Tror ikke PST har gjort noe ulovlig

Justisminister Grete Faremo sier at det så langt ikke er grunn til å tro at PST har gjort noe ulovlig. Hun avviser også at PST har politisk slagside.

Statsråd Grete Faremo (Ap)

– PSTs oppgave er å avsløre og avverge voldelig ekstremisme, uansett hvor den befinner seg på den politiske skalaen, sier justisminister Grete Faremo.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– Jeg har fått en foreløpig rapport om denne saken, og det er ikke grunn til å tro at det har skjedd noe brudd på instruksen, sier justisminister Grete Faremo til NRK.

Hun sier at hun har bedt PST komme med mer fakta om saken så raskt som mulig.

I går fortalte NRK Brennpunkt om Christian Høibø, som har arbeidet som infiltratør for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i over ti år. Han infiltrerte og overvåket organisasjoner på ytterste venstre fløy i norsk politikk.

– Det er riktig at registrering av mennesker fordi de er medlemmer av en lovlig organisasjon, ikke skal finne sted. Det er ikke grunn til å tro at det har skjedd her, sier Faremo.

Ga medlemslister til PST

Høibø forteller til Brennpunkt at han kopierte medlemslister og abonnementsoversikter, og gjorde seg til venns med enkeltpersoner som PST ønsket å vite mer om.

PST har ikke lov til å samle inn slik informasjon om medlemmer og abonnenter.

– Jeg har bedt om mer informasjon om dette. Jeg forstår at Høibø har vært kilde fra 2002 til i år. Det er lang tid. Derfor vil det ta litt tid før vi kjenner det fulle bildet. Men nå har jeg ikke grunnlag for å tro at PST har gjort noe ulovlig, sier Faremo.

– Er det fordi informasjonen fra Høibø ikke har blitt registrert hos PST?

– Jeg kan ikke utelukke at det er tilfelle, men dette trenger vi mer tid på å finne ut av.

Trolig sak i EOS-utvalget

Eldbjørg Løwer

Tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer leder EOS-utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Faremo sier også at PST selv vil ta initiativ overfor EOS-utvalget (Etterretning-, overvåking- og sikkerhetsutvalget) på Stortinget i denne saken. Det er EOS-utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene.

EOS-leder Eldbjørg Løwer utelukker ikke at utvalget vil gå inn i denne saken.

– Vi må først se hva det dreier seg om, men vi har full anledning til å hente inn informasjon, sier Løwer til Politisk Kvarter.

– PST på feil banehalvdel

I går rettet stortingsrepresentant Hallgeir Langeland fra SV sterk kritikk til PST.

– PST har befunnet seg på feil banehalvdel. De har hele tiden sett mot venstresiden, ikke mot høyresiden. Det er mitt inntrykk gjennom mange år at PST ikke kommet ut av kald krig-tenkningen, sa Hallgeir Langeland til Dagsrevyen i går.

Langeland sa at han derfor ikke ble overrasket da det i går ble kjent at PST har brukt en infiltratør for å overvåke Blitz og andre venstreorienterte aksjonsgrupper.

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Jeg har et inntrykk av at venstresiden er mer viktig for PST enn høyresiden. Det er sterkt beklagelig når vi vet hva som skjedde den 22. juli, sa Langeland til NRK Dagsrevyen.

  • SE DAGSREVYENS INTERVJU HER:
    Hallgeir Langeland (SV) mener PST konsentrerer seg mest om å holde oppsyn med venstresida, og ikke nok med høyresida.

    Langeland ut mot PST

«Rikets sikkerhet»

Hans Olav Syversen (KrF)

Hans Olav Syversen (KrF) ønsket å vite om justisministeren deler SV-representant Hallgeir Langelands oppfatning av at PST konsentrerer seg for mye om venstresiden.

Foto: Odd Naustdal /KrF

Hans Olav Syversen (KrF) benyttet i dag Stortingets spørretime til å spørre justisminister Grete Faremo (Ap) om også hun deler Langelands syn på PST.

– I går sa Hallgeir Langeland fra SV at PST er for opptatt av de venstreorienterte partiene og har politisk slagside. Han kommer fra et regjeringsparti, så mitt spørsmål er om statsråden er enig i dette, spurte Syversen (KrF).

– Jeg mener det ikke er grunnlag til å si det, så langet jeg er kjent med. PSTs oppgave er å avsløre og avverge voldelig ekstremisme, uansett hvor den befinner seg på den politiske skalaen. Mange av disse miljøene vil jeg dessuten være forsiktig med å plassere på en slik skala, svarte Faremo.

Hun sier at PSTs oppgave er å drive forebygging og avverge eventuelle handlinger.

– Det som må være viktig er at PST agerer overfor slike miljøer som kan fare for rikets sikkerhet, svarte Faremo.

– Kan være alvorlig

Flere politikere vil nå undersøke om myndighetene har drevet ulovlig overvåkning i det politiske miljøet.

– De som har ansvaret for dette er EOS-utvalget, som følger med på sikkerhetstjenestene og kan undersøke om de har fått godkjenning til å drive med en slik infiltrasjonsvirksomhet som en har gjort på venstresiden, sier Hallgeir Langeland (SV).

– Har en fått godkjenning til det, er det ikke alvorlig. Har en ikke fått det, er det veldig alvorlig, fastslår Langeland.

Tidligere leder av Lundkommisjonen, Kjetil Lund, stiller også spørsmål ved PSTs bruk av informanter. På midten av 90-tallet avdekket Lund en omfattende ulovlig overvåkning av venstresiden i Norge.

EOS-utvalget ikke kjent med agenten

EOS-utvalget har ansvar for å kontrollere de hemmelige tjenestene. Leder Eldbjørg Løwer sier at hun ikke var kjent med PST sin undercover-agent, men at hun heller ikke burde gjort det.

– Det er ikke slik vi arbeider. Vi er et i etterkant kontrollerende organ for PST på alle områder. Vi skal etterse at ikke enkeltpersoner lider overlast på grunn av måten PST arbeider på, og påse at alt er innenfor PSTs hjemler, sier Løwer til Politisk Kvarter.

– Er det i henhold til regelverket å hente inn medlems- og abonnementslister slik PST har gjort i denne saken?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker. PST har lov til å forebygge terror ut fra antakelse, men de må slette innhentet informasjon etter 4 måneder Vi kontrollerer også at informasjon slettes når det skal, svarer Løwer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger