Trives på jobben, men er mye syke

Nordmenn trives godt på jobben og har mye fritid sammenlignet med resten av Europa. Likevel er sykefraværet høyt.

Byggeplass

Nordmenn har bedre arbeidsmiljø og større jobbtrygghet enn de fleste andre land i Europa. Vi har også en god balanse mellom jobb og fritid.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Cecilie Aagedal

Cecilie Aagestad, seniorrådgiver ved Stami, sier at Norge skårer høyt på det meste i den europeiske arbeidslivsundersøkelsen.

Sykehjem

Norske arbeidstakere har det bedre på jobben, men er mer syke enn andre europeere. Forskerne er ikke sikre på hvorfor.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB Scanpix

– Yrkesdeltakelsen i Norge har økt, og arbeidsmiljøet er bra i Norge sammenlignet med resten av Europa. Nordmenn opplever stor grad av medvirkning i jobben, og sier de har en god balanse mellom jobb og fritid.

Slik oppsummerer Cecilie Aagestad, seniorrådgiver ved Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt ) den femte europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) som ble presentert i dag.

Mange i jobb

Og kort sagt kommer Norge svært godt ut på de fleste faktorene:

– Vi kommer godt ut på arbeid/familie-balanse, vi har kortere arbeidsuke, mer fleksibilitet, og mer medbestemmelse til å organisere arbeidstiden vår selv. I tillegg bidrar en godt utbygd barnehagesektor til høy yrkesdeltakelse, sier Aagestad.

Nordmenn ligger på EU-snittet når de rapporterer om helseplager, men likevel er nordmenn mer syke enn andre europeere.

Ofte syke

– Vi har høyere sykefravær enn EU, og en ny rapport fra SSB viser at vi også har høyere sykefravær enn de andre landene i Norden. Man kan tenke seg at det er fordi nordmenn alltid er hjemme fra jobb når de er syke, men vi har også høyere sykenærvær enn resten av EU, sier Aagestad.

– Er nordmenn late?

– Nei, det blir bare spekulasjoner. Vi har høy arbeidsintensitet og høy yrkesdeltakelse, og det er positivt, sier Aagestad.

Effektive nordmenn

Mens den gjennomsnittlige EU-borger jobber 38 timer i uken, jobber nordmenn bare 35 timer i uken. Dette skyldes at kvinner jobber mer deltid enn menn, og at norsk arbeidsliv har en høy kvinneandel.

Til gjengjeld er nordmenn svært effektive når de er på jobb.

– Norge ligger høyt på arbeidsintensitet. Det er høyt tempo og korte tidsfrister i Norge, sier Aagedal.

Effektiviteten øker også raskt i Norge. Hun tror likevel ikke at det høye tempoet fører med seg negative helseeffekter.

– Jeg tenker at så lenge man har kontroll over hvordan man jobber, er ikke intensitet negativt. Rapporten viser at nordmenn opplever selvbestemmelse. Vi kan påvirke når vi tar pauser og rekkefølgen på arbeidsoppgavene, forklarer Aagedal.

– Sett fokus på de svakeste

Forsker Greet Vermeylen i Eurofound som gjennomfører undersøkelsen, mener også at litt intensitet er bra, så lenge man får frihet til å takle det.

Hun mener Norge må fokusere på de 9 prosentene som står i såkalte risikojobber.

– Dette er jobber med lav lønn, lav jobbkvalitet, dårlig arbeidstid og dårlige arbeidsutsikter ved oppsigelse. Disse folkene er verdt å investere i, for det er de som ikke klarer å stå i jobb til pensjonsalder, sier Vermeylen til NRK.

I EU er det 20 prosent som har slike jobber, forteller Vermeylen.

Mye vold i Norge

Noe av det mest overraskende i studien er at Norge har en stor forekomst av vold og trusler, sammenlignet med andre europeiske land. Andelen som var utsatt for vold var også høy i 2005, uten at forskerne vet hvorfor.

– Noe kan skyldes at en høy andel nordmenn arbeider i helse, utdanning og salg, som er yrker hvor man møter negative sosiale relasjoner i arbeidet. Men om norske helsearbeidere opplever mer vold og trusler enn franske, vet man ikke, for her snakker man bare om et gjennomsnitt, sier Aagestad.

Men hun anbefaler å ta funnene på alvor.

– Vold på arbeidsplassen er viktig å ta tak i, for det har veldig negativ innflytelse på trivsel og evne til å stå i jobb.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger