Hopp til innhold

Truslene mot politifolk øker

På 15 år er antall trusselsaker mot politi og andre offentlige tjenestemenn nidoblet.

Politi
Foto: NRK

Siden 1994 har antall tilfeller økt fra 50 til 450 saker i året.

– Det er faktisk ganske utbredt, at politijurister og polititjenestemenn blir truet i jobben. Det er mange drapstrusler, faktisk, sier leder for politijuristene, Curt A. Lier.

– Økning og forverring

Volden har også økt betydelig mot denne arbeidsguppen, og politiansatte er særlig utsatt.

– Vi ser en økning i antall saker og vi ser en forverring i saksinnholdet, sier hovedvernombud i politiet, Bjørn Egeli.

Det er stort sett kriminelle gjenger og ustabile personer som står for de alvorligste truslene. Også politifolks familier blir drapstruet, og må ta forholdsregler som å flytte på hemmelig adresse eller gå i dekning i en periode.

– Det kan være en hemmelig telefon, men også alarm rundt hjemmet eller at barna blir fulgt på skoleveien, sier Egeli.

– Truer rettssikkerheten

Direktør i Domstolsadministrasjonen forteller at også Domstolsansatte rammes også av drapstrusler.

– Cirka 17 prosent av de domstolsansatte har blitt utsatt for arbeidsrelaterte trusler i løpet av de siste fem årene, , forteller direktør Tor Langbach.

Dette er et samfunnsproblem, mener han.

– Det er klart at i prinsippet så vil trusler mot de ansatte true rettssikkerheten, det er helt på det rene, sier Langbach.

Problemet vil øke med mer organisert kriminalitet, mener leder for politijuristene.

– Jeg tror at i fremtiden vil både dommere, advokater, politijurister og polititjenestemenn i større grad oppleve trusler, sier Curt A. Lier.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger