Treholt-filmskapere presset av statsadvokaten

To filmskapere, som begge jobbet med filmer om Arne Treholt, ble kontaktet av statsadvokaten. – Han ville vite hva slags film dette var, og ga uttrykk for at han var lite glad for dette, sier filmprodusent Christian Fredrik Martin.

Christian Fredrik Martin

- Statsadvokaten ville vite hva slags film jeg lagde, og ga uttrykk for at han var lite glad for dette, sier filmprodusent Christian Fredrik Martin.

Foto: Oddvin Aune, NRK

– Dette kan oppfattes som press, sier leder av Den internasjonale juristkommisjonen i Norge, og advokat i NRK, Jon Wessel-Aas.

Høsten 2008 var Gjenopptakelseskommisjonen i innspurten med å vurdere om Treholt-saken skulle tas opp igjen. Samtidig opplevde to filmskapere - som jobbet med hver sin film om Arne Treholt - å bli presset av statsadvokat Stein Vale.

Produsent Christian Fredrik Martin sier til NRK at han ble advart mot å publisere filmen sin.

Martin, som er produsent og medeier i filmselskapet Friland Film, jobbet i 2008 med en filmbiografisk framstilling om Arne Treholt.

Men etter at dette ble omtalt av TV 2, fikk Christian Fredrik Martin det han opplevde som en snodig oppringning av statsadvokat Stein Vale høsten 2008.

Bakgrunn: Les alle NRKs saker om Treholt-saken

«Forakt for rettsvesenet»

Arne Treholt 1985

Sist gang spionsaken mot Arne Treholt ble forsøkt gjenopptatt, ga Gjenopptakelseskommisjonen et nei i desember 2008.

Foto: NRK

Statsadvokat Stein Vale har vært en sentral person i Arne Treholt-saken de siste par-tre årene. Vale førte blant annet saken for påtalemyndigheten sist gang Gjenopptakelseskommisjonen ble bedt om se på Treholt-saken.

Kun tre måneder før Gjenopptakelseskommisjonen i desember 2008 ga sitt nei til ny behandling, ble Martin kontaktet av Vale.

– Vale ville vite mer om hva slags film dette dreide seg om, og ga uttrykk for at han var lite glad for dette, sier Martin, og legger til:

Han var svært interessert i å vite når filmen eventuelt skulle ha premiere og hva som var status for prosjektet. Jeg fikk raskt forståelse for at det å gå ut i offentligheten med en film om Treholt-saken på det tidspunktet ville vært utidig fordi Gjenopptakelseskommisjonen snart skulle avgi sitt svar, sier Martin.

– Det skinte igjennom at han mente det ville vært forakt for rettsvesenet, sier filmprodusenten.

(Artikkelen fortsetter)

Statsadvokat Stein Vale

Statsadvokat Stein Vale blir beskyldt for å ha utøvd press mot Treholt-filmskapere.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Skrekkscenario

På tidspunktet Martin ble oppringt, hadde Vale levert inn sin innstilling til kommisjonen. Her var Vale i sin slutning ikke enig med Treholts forsvarere på ett eneste punkt. Statsadvokaten avviste alle momenter som Treholt mener taler for gjenopptakelse av saken.

– Jeg forklarte at vi ikke hadde noe å publisere før kommisjonen kom med sin innstilling. Men hadde vi hatt filmen klar på det tidspunktet hadde vi selvsagt kjørt den ut, uansett hva påtalemakten måtte mene. Dette handler om ytringsfrihet, og det forklarte jeg til ham, sier filmprodusenten.

Martin samarbeidet med Arne Treholt og hans nå avdøde advokat Arne Haugestad om prosjektet, som ble lagt på is da saken til Treholt ikke ble gjenopptatt i 2008. Christian Fredrik Martin sier at de nå har tatt opp igjen arbeidet med prosjektet.

– For meg var det ingen tvil om hva som var Vales skrekkscenario da han ringte – nemlig dersom et produkt fostret av Arne Haugestads bok «Kappefall» skulle publiseres som fiksjonsmateriale i den perioden.

- Ville forberede seg på innholdet

Også regissør Marianne Kleven opplevde å få en telefon fra representanten for påtalemyndigheten.

Hun jobbet da med dokumentarfilmen «Et svik mot oss alle», som blant annet er vist på NRK. Filmen handler om Treholt og advokat Harald Stabell sitt forsøk på å få til gjenopptakelse. Målet var å følge et menneske i kamp med rettssystemet og på jakt etter rettssikkerhet.

(Artikkelen fortsetter)

Marianne Kleven

Filmregissør Marianne Kleven mener at statsadvokaten hadde baktanker med sin henvendelse

Foto: Oddvin Aune, NRK

Kleven tok først kontakt med Vale for å få en kopi av hans innstilling til gjenopptakelse. Ett år senere tok han kontakt med Kleven.

– Høsten 2008 ringte han og ba om å få en kopi av filmen når den var ferdig så han kunne skrive en kritisk kronikk rundt filmen, sier Kleven

– Hva slags intensjoner oppfattet du at han hadde?

– Han ville vite hva slags film det var, og ville vel forberede seg på innholdet i den, sier Kleven, og tror Vale hadde en baktanke med henvendelsen.

Jobbet med bok

– Hva var den baktanken?

– Å forberede seg på å kritisere meg eller filmen. Jeg fikk senere vite at han skulle skrive bok om Treholt-saken, og kanskje han bare gjorde research. Men da kunne han heller fortalt at han ringte som forfatter, sier hun.

Vale ga i august 2009 ut boka «Teppefall i Treholt-saken», hvor han belyser spionsaken fra påtalemyndigheten sin side. Dette fikk Vale kritikk for.

– Er det mulig å lage en objektiv bok om en sak han har representert påtalemyndigheten i? Det vil nok være svært vanskelig for folk å ha tillit tila at han er nøytral. Jeg frykter at boken blir en forsvarstale for Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse, sa Treholts forsvarer Harald Stabell til Aftenposten.

Trakk seg fra granskning

Vale har selv sagt sa at det ikke var noe problem å være objektiv i arbeidet med boken siden hans oppgave som statsadvokat er å være objektiv.

Til tross for at Vale fikk kritikk for å skrive boka om Treholt – ble han sammen med førstestatsadvokat Lasse Qvigstad satt til å granske påstandene som kom fram i bokbomben «Forfalskningen», som detonerte i september i år.

Men Vale trakk seg etter kort tid fordi han på lederplass i Aftenposten ble kritisert for rolleblanding. Det ble hevdet at Vale kunne ha en økonomisk interesse i saken som forfatter av «Teppefall i Treholt-saken».

- En misforståelse

Statsadvokat Stein Vale sier til NRK at dette er en misforståelse.

- Høsten 2008 begynte jeg å jobbe med boka «Teppefall», og på det tidspunktet var det av interesse for meg å vite hvilke andre filmer og bokutgivelser som ble laget som ville gi en oppsummering av saken. Derfor var jeg interessert i å vite når disse filmene ville komme.

Han sier han mener å huske å ha hatt hyggelige samtaler med filmskaperne, og at han ikke hadde noen sterke synspunkter på når filmen skulle komme.

- Om jeg skulle sagt noe i den retning kan det ha hatt sammenheng med at en film forut for avgjørelsen til Gjenopptakelseskommisjonen kunne hatt i seg et element av forhåndsprosedyre.

- Ville det vært utidig?

- Jeg hadde ingen klare meninger om det da, og ville heller ikke hatt det nå, sier Vale, og legger til:

- Jeg merker meg at dersom man jobber i påtalemyndigheten eller i politiet og har hatt noe med Treholt-saken å gjøre, så skal det meste mistenkeliggjøres. Det er bare en misforståelse om noen tror det lå noen skumle intensjoner bak samtalene.

- Ikke bra, mener daglig leder av Den internasjonale juristkommisjonen i Norge, og advokat i NRK, Jon Wessel-Aas.

- Å blande rollene som statsadvokat og forfatter er uheldig, og kan oppfattes som et press mot å publisere av den som mottar henvendelsen, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger