Hopp til innhold

Tror ikke han nevnte for alle banker at han var en politisk eksponert person

Politisk eksponerte personer skal følges ekstra opp av bankene. Sindre Finnes opplyser han har oppgitt at han er politisk eksponert, men trolig ikke til alle bankene han hadde konto i.

Statsminister Erna Solberg (Høyre)ut frå vallokalet saman med ektemann Sindre Finnes

GIFT MED TOPPOLITIKER: Sindre Finnes skal fanges opp som en politisk eksponert person i finansbransjens datasystemer.

Foto: Leif Rune Løland

Når man oppretter en bankkonto eller VPS-konto, får man spørsmål om man er en politisk eksponert person (PEP).

Sindre Finnes anses som PEP fordi han er gift med Erna Solberg, som har vært Høyre-leder siden 2004 og statsminister mellom 2013 og 2021.

Hvis man er PEP, skal banken eller finansinstitusjonen følge ekstra med, først og fremst for å fange opp korrupsjon eller hvitvasking av penger.

NRK har stilt flere spørsmål til Finnes via hans advokat om han har krysset av for å være PEP.

Sindre Finnes opplyser at han er registrert som PEP, skriver advokat Thomas Skjelbred i en e-post.

Men Finnes nevner også at han har kontoer hvor han ikke er registrert som PEP.

– Han har to gamle kontoer i Nordea, som tidligere var i Sunnmørsbanken, der han ikke tror han er registrert som PEP, men kontoene har ikke vært i bruk på svært mange år, sier Skjelbred.

– Hvor lenge siden er det kontoene var i bruk?

– Jeg vet ikke noe mer enn at det er en del år siden, sier Skjelbred.

Oppdatert 28.09.2023 klokken 16.20: I etterkant av publisering har Skjelbred tatt kontakt for å fortelle at kontoene sist var i bruk før 2013, og presisere at han uttaler seg på vegne av Finnes.

Finnes har ikke svart på hva han brukte kontoene til, eller om han tok stilling til om han var PEP da nordmenn måtte legitimere seg overfor bankene for et par år siden.

Les også Finnes nevnte ikke våpenaksjer i 2013 – var synlig i register for Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sammen med Geir Håøy (t.

Forsterket oppfølging

En PEP skal ha forsterket oppfølging. Det kan for eksempel bety at en PEP får mer detaljerte spørsmål om hva kontoen skal brukes til.

Listen over Sindre Finnes' handler viser at han har kjøpt og solgt aksjer 3640 ganger mens kona var statsminister. PEP-reglene ble strammet inn i 2018. Over halvparten av handlene til Finnes skjedde de to siste årene Solberg var landets mektigste.

NRK har vært i kontakt med flere sentrale folk i finansmiljøet, som undrer seg over at Finnes ikke er blitt rapportert til Økokrim med transaksjoner rundt store politiske beslutninger.

Jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen forteller at finansinstitusjonene har plikt til å finne ut av om en person er PEP. Måten de undersøker det på, er gjerne at de spør kundene.

– Men hva hvis de ikke oppgir det, da?

– Da er det ikke så lett for banken å avdekke. Men det finnes noen leverandører som forsøker å holde oppdaterte lister på PEP, svarer han.

Jon Petter Rui

Jusprofessor Jon Petter Rui sier at en PEP har forsterket oppfølging.

Foto: Bjørn Olav Nordahl

Han forteller at bakgrunnen for at PEP ble innført, var korrupsjon blant politikere og embetsmenn.

Ser man at kontoen brukes til noe annet enn forventet, har man en undersøkelsesplikt. Oppstår det mistanke, skal man rapportere mistanken til Økokrim. Hvis du ser årsrapporten til Økokrim, ser du hvor mange de mottar i året, og det er mange tusen, sier han.

Rui forklarer videre at hvis man driver med aksjehandel og handler gjennom en rapporteringspliktig aktør, vil en PEP ha forsterket oppfølging.

Men de ser på penger og transaksjoner, og kan ikke begynne å avhøre kunder. Blir det unaturlige strømninger og transaksjonsmønster, kan banken stille spørsmål, sier jusprofessoren.

Les også SMK gir innsyn i e-poster om Finnes – Stortinget vil vite mer

Erna Solberg-saken

Mener handlene ikke vekker mistanke

Det er ikke nødvendigvis noe i Sindre Finnes oppførsel som ville trigget en PEP-mistanke?

Nei. Banken vet jo ikke hvor du har kjøpt aksjer. Det fremgår jo ikke av transaksjonshistorikken, svarer han.

– Er regelverket for dårlig til å fange opp politisk eksponerte personer som handler aksjer de ikke burde?

– Regelverket er ikke dårlig, men intensjonen bak PEP-regelverket er å avdekke hvitvasking. Hvitvaskingsregelverket er rigget for å avdekke hvitvasking, ikke for å forebygge og avdekke all mulig kriminalitet som kan begås, svarer han.

NRK har også snakket med direktør for personmarkedet i BN Bank, Endre Jo Reite, om regelverket omkring PEP.

– Sindre Finnes har ifølge listen kjøpt og solgt aksjer omtrent 3640 ganger. Ville du reagert på det?

– Det kan høres mye ut, men det er også viktig å huske på at dette er over mange år. Hvis det hadde vært slik at jeg hadde hatt en kunde i tilsvarende posisjon, hadde jeg nok ikke tenkt at det var noe unormalt, sier han, og fortsetter:

Det er ikke nødvendigvis ting som hobbytrading som reiser flagg. Men nå er det opp til Økokrim å vurdere konkret i denne saken.

Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank

– Det er ikke nødvendigvis ting som hobbytrading som reiser flagg, sier direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite.

Foto: Morten Andersen / NRK

Har ikke PEP-register

Finanstilsynet fører ingen oversikt over hvilke personer som innehar roller som anses som PEP.

Det finnes heller ikke et nasjonalt register eller statistikker på hvor mange saker knyttet til PEP som meldes inn fra banker eller finansinstitusjoner.

Når noen er rapportert som politisk eksponert person, hvilke rutiner er det for kontroll av aksjehandler med tanke på innsidehandel, habilitet med mer?

PEP er ikke omhandlet i regelverket for markedsadferd. I forbindelse med undersøkelser av innsidehandler foretar ikke Finanstilsynet noen særskilt/ekstra kontroll av PEP, skriver tilsynsrådgiver Jo Singstad i en e-post.

Les også Mener Erna Solberg må gå av som Høyre-leder

Eva Joly

NRK har spurt Finanstilsynet om de har fått rapporteringer fra finansinstitusjoner som gjelder PEP i eller rundt politisk ledelse i regjeringer.

Foretak har etter hvitvaskingsregelverket ingen rapporteringsplikt til Finanstilsynet om PEP-er som sådan. Finansforetak og andre rapporteringspliktige skal rapportere forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering til Økokrim. Dette fremgår av hvitvaskingsloven § 26, svarer Singstad i en e-post.

Les også Finnes ville tjent 1,1 million mer i vanlige aksjefond

Sindre Finnes

AKTUELT NÅ