Tre dagers tilvenning kan gjøre ettåringene utrygge, mener forsker

I Lørenskog er foreldre i barnehagen sammen med ettåringene i fem dager for å gjøre overgangen lettere. – Anna blir tryggere, sier pappa Thomas Ohren Løvold.

Thomas Ohren Løvold og dattern Anna (ett år)

BARNEHAGESTART: Ett år gamle Anna har pappa Thomas Øhren Løvold innen rekkevidde ved matbordet.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

I Bårliskogen barnehage i Lørenskog leker ett år gamle Anna på gulvet sammen med pappa. I denne barnehagen er mor eller far til stede og deltar aktivt i lek, måltider og legging en hel uke når barna skal tilvennes til sitt nye barnehageliv. Uke nummer to skal barnet ha halve dager.

Thomas Øhren Løvold bruker de siste dagene av permisjonen på tilvenningen:

– Det betyr mye å ha en såpass gradvis overgang i stedet for bare å bli slengt inn på et rom med ganske fremmede barn og voksne, sier han.

Thomas Ohren Løvold og datteren Anna

DELTAR: Pappa er med å leke på gulvet i barnehagen.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Høyt stressnivå

Alle de kommunale og de fleste private barnehagene i Lørenskog har innført samme tilvenningsmetode fra i høst av.

Sissel Berg

Sissel Berg er prosjektansvarlig for Lørenskogmodellen.

Foto: Ida Cecilie Madsen / NRK

Vi har lest oss opp på ny forskning som viser at de yngste barna har et høyt stressnivå i kroppen. Vi vet at når foreldre er til stede lenger gjør vi overgangen bedre for barnet, sier Sissel Berg, styrer i Framtia barnehage og prosjektansvarlig.

Tre dager er vanlig

En fersk undersøkelse fra NTNU blant 2500 barnehager viser at rundt halvparten av dem bruker tre dager på tilvenningen. Nesten like mange har en fleksibel ordning. Kun seks prosent bruker én til to uker fast på tilvenningen.

Professor i pedagogikk ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern ved NTNU, May Britt Drugli, sier tre dager er for lite for mange barn:

May Britt Drugli

TRENGER TID: Professor May Britt Drugli sier de fleste ettåringer trenger lang tid på å bli tilknyttet en ny voksen.

Foto: NTNU

– Mange barn trenger mer tid på å bli kjent med en ansatt og forstå at den voksne kan møte behovene deres.

– Kan det være skadelig for barnet med for kort tilvenning?

Ja, på kort sikt tror jeg det. Hvis barnet forlates i barnehagen mens det ennå er utrygg på de voksne vil barnet ha det utrygt i en periode. Det vil være nødt til å underslå følelsene sine.

– Tre dager nok

I Kanutten barnehage i Oslo er styrer Therese Skaatan ikke overbevist om at fem dager er nødvendig for å gjøre ettåringene trygge i barnehagen. De praktiserer tre dager med forlenging ved behov.

Therese Skaatan

FLEKSIBEL: Therese Skaatan er styrer i Kanutten barnehage der de praktiserer en fleksibel tilvenning.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Min erfaring er at det holder. Samtidig er vi opptatt av å informere foreldrene om at de skal ha korte dager i begynnelsen nettopp for å gjøre perioden litt lenger, men uten at foreldre er til stede.

Forsker May Britt Drugli er positiv til at barnehagene vurdere behovene til hvert enkelt barn, men ser også utfordringer:

– Mange av barnehagene som har en fleksible tilvenningsperiode svarer i undersøkelsen at ender opp med å bruke kun tre dager fordi det er det de har i hodet at det skal være.

Hun mener også det er en ulempe at foreldre kun har bedt om fri i tre dager.

Gruer seg ikke

Lille Anna tar en stor bit av leverposteiskiven mens pappa Thomas Øhren Løvold hjelper til. Han gruer seg ikke til dagen Anna skal vinke farvel.

– Hun har det veldig bra allerede, så det tror jeg går veldig bra.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger