Hopp til innhold

Transportplan til 508 milliarder

Statsminister Jens Stoltenberg og resten av regjeringen skal bruke godt over 500 milliarder kroner på samferdsel de neste 10 årene.

Regjeringen skal bruke omtrent et halvt statsbudsjett på transport og samferdsel de neste ti årene.

Stoltenberg: – Den største satsingen på samferdsel noensinne

I dag la statsminister Jens Stoltenberg, samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell frem Nasjonal transportplan.

Der går det frem at Norge skal bruke 311 milliarder kroner på vei, 168 milliarder på jernbane, 9, 23 milliarder kroner på belønningsordningen for å redusere biltrafikk i byene og 19,4 milliarder kroner til kystformål i perioden 2014 til 2023.

– Dette er den største satsingen på samferdsel noensinne. Vi skal bruke mer enn 500 milliarder statlige kroner til samferdsel. I tillegg kommer bompenger. Den satsingen vi har stått for gir resultater, sa Stoltenberg da han la frem meldingen.

Regjeringen skal bruke omtrent et halvt statsbudsjett på transport og samferdsel de neste ti årene.

Stoltenberg: – Den største satsingen på samferdsel noensinne

Han la vekt på to tall i sin innledning; antall bygde kilometer vei og lave dødstall på norske veier.

– En dobling av veibygging er mye. Det vi har gjort er ikke nok, men vi er i gang. For å få til dette må vi bevilge mer penger, og fortsette arbeidet som startet i 2005 om å gjøre ting raskere og bedre, sa Stoltenberg.

– Mange utfordringer

Marit Arnstad
Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Samferdselsminister Arnstad sa at det fortsatt er store utfordringer når det gjelder samferdsel i Norge.

– Likevel vil jeg si at det er en gledens dag. Vi skal bruke tilsvarende 100 operabygg. Det er en stor sum, men det skal ikke bli noen sovepute. Målet er at vi skal få mest mulig vei og mest mulig bane, sa Arnstad.

I rapporten står det at vei skal få 311,6 milliarder kroner, mens jernbane skal få 167,8 milliarder.

– Innen 2024 skal det blant annet være dobbeltspor helt til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar, sa Arnstad.

Hun lovet også satsing på jernbane rundt Trondheim og Bergen.

– Myte at det ikke bygges vei i Norge

Hun sa også at det er feil at det ikke bygges mye vei i Norge.

– Det er en myte. I den nye planen har vi prioritert de store gjennomfartsårene. Blant annet E6, E18, E10, E16, E134 og E39. Vi vil blant annet får firefelts motorvei fra Svinesund til Brummunddal, sa Arnstad.

På E18 skal det investeres i 11 prosjekter som skal sikre firefeltsvei fra Oslo til Telemark.

– Men like viktig som å bygge er å ta vare på det vi allerede har. Derfor legger vi opp til en økning på 20 prosent til drift og vedlikehold av vei og bane i forhold til 2013. Samtidig skal vi øke rammetilskuddet til fylkeskommunene for å sette dem bedre i stand til å ta vare på fylkesveinettet, sa Arnstad.

Regjeringen legger også opp til at veksten i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Målet er blant annet å øke antall syklister fra dagens 4 prosent til 8 prosent, sa Arnstad.

– En av de største utfordringene

Bård Vegar Solhjell
Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell åpnet med å si at sykkel er en av de store vinnerne i NTP.

– Samtidig som befolkningen skal øke, skal miljøutslippene ned. Denne planen blir en ny start for en ny jernbane i Norge med blant annet utbygging av Inter City. Videre overoppfyller vi lovnadene om satsing på sykkel i Miljøforliket. Sykkel er den store vinneren i denne planen, sa Solhjell.

AKTUELT NÅ