utenfor huset til Wara/Bertheussen.

  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

PST har det nasjonale ansvaret for å utføre livvakttjeneste på norsk jord, blant annet for medlemmer av regjeringen. Justisminister Tor Mikkel Wara fikk ekstra vakthold etter at truslene startet.

I retten ble Wara spurt om vaktholdet etter den første hendelsen.

– Det var vel en stund etter det, etter hvor intenst det var. Det er graderinger av hvor mye livvakt man har. I begynnelsen var det ikke veldig mye, eller intenst. Normalt er det sånn at biltjenesten bringer deg trygt til og fra. I starten var det en mann som fulgte meg på avstand. Etter hvert hadde jeg to personer tett på, sa Wara.

PST har ikke tall på hva vaktholdet kostet, men i boka «Livvakt – på innsida av PST» skriver NRK-journalist Simon Solheim at vaktholdet rundt justisministeren mer eller mindre ble driftet på overtid.

«Selv om terskelen for fysiske angrep mot Wara ble vurdert som «betydelig høyere» enn å gjøre hærverk mot boligen hans, bestemte PST at han skulle få mer eller mindre permanent livvaktbeskyttelse, såkalt tiltak 2B. Wara ble fotfulgt av minst to livvakter så lenge han var utenfor husets fire vegger. Og når han var hjemme, sto det alltid en uniformert politibil på utsiden av huset, såkalt tiltak 4B: «Bevæpnet politivakt utvendig»,» står det i boka.

Da Wara gikk av, sluttet livvaktene å følge ham.

I tillegg til vaktholdet, fikk PST også et etterforskningsansvar. De overtok saken fra Oslo politidistrikt 6. desember 2018.

PST kan ikke gi noe tall på hva saken har kostet i kroner, men legger ikke skjul på at det har vært en stor sak.

– Dette har vært en etterforskning som har vært høyt prioritert med en omfattende etterforskning, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

  • Kripos

Kripos har bistått Oslo politidistrikt og PST i etterforskningen. Kripos har gjennomført en rekke undersøkelser knyttet til blant annet printere, frimerker og tusjer. Gjennom rettssaken kom det frem at dette arbeidet har vært tidkrevende og svært omfattende.

Kripos har for eksempel kjøpt inn 275 frimerkehefter og undersøkt både fargetrykk og kuttflater.

De har også undersøkt trykken fra ulike printere og kopipapir med mikroskop. I forbindelse med dette arbeidet ble det blant annet kjøpt inn en ny HP Envy 5020-skriver for å sammenligne en prøveutskrift med trusselbrevet til Tybring-Gjedde.

Kripos sier det vil ta tid å regne ut hva bistanden har kostet, og har ikke kunnet gi noe tall til NRK til denne saken. Men de svarer at det har vært omfattende.

– Blant annet har det blitt brukt betydelige ressurser til grundige laboratorieundersøkelser ved avsnitt for dokument og skrift, kjemiske undersøkelser og fingeravtrykksundersøkelser, i tillegg til andre tekniske undersøkelser, skriver seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i en e-post til NRK.

Språkforsker spøkte om utgifter

Språkforsker Sylfest Lomheim har også forklart seg om språket i trusselbrev, som sakkyndig vitne for aktoratet. Lomheim endte opp med å kjøre tur/retur Kristiansand-Oslo to ganger, fordi forsvarer Elden ba om å få utarbeidet en skriftlig rapport i forbindelse med det første vitnemålet.

Da Lomheim dro fra retten første gang, beklaget den ene dommeren bomturen.

– Det er i orden. Det blir bare nye utgifter for staten, svarte Lomheim.

Bevisene – og de ubesvarte spørsmålene

Bertheussen-saken er avsluttet i Osle tingrett

SISTE DAG: Aktor Frederik Ranke i samtale med forsvarerne i sal 250 etter at rettssaken mot Laila Anita Bertheussen ble avsluttet.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Derfor krever de ikke saksomkostninger

Da rettssaken ble avsluttet, mente altså aktor Ranke at utgiftene var straffeskjerpende. Likevel krevde ikke aktoratet at Bertheussen måtte dekke saksomkostninger.

– Det har vært store kostnader knyttet til saken, men tiltalte har liten egen inntekt. En stor påstand om å dekke kostnader ville til syvende og sist kun gått ut over Wara. Å be om 100.000 kroner ville uansett bare vært en pølse i slaktetiden. Vi ber derfor ikke om noen slike omkostninger, sa Ranke.

Det er ventet at saken ankes uansett utfall, og kostnadene vil dermed kunne øke. Det er imidlertid ikke automatikk i at lagmannsretten vil behandle en eventuell anke, på grunn av en lovendring som trådte i kraft ved nyttår i fjor.

Bertheussen har ikke ønsket å snakke med pressen, men har kommet med en del meldinger via tekst på vesker hun har tatt med i retten.

Hun har hele veien nektet enhver befatning med trusselhendelsene.

– Hun håper at dette avsluttes ved behandlingen i tingretten, og at det blir frifinnende dom der, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Frimerker fra Bertheussen-saken

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ