Torolf Elster er død

Tidligere kringkastingssjef, forfatter og samfunnsdebattant Torolf Elster døde i dag, 95 år gammel.

Tidligere krinkastingssjef Torolf Elster
Foto: Laurvik, Henrik / SCANPIX

Elster kom til NRK i 1963 som programdirektør for radioen etter å ha vært leder for Kringkastingsrådet siden 1962. 

I 1972 ble han kringkastingssjef, og det var han fram til han ble pensjonist i 1981, 70 år gammel.

I sine 18 år i NRK gjennomførte Elster en rekke omstillinger.

Som radiosjef sto Elster for modernisering og en omfattende utbygging av NRK i distriktene. En kjappere og mer aktuell radio ble motvekten til det nye mediet fjernsynet som var i sterk vekst. Sendetiden ble også dramatisk utvidet.

Formidling

Den tidligere samfunnsdebattanten var blitt opptatt av formidling til et stort publikum - formidling med glimt i øyet, slik han selv hadde.

- Jeg var jo aldri direkte engasjert i aktiv politikk, men var mer en ressonør. Jeg ble etter hvert mindre og mindre interessert i å dosere egne meninger, og mer og mer interessert i å formidle synspunkter og kunnskapsstoff til et publikum som skulle gjøre seg opp sine egne meninger, sa Elster i et intervju den gangen.

Han ville vekk fra tanken om å "oppdra" lyttere og seere.

 

NRK kom styrket ut av EF-dekningen
Foto: SCANPIX / SCANPIX

 

EF-dekningen

Elsters første store utfordring som kringkastingssjef var NRKs dekning av folkeavstemningen om EF i 1972. Han tok flere viktige beslutninger, blant annet at sendingene skulle behandles som et valg mellom to ulike syn og ikke som et vanlige valg der omtalen av mange enkeltpartier er fordelt etter størrelse.

Historiker og medieviter Hans Fredrik Dahl mente at NRK kom svært styrket ut av EF-valget, mens avisenes erfaringer var ikke like gode.

Det viste seg at velgerne stemte det motsatte av hva de fleste avisene hadde stått for. NRK med sin dekning som et valg mellom to ulike syn hadde vært i takt med velgerne. 

Forfatter

Elster var også en svært produktiv forfatter. 30 bøker kom det etter hvert, den første het Muren og ble skrevet under pseudonym i 1936, den siste boka kom i 1999. Da var Torolf Elster 88 år gammel.

Forfatterskapet spente vidt, fra kriminal- og spenningsromaner, politiske debattbøker,  romaner og noveller av høy kvalitet til bøker om ulike samfunnsforhold både i Norge og resten av verden.

Elsters antifascistiske bok «Historien om Gottlob» fra 1941 er blitt karakterisert som den beste norske kriminalromanen som noen gang er skrevet.

18 år som radiosjef og kringkastingssjef i NRK ødela ikke hans hans store evne og vilje til å søke ny kunnskap - og hans lyst til å formidle denne kunnskapen.

 

Torolf Elster
Foto: Laurvik, Henrik / SCANPIX

 

Pensjonisten  

Etter at Elster gikk av som kringkastingssjef i 1981, dro han ut i verden og kom tilbake med bøker om om utviklingshjelp og verdens flyktninger. For en av dem,  "Verden brenner",  ble han tildelt Fritt Ords pris sammen med kona, forfatterkollegaen Magli Elster.

Han skrev imidlertid ikke om seg selv. I en ellevill memoarparodi, "Veien jeg vandret", utgitt i 1984, skrev han han at kapitlet om hans tid i NRK var nektet utgitt av namsretten.

Som pensjonist nektet Elster også konsekvent å uttale seg om kringkastingsspørsmål. Han ville ikke bli noen sjuende far i huset.

Tida før NRK

Torolf Elster var født i Oslo i 1911 og studerte realfag og var samtidig aktiv i den radikale studentorganisasjonen Mot Dag. 

 

Torolf Elster
Foto: Nicolaysen, Odd / Scanpix

Under krigen var Elster redaktør i Stockholm for bladet Håndslag som ble publisert illegalt her i landet. Etter krigen begynte han i Arbeiderbladet der han var utenriksredaktør fra 1945 til 1946. Deretter ble han redaktør i tidsskriftet Kontakt fram til 1954, før han fikk jobb som politisk medarbeider i Arbeiderbladet.

På 50-tallet  var han svært sentral i den politiske debatten.

Forfatterfamilie

Torolf Elster var barnebarnet til forfatteren Kristian Elster d.e. og sønn av forfatteren Kristian Elster d.y. Han var gift med lyrikeren Magli Elster og var far til filosofen og samfunnsforskeren Jon Elster.

Torolf Elster var fra 1945 til 1964 medlem av Forfatterforeningens styre, størstedelen av tiden som nestleder.

 

Torolf Elsters thriller- og kriminalbøker

Historien om Gotlob (1941)

Hvem gir? (1949)

Piken med linhåret (1957)

Thomas Phils annen lov (1982)

Skyggen av det som skal skje (1988)

Figurer i tåken (1993)

Det var tre ting (1997)

Adams reise (1999)

 

Torolf Elsters politiske bøker

Tsjekkoslovakia (1938)

Øst-Europa (1939)

Frihet og demokrati (1947)

Øst og vest (1948)

Sosialismen under debatt (1950)

Hverdag i gate og grend (1956)

Sovjetmysteriet (1957)

De merkelige år (1959)

Den store utfordringen (1961)

Vårt eget århundre (1963)

Reiser til familien (1983)

Verden brenner (1985)

 

Andre bøker av Torolf Elster

Klovnen (1953)

Sjørøverne (1959)

Veien jeg vandret (1984)

 De siste dager i Kina (1992)

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger