Hopp til innhold

Tredje ministerpost på en uke

Erik Solheim ble i forrige uke ny miljøvernminister - i tillegg til jobben som utviklingsminister. I dag møtte han i Stortinget for å svare på spørsmål på vegne av forsvarsministeren.

Erik Solheim i spørretimen 24. oktober 2007
Foto: NRK

- Dette var jo morsomt , og nå er det ikke lenge siden jeg var i Afghanistan sammen med Anne-Grete Strøm- Erichsen - så sånn sett vet jeg en del om de sakene jeg svarte på, sier Erik Solheim (SV) etter sin opptreden som forsvarsminister.

- Men kan du tenkte deg å ta over som statsråd for forsvarssaker også?

- Nei, jeg skal ikke ta alle jobbene i regjeringen, sier miljø- og utviklingsministeren.

Mange jobber

Det er for så vidt ikke uvanlig at statsrådene svarer for hverandre i den ukentlige spørretimen i Stortinget.

Likevel var det spesielt da Solheim skulle svare for Strøm-Erichsen.

I forrige uke tok han over ansvaret for miljøverndepartementet. Flere partier kritiserte da regjeringen for å ha en miljøvernminister i 50 prosents stilling siden Solheim beholdt ansvaret over bistandspolitikken.

Ingen sivilarbeider

- Hva tror du Frp tenker at en SV-er opptrer på vegne av forsvarsministeren?

- Nå har ikke jeg bakgrunn som sivilarbeider, slik Frp kanskje tror. Jeg har vært korporal og vært på mange rep-øvelser i forsvaret.

- Og for å være helt ærlig har jeg nok mer kunnskap om de forsvarsspørsmålene jeg svarte på, enn spørsmålet jeg fikk som miljøvernminister om fredningen av en bygning i Halden, sier Solheim som har tjenestegjort i luftforsvaret.

Frp kritisk

- Jeg synes det er litt dumt at ikke forsvarsministeren møter selv for å svare på spørsmål, og dette er andre gangen det skjer på kort tid, sier Per Roar Bredvold (Frp) som stilte spørsmålene til Solheim i dag.

- Det har jo betydning for oss som spør siden sette-statsråden ikke kan svare like detaljert på oppfølgingsspørsmålene som fagstatsråden. Men jeg vil uansett rose Solheim for gode svar i dag, sier Bredvold.

- Hva synes du om at det er en SV-politiker som møter på vegne av forsvarsministeren?

- Det er jo historisk siden SV alltid har vært det partiet som gått inn for minst bevilgninger til forsvaret, og som er mot NATO.

- Husk at det ene spørsmålene i dag handlet om en NATO-operasjon - som SV sånn sett er imot. Men han er jo tross alt en del av regjeringen da!

- Det er uansett for mye for Solheim å opptre som forsvarsminister også, mener Bredvold.

2-3-0

På vegne av forsvarsministeren svarte Solheim på spørsmål fra Frp om norske styrker i Afghanistan og om dødsfall under tjeneste.

Som miljøvernministeren svarte han på 3 spørsmål fra Høyre og Frp. Blant annet om fredning av en sykehusbygning i Halden og norsk rovdyrpolitikk etter at en elgjeger ble angrepet av en bjørn.

Han fikk ingen spørsmål som utviklingsminister.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ