Hopp til innhold

Trump vil halde 770 dokument frå Kongress-storminga hemmelege

Riksarkivet i USA la laurdag fram lista over dokument frå Det kvite huset som tidlegare president Donald Trump vil halde unna Kongressen.

President Donald Trump holder tale før Kongressen skal godkjenne valgresultatet hvor Joe Biden blir erklært som USAs neste president.

Bildet viser tidlegare president Donald Trump då han talte til tilhengjarane sine og bad dei marsjere mot Kongressen 6. januar, som same dag skulle godkjenne valresultatet.

Foto: Evan Vucci / AP

Lista omfattar 770 dokument, samtaleloggar, dagsordenar og handskrivne notat, stort sett frå tida rundt angrepet på Kongressen 6. januar.

Blant dei er papira til hans næraste medarbeidarar, mellom anna handskrivne notat frå stabssjef Mark Meadows.

På lista er òg den offisielle kalenderen til Det kvite huset der alle aktivitetane hans, reiser, telefonsamtalar, besøk og orienteringar er oppførte, notata til pressesjef Kayleigh McEnany og utkastet til talen han heldt 6. januar, der han oppmoda folk til å marsjere til Kongressen.

Det er komiteen i Representanthuset som granskar hendingane 6. januar og Trumps forsøk på å undergrave legitimiteten til valet i november i fjor, som har kravd dokumenta utlevert.

Ber om juridisk vern

Trump har vist til det som i USA kallast «executive privilege», det vil seie juridisk vern av makta til presidentembetet, for å hindre at dokumenta blir utleverte.

Donald trump 2018

Tidlegare president Donald Trump vil nekte Kongressen å sjå dokument frå Det kvite huset som viser kva som skjedde i kulissane under storminga av Kongressen 6. januar.

Foto: Evan Vucci / AP

Høgsterett har tidlegare godkjent at presidentar kan halde visse dokument borte frå offentlegheita for å gjere kommunikasjonen med medarbeidarane lettare og meir open. Men det er ikkje klart om ein tidlegare president kan vise til slikt vern.

President Joe Biden har hittil avvist kravet om vern, med grunngivinga om at «det er naudsynt å kaste lys over bakgrunnen for det mest alvorlege angrepet på den føderale regjeringa sidan borgarkrigen», slik rådgivar Dana Remus formulerer det.

Saka vil truleg utløyse ei langvarig tautrekking i domstolane om Kongressens myndigheit til å granske den utøvande makta, og retten til ein tidlegare president til å motsetje seg slike forsøk.

Det kan gå mange månader før Kongressen eventuelt får tilgang på dokumenta.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ