NRK Meny
Normal

Professor tror byråkrater kan miste jobben

Professor Eivind Smith mener det kan ha blitt begått så grove feil i embetsverket i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at enkelte byråkrater risikerer å miste jobben.

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken (SV) gikk mandag av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Også ansatte i embetsverket risikerer å miste jobben, tror professor Eivind Smith.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Ifølge Audun Lysbakken, som mandag valgte å gå av som statsråd i departementet, er statens økonomireglement brutt i flere tiår.

Praksisen for journalføring og arkivering har ifølge den påtroppende SV-lederen vært mangelfull.

Serien av alvorlige feil førte til Lysbakkens avgang som statsråd, men kan også få følger for embetsmenn, sier Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, til Aftenposten.

Kan bli aktuelt med ordensstraff

– I denne saken er det gode grunner til å vurdere om embets- og tjenestemenn i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har forsømt sine tjenesteplikter på en slik måte at det kan komme på tale med ordensstraff. Det bør foretas en vurdering av om tjenestemannsloven er brutt, sier han.

Smith mener det særlig er de tilsynelatende systematiske og langvarige bruddene på økonomireglementet som må undersøkes som mulige lovbrudd.

Grove forsømmelser kan føre til at embetsmenn avskjediges.

Avdekket regelbrudd i flere departement

I 2010 avdekket Riksrevisjonen regelbrudd i pengetildelinger i ni av 13 kontrollerte departementer.

Ifølge Riksrevisjonens rapport svikter rutinene i forbindelse med budsjettering, fastsettelse av mål for ordningene, intern kontroll og rapportering.

I går vedtok en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité at alle departementene skal gå gjennom samtlige tildelinger i 2011.

Statsminister Jens Stoltenberg står imidlertid fast ved at regelbrudd ikke er normen i den rødgrønne regjeringa. Han sier at han og statsrådene likevel vil samarbeide med komiteen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger