Hopp til innhold

Treholt får ikke saken gjenopptatt

Spiondømte Arne Treholt får ikke straffesaken sin gjenopptatt, har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avgjort.

Video Avgjørelse i Treholt-saken

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter redgjør for avgjørelsen i Treholt-saken.

– Vi har ikke funnet holdepunkter for at det har vært fabrikkert bevis og avgitt falske forklaringer, sier Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter på pressekonferansen torsdag.

– Vi har gjennom behandlingen av saken selvfølgelig hatt mange diskusjoner, men beslutningen har vært enstemmig, sier Sæter.

På spørsmål om kommisjonen nå har snudd alle steiner i saken, svarer Sæter bekreftende.

Kilde ikke funnet

Kommisjonen valgte å gjenåpne Treholts gjenopptakelsesbegjæring etter at det i boka «Forfalskingen» framkom påstander om juks med det såkalte pengebeviset.

Bilder i boken skal dokumentere at noen trikset med kofferten hvor det ble funnet penger som skal ha vært betaling for spionasje.

– Den angivelige kilden til boka har ikke latt seg identifisere, sier Sæter.

I boken ble det blant annet påstått at fotografiene ikke var tatt på rommet til Treholt. I stedet hadde to navngitt POT-tjenestemenn fått beskjed om å fabrikkere bildene. Kommisjonen har ikke funnet støtte for dette.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Kunt Magnus Berge om Gjenopptakelseskommisjonens nei til ny Treholt-sak

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Knut Magnus Berge om Gjenopptakelseskommisjonens nei til ny Treholt-sak

Fornebu-bildet ikke tillagt vekt

Kommisjonen har heller ikke funnet støtte for bevispåstanden i Fornebu-bildet av Arne Treholt, hvor et sentralt punkt har vært en teipbit på koffereten.

Kommisjonen mener Fornebu-bildet ikke kan sette til side resultatet fra kommisjonens øvrige utredningsarbeid.

To av tre rapporter om pengebeviset, en svensk og en dansk, tar avstand fra påstandene om bevisjuks. Den tredje, britiske rapporten, underbygger påstandene i boka.

– Vi kjenner ikke til hvilket mandat de engelske sakkyndige har fått. Vi kjenner lite til hvilke premisser de har fått, sier Sæter.

(Saken fortsetter under bildet)

Arne Treholt på Fornebu i 1984

Bildet av Arne Treholt på Fornebu i 1984.

Foto: Politiets sikkerhetstjeneste

POT-tjenestemann ikke trodd

Kommisjonen har avhørt 18 tidligere tjenestemenn i Politiets overvåkningstjeneste (POT). Kun én av de avhørte tjenestemennene har påstått at det har vært fabrikkert bevis i Treholt-saken, ifølge Sæter.

– Tjenestemannens forklaringer avviker på flere punkter fra de øvrige vitners forklaringer, sier hun.

Tjenestemannen har forklart overfor kommisjonen at han selv ikke har sett bevisjuks, men at det er slutninger han selv har trukket. Oppfatningene hans er ikke tillagt vekt.

Tjenestemannen det er snakk om er spaneren Per Lilleløkken, som tidlig etter at boken «Forfalskningen» kom, stod frem med ytterlige opplysninger og påstander om forfalskninger av bevis. Lilleløkken avdekket også videoovervåkingen av Treholts leilighet.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Stanghelle

Spørsmål om Treholt-avgjørelsen.

Treholt ikke til stede

Treholt selv var ikke til stede under pressekonferansen, som kommisjonen varslet i 21-tiden onsdag kveld.

Den spiondømte nordmannen hadde ikke blitt varslet på forhånd. Han rakk derfor ikke å reise fra Kypros, hvor han bor, og til Oslo.

Både Treholt og advokaten hans, Harald Stabell, mener de burde ha blitt varslet før kommisjonen gikk til mediene.

26 år siden dommen

Rettssaken mot Arne Treholt

Fra rettssaken mot Arne Treholt.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak den 20. juni 1985.

Han ble benådet den 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder.

Treholt har tre ganger tidligere forsøkt å få sin sak gjenopptatt uten hell.

– Ingen forventninger

Treholt selv var ikke spesielt optimistisk før Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse faller.

– Jeg har ingen forventninger til denne kommisjonen. Jeg har heller ingen illusjoner om hva som vil komme, og magefølelsen min sier meg ikke noe, sa han onsdag morgen.

NRK la torsdag ut alle de hemmeligholdte avhørene som dannet grunnlaget for avgjørelsen om Treholt-saken skal gjenopptas.

Kommisjonen har holdt avhørene lukket og hemmeligstemplet til tross for press, men nå kan alle lese avhørsutskriftene hos NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Derfor publiserer NRK Treholt-avhørene

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Forklaringen på hvorfor NRK publiserer Treholt-avhørene.

Stabell med krav om utsettelse

Tirsdag ble de siste hemmelige dokumentene fra Treholt-dommen frigitt av Borgarting lagmannsrett slik at hele dommen nå er offentlig.

Advokat Stabell sendte, like før avgjørelsen falt, et brev til Gjenopptakelseskommisjonen. Stabell krevde at forklaringen til mannen som ledet etterforskningen mot Treholt måtte granskes på nytt.

Ifølge Stabell stemmer ikke det som framkommer i de nedgraderte sidene overens med det POT-spaner og etterforskningsleder Ørnulf Tofte forklarte i retten. Kommisjonen må derfor utsette sin beslutning i Treholt-saken inntil alle sider ved Toftes forklaring er klargjort, ifølge Stabell.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har todagersmøte om Treholt-saken

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra et tidligere todagersmøte om Treholt-saken. Leder Helen Sæter til venstre.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Lyspunkt

AKTUELT NÅ