Hopp til innhold

Findus trekker ferdigprodukter – mistet tillit etter hestekjøttskandale

Findus trekker alle produkter på det norske markedet fra leverandøren som er involvert i hestekjøttskandalen i Storbritannia. Likevel utfører de ikke tester av produkter i Norge for å fastslå om det faktisk er hestekjøtt i dem.

Findus Lasagne Bolognese 900g
Foto: Findus

Mandag ettermiddag valgte Findus i Norge å sende ut ei pressemelding om at de trekker to ulike fryste ferdigpakker med lasagne som «et føre var tiltak».

Fjerningen av de fryste ferdigmatproduktene fra norske butikkhyller kommer etter omfattende avsløringer i flere andre land om hestekjøtt i lignende produkter, spesielt i Storbritannia.

Et fransk næringsmiddelkonsern kalt Comigel skal ha byttet ut storfekjøtt i ulike ferdigmatprodukter med hestekjøtt – uten å si noe om det til forbrukerne på pakningene.

Produktene som trekkes fra norske butikkhyller er Findus Lasagne Bolognese i pakninger på 375 gram og 900 gram.

Findus sier både i pressemeldingen og til NRK at de ikke har noen opplysninger som tilsier at det kan være juks med produkter på det norske markedet, men velger likevel å trekke lasagneproduktene fordi de stammer fra Comigels produksjonslinjer.

Findus: – Mistet tilliten til leverandøren

Atle Farmen

Administrerende direktør Atle Farmen i Findus Norge.

Foto: Findus

– I utgangspunktet er det produkter som er produsert før 1. august 2012 som er involvert i dette jukset. Alle produkter til Norge er produsert etter denne datoen. Etter avsløringer i andre land viser det seg at det kan være snakk om omfattende dokumentforfalskning, og da har vi ikke den nødvendige tiltroen til denne produsenten. Derfor velger vi å trekke alle produkter fra produsenten for å være føre var, sier administrerende direktør Atle Farmen i Findus Norge til NRK.

Tesco i Storbritannia var føre var og trakk produkter fra samme leverandør i forrige uke. I dag sier de at tester viser at produktene inneholdt hestekjøtt og ikke oksekjøtt. Kan det at dere er føre var nå innebære at dere snart finner ut det samme om produkter i Norge?
– All fakta vi sitter på tilsier at Findus-produkter på det norske markedet bare inneholder det som står på pakken. I henhold til Comigels kommunikasjon, er det lasagne produsert etter 1. august som kan være berørt av jukset med hestekjøtt, svarer Farmen.

Hvorfor 1. august?
– Det er denne avgrensningen som er gjort av produsenten Comigel i denne saken, sier Findus-direktøren.

Sporing ikke testing i Norge

Avsløringene i Storbritannia kommer etter at flere varemerker har avslørt juks med innholdet i ferdigprodukter og hamburgere. Blant varemerkene er Tesco, og faktisk den britiske delen av Findus.

I Storbritannia og Irland har Findus sammen med matmyndighetene gjennomført DNA-tester av ulike produkter og dermed avslørt at storfekjøtt er byttet ut med hestekjøtt.

Findus i Norge opplyser at de har krav om full sporbarhet for alle råvarer i sine produkter som selges på markedet her i landet. Disse sporingsdataene viser ingen tegn til at det kan være fusk med hestekjøtt i produkter som har vært solgt i Norge.

Andre selskaper har kommet med testresultater som viser at produktene ikke inneholder det de sier på pakken, blant annet hestekjøtt i stedet for storfekjøtt. Har dere gjort slike tester på deres produkter i Norge?
– Det var Findus internasjonalt som gjennom sine kontroller bidro til at denne saken først ble avdekket. For Findus Norge handler det nå om manglende tillit til dokumentasjon fra leverandør, derfor er vi proaktive med tilbaketrekking, til tross for at det ikke er fakta som tilsier at Findus lasagne i Norge har annet innhold enn deklarert, sier administrerende direktør Atle Farmen i Findus Norge.

Men har dere utført tester på produkter i Norge?
– Produktene i Norge har hele tiden vært utenfor de datoene som Comigel har kommunisert kan være berørt. Vi gjennomfører allikevel en tilbaketrekking slik at forbrukerne skal føle seg trygge, og har også utført sporing, svarer Farmen.

Vil det si at dere ikke har utført tester?
– Vi har gjort sporing, og igjen gjentar jeg at produkter på det norske markedet er utenfor aktuelle datoer, sier Findus-direktøren.

Findus-produkter fjernes fra hyllene i franske butikker

Findus-produkter fjernes fra hyllene i franske butikker

Foto: Christophe Ena / Ap

Mattilsynet: – Produsenten må bevise at pakningen stemmer

NRK har vært i kontakt med Mattilsynet, og kontrollorganet opplyser at de har vært i kontakt med Findus om hestekjøttskandalene. Mattilsynet har diskutert sporing av råvarer med selskapet, og de har også fått innsyn i Findus sine sporingsdata.

Mattilsynet opplyser til NRK at det ikke er funnet noe i sporingsdataene som indikerer at det kan være hestekjøtt i Findus sine produkter på det norske markedet.

Samtidig er det heller ikke gjennomført praktiske tester av produkter her i landet, og det er ifølge Mattilsynet produsentens ansvar å dokumentere at matvarene inneholder det som står på pakningene.

Findus på sin side gjentar budskapet om at alle produkter på det norske markedet som har vært innom den franske leverandøren Comigel kom til Norge før tidspunktet for hestekjøttskandalen – før 1. august 2012.

Kan dere si dere helt sikre på at hestekjøtt-jukset ikke gjelder produkter på det norske markedet når de er utenfor datoområdet angitt av produsenten?
– Alle fakta vi sitter på tilsier det. Likevel velger vi å trekke produktene på grunn av mistankene om dokumentforfalskning og den da svekkede tilliten til leverandøren, sier Findus-direktøren Atle Farmen.

Findus opplyser at de etter tilbaketrekningen mandag ettermiddag ikke vil ha noen produkter i norske butikker som stammer fra Comigel. Videre er det via Findus i andre land varslet søksmål mot Comigel og underleverandører. Samtidig pågår en etterforskning i disse landene for å finne ut hva som har skjedd.

Hva er budskapet til norske forbrukere som blir usikre på produkter med Findus-merke i matbutikken?
– Vi er veldig opptatt av kvalitet og forbrukernes tillit. Det er nettopp derfor vi trekker produktene uten at det foreligger fakta som tilsier at Findus Lasagne i Norge har annet innhold enn deklarert. Findus ønsker at forbrukerne skal føle se helt trygge, svarer Farmen.

AKTUELT NÅ