Hopp til innhold

– Lite sannsynlig at Snowden får asyl i Norge

Spionsiktede Edward Snowden har små sjanser for å få asyl i Norge, mener eksperter i flyktningrett. Nå viser det seg at Pen likevel ikke får brukt initiativretten sin for å få ham hit.

Snowden, på tv i Moskva

Spionsiktede Edward Snowden vises på en TV-skjerm på en kafé i Moskva. Snowden befinner seg trolig fortsatt i transittsonen på flyplassen i Moskva.

Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Den norske organisasjonen for ytringsfrihet sa i går til NRK at de ønsket å bruke sin initiativrett og be UDI ta en ny vurdering av om amerikaneren er forfulgt.

– Det er helt naturlig for oss å foreslå at UD og UDI tar et slikt initiativ. Det vil være i god tradisjon for Norge når det gjelder flyktninger, sa formann i Pen William Nygaard til NRK.

Ikke forfatter

I dag ble det derimot klart at organisasjonen likevel ikke kan benytte denne retten fordi Snowden ikke er forfatter.

– Det blir ikke sendt noen asylsøknad på Snowdens vegne fra Norsk Pen. Vi har ikke initiativrett når det gjelder folk som ikke er forfattere og dermed ikke faller inn under Fribyordningen, sier generalsekretær Carl Morten Iversen i Norsk Pen til NTB.

Norsk Pen sendte i stedet en henvendelse til Justisdepartementet nå i ettermiddag der de ber dem instruere UDI om å behandle Snowdens asylsøknad på nytt.

Organisasjonen henviser til artikkel 14 i FNs Menneskerettighetserklæring hvor det står i første ledd at «enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse».

Norsk Pen ber Grete Faremo instruere UDI om å vurdere Snowdens søknad på nytt på samme måte som for de afghanske tolkene som jobbet for norske soldater i Afghanistan.

– Små sjanser

Selv om Snowden teoretisk kan få asylsøknaden sin behandlet selv om han befinner seg utenlands, er det langt ifra sikkert at norsk lov gir ham rett på asyl her i landet.

– Snowden har små sjanser til å få asyl i Norge, sier professor Cecilia M. Bailliet.

Hun er ekspert på flyktningrett, og nestleder for institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Snowden vil trolig hevde at han risikerer å bli straffeforfulgt på grunn av sine politiske meninger, og at han risikerer tortur og inhuman behandling, inkludert dødsstraff, hvis han returnerer til USA, sier Bailliet.

Tror regjeringen griper inn

En eventuell innvilging av asyl til Snowden vil være svært politisk betent, og kan skape store problemer i Norges forhold til USA.

Dermed er det også stor sannsynlighet for at regjeringen velger å gripe inn, og instruerer UDI.

Det tror professor i flyktningrett ved UiB og tidligere UNE-nemndmedlem, Terje Einarsen, blir det mest sannsynlige utfallet for Snowden-søknaden.

Cecilie Baillliet, UiO

Professor Cecilie Bailliet.

Foto: UiO
Terje Einarsen, professor

Professor Terje Einarsen.

Foto: UiB

– Det finnes en egen bestemmelse i lovverket om at Regjeringen kan instruere UDI dersom saken berører utenrikspolitiske eller nasjonale interesser. Og vi må vel kunne si at denne saken i aller høyeste grad berører forholdet til USA. Jeg vil tro at departementet griper inn, sier Einarsen.

Ikke forpliktet

Professoren understreker samtidig at regjeringen ikke er forpliktet til å instruere utlendingsmyndighetene, og at de kan la saken gå til ordinær saksbehandling.

I så tilfelle kan Snowden ha større sjanser.

– Det sentrale er om avsløringene hans viser omfattende brudd på menneskerettighetene. Da kan han få status som flyktning, selv om det han har gjort er ulovlig i USA, sier Einarsen.

Han tror dette vil bli en komplisert avveining for UDI, ettersom det ikke har vært noen formell etterforskning av Snowden-saken.

Kort behandling

Dersom regjeringen velger å instruere UDI, vil vi trolig få vite svaret på asylsøknaden i løpet av få dager. Dersom den går til ordinær behandling kan behandlingen drøye lenger.

Amerikanske myndigheter har siktet Snowden for spionasje, tyveri og videreformidling av offentlig informasjon.

Cecilia M. Bailliet peker på at UDI må vurdere hvorvidt handlingene er politiske.

– Spørsmålet er hvorvidt han er utsatt for forfølgelse, eller om han utsettes for legitime straffereaksjoner for alvorlig kriminalitet. Snowden kan kunne nektes flyktningstatus hvis UDI regner forbrytelsene han skal ha gjort som ikke-politiske, sier professoren.

– Den andre avveiningen UDI må gjøre er om han risikerer tortur, inhuman behandling eller dødsstraff, sier hun.

Venter på henvendelse

Tirsdag tok Snowdens asylsak en ny vending da ytringsfrihetsorganisasjonen PEN opplyste at de kommer til å bruke sin såkalte initiativrett i saken.

Da hadde først UDI avviste den opprinnelige søknaden.

UDI sier onsdag formiddag at de ennå avventer en henvendelse fra PEN før de eventuelt kan behandle søknaden.

Evo Morales i Wien

Bolivias president Evo Morales raste mot landene som hadde nektet flyet hans tilgang til luftrommet under en pressekonferanse på flyplassen i Wien onsdag.

Foto: Hans Punz / Ap

– Det er knyttet noen vilkår til en slik søknad fra en organisasjon. UDI vil forholde seg til en eventuell søknad fra PEN når den blir mottatt hos oss, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i UDI.

Flere søknader

Samtidig foregår det internasjonale spillet om Snowdens skjebne.

Med hjelp fra lekkasje-nettstedet Wikileaks skal Snowden ha sendt asylsøknader til over 20 land, deriblant Venezuela og Bolivia som i forskjellig grad har uttrykt støtte til varsleren.

USA legger samtidig et massivt press på alle land som måtte prøve å hjelpe Snowden.

Onsdag oppsto det diplomatisk krangel mellom Bolivia og flere europeiske land etter at et fly som fraktet Bolivias president Evo Morales ble tvunget til å nødlande i Østerrike tirsdag kveld.

Årsaken skal ha vært at flyet ble nektet adgang til luftrommet over blant annet Frankrike og Spania, angivelig fordi landene fryktet at Edward Snowden var om bord i flyet til Morales.

Mangler formell beskyttelse

Mange av de europeiske landene hvor Snowden har søkt asyl har allerede avvist søknaden på samme grunnlag som norske UDI opprinnelig gjorde.

Dette gjelder Østerrike, Finland, Irland, Nederland, Spania og Sveits.

– Det er lite sannsynlig at Snowden vil få noen offentlig, formell beskyttelse. Jeg vet ikke hvilken type uformell trygg havn han vil kunne få, sier professor Cecilia Bailliet til NRK.no.

AKTUELT NÅ