NRK Meny
Normal

Tror fersk dom kan avskrekke barnebortføring

En 37 år gammel mor må i fengsel i fire måneder etter å ha bortført sitt barn fra faren i Norge. – En viktig dom, sier advokat som har arbeidet med barnebortføringssaker i flere år.

Sjak R. Haaheim

TYDELIG DOM: – Dommen er et krystallklart signal til alle som planlegger å ta barn ut av Norge på ulovlig vis. Gjør du det, så havner du i fengsel, sier advokat Sjak R. Haaheim til NRK.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Kvinnen og barnets far var enige i et rettsforlik om å ha felles foreldreansvar og omsorg for den mindreårige dattera.

Et halvt år senere tok mora med seg dattera fra Rogaland til Storbritannia.

Over telefon opplyste hun sin tidligere samboer om at de hadde dratt, og «at han ikke ville få se dattera igjen», heter det i den nye dommen fra Høyesterett.

Høyesterett ville ha strengere straff

I tingretten ble kvinnen først dømt til fengsel i seks måneder for å ha unndratt barnet fra farens omsorg.

Dommen ble anket til lagmannsretten, som senket fengselsstraffen til fire måneder, fordi saken tok lang tid. Kvinnen anket deretter straffeutmålinga.

Nå har Høyesterett opprettholdt dommen fra lagmannsretten, og kvinnen er dømt til fengsel i fire måneder.

I dommen legger Høyesterett vekt på at bortføringen varte i over fire måneder, og at mor ikke returnerte frivillig med barnet. Det var faren som fikk dattera hjem ved hjelp av politi og en lokal domstol.

Høyesterett mente at straffen burde økes til seks måneder i fengsel, men endte på fire, fordi påtalemyndigheten ikke hadde foreslått at straffen skulle skjerpes.

– Viktig og streng dom

– Dommen er et krystallklart signal til alle som planlegger å ta barn ut av Norge på ulovlig vis. Gjør du det, så havner du i fengsel, sier advokat Sjak R. Haaheim til NRK.

Han er en av 24 advokater som står på Justis- og beredskapsdepartementets liste for spesialister i barnebortføringssaker.

– Skal man tolke Høyesterett, mener de at et normalt straffenivå burde være et halvt års ubetinget fengsel. En ganske markant straff.

I 2016 ble 59 barn registrert bortført fra Norge til utlandet, og 26 barn bortført fra til Norge.

Haaheim tror dommen kan virke avskrekkende på foreldre som vurderer å ta med seg barn ulovlig ut av Norge.

– Dommen er viktig for barna, først og fremst. Den er også aktuell fordi det har blitt lettere å reise enn tidligere, og at mange har tilknytning til andre land, sier Haaheim.

Jeanette Solheim

– Hensynet til barnas rettigheter må settes først, sier Jeanette Solheim, leder av interesseorganisasjonen Foreningen 2 foreldre.

Foto: Privat

Foreningen 2 Foreldre sier til NRK at de vanligvis er skeptisk til å fengsle foreldre, fordi de mener det er positivt for barnet å ha kontakt, dersom det ikke er vold i bildet.

– Det sagt, gir denne dommen fra flere rettsinstanser et viktig signal: Det ikke er greit å ta seg til rette og unndra barnet fra den ene av foreldrenes omsorg, ei heller å sette rettsforlik eller dom til side, sier leder Jeanette Solheim.

– Hensynet til barnas rettigheter må settes først.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger