Treholt: - En gledelig overraskelse

Spiondømte Arne Treholt forventer unnskyldning og kompensasjon fra myndighetene etter at det har blitt slått fast at deler av overvåkningen var ulovlig.

Arne Treholt

- Denne konklusjonen kom ganske overraskende på meg. Dette er en gledelig kontrast til det servile produkt som Gjenopptakelseskommisjonen la fram torsdag, sier spiondømte Arne Treholt.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Romavlyttingen, overvåkingen og ransakingene som Polititets sikkerhetstjeneste (POT) gjennomførte i Arne Treholts leilighet, var ulovlig.

EOS-utvalget har gransket overvåkningen av Treholts leilighet før pågripelsen i 1984, for å avklare om POT beynttet ulovlige metoder. Utvalget konkluderer med at POT bare hadde rettslig grunnlag for telefonavlytting.

Les konklusjonen til utvalget her

– Romavlytningen, deler av videoovervåkningen og de gjentatte ransakningene var ulovlige, fastslår EOS-lederen Helga Hernes.

Overvåkningssentralen

I denne improviserte spionsentralen holdt politiets overvåkere øye med Arne Treholt og hans familie 24 timer i døgnet i over ett år.

Foto: Bilder fra gjenopptakelseskommisjonens dokumenter

Les også: NRK publiserer avhørene i Treholt-saken

Vil ha unnskyldning og kompensasjon

På telefon fra Kypros sier Treholt til NRK.no at han er glad for konklusjonen, og at det kommer som en hyggelig overraskelse.

- Hva tenker du om at det slås fast at det har blitt begått en grov krenkelse av ditt privatliv?

Helga Hernes i EOS-utvalget

Helga Hernes i EOS-utvalget omtaler POTs metoder i forbindelse med overvåkingen av Arne Treholt som «alvorlige lovbrudd».

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

- Jeg synes det er svært gledelig at EOS-utvalget har mot til å slå dette fast. Jeg tenker her særlig på den grove krenkelse av Kari Storækre (Treholts tidligere ektefelle) og min sønns privatliv. Jeg går ut ifra at dette vil danne grunnlag for en nødvendig unnskyldning og kompensasjon fra myndighetene.

- Du vil altså gå videre med dette?

- Denne konklusjonen kom ganske overraskende på meg. Dette er en gledelig kontrast til det servile produkt som Gjenopptakelseskommisjonen la fram torsdag. Når det gjelder oppfølging av kommisjonens innstilling, vil jeg drøfte det med advokat Harald Stabell og mine nærmeste rådgivere.

- Varsleren får støtte

Per Lilleløkken

Tidligere politispaner Per Lilleløkken sine påstander blir nå bekreftet av et regjeringsoppnevnt utvalg, sier Treholt.

Foto: Skjermdump: NRK

- Kan det bli aktuelt med erstatningskrav?

- Penger har aldri vært avgjørende for meg. Det jeg er opptatt av er at EOS-utvalgets konklusjon er med på å gjenopprette en slags rettssikkerhet her i landet, og det er meget gledelig.

Treholt mener konklusjonen fra EOS-utvalget gir støtte til tidligere politispaner Per Lilleløkken, som fortalte åpent om at det ble begått ulovlig videoovervåkning.

- PST som institusjon blir utsatt for flengende kritikk av EOS-utvalget, og da er det rørende å se hvilken tiltro gjenopptakelseskommisjonen har hatt til POT (Politiets overvåkingstjeneste). Den eneste som Gjenopptakelseskommisjonen gikk løs på i sin rapport, er Per Lilleløkken. Han hadde mot nok til å varsle om en ulovlig overvåkning som nå er offisielt bekreftet av et regjeringsoppnevnt utvalg.

Arne Treholts advokat Harald Stabell sier dette om dagens konklusjon:

- Når POT den gang var i stand til å begå slike alvorlige integritetskrenkelser og brudd på lover og regler under etterforskning - så mener jeg veien ikke er spesielt lang over til det som har vært min og Treholts påstand. Nemlig det å fabrikere bevis og gi falske forklaringer til retten.

Vil ikke kommentere

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sier at de ikke ser noen grunn til å kommentere konklusjonen til EOS-utvalget, og at det de har funnet ut er mest av historisk interesse.

- Vi har siden den tid fått helt andre hjemler med hensyn til metodebruk, sier Bernsen.

Video Treholt og Storberget kommenterer EOS-avgjørelsen

VIDEO: Treholt og Storberget om EOS-avgjørelse

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger