Tørken i landbruket: Krever at regjeringen åpner pengesekken

Fylkeslag i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at regjeringen dekker fôrtransport for bøndene. – Det er bare en signatur unna, sier fylkesleder Marius Røer Andresen.

Rundballer

MANGELVARE: I deler av Sørlandet er det enorm fôrmangel. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever nå at regjeringen gir bøndene transportstøtte til å dekke kostnader ved innkjøp av fôr fra inn- og utland. Krav om transportstøtte inngår i en liste på 24 punkter som skal presenteres for landbruksdepartementet i samspill med Norges Bondelag.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Norges Bonde- og Småbrukerlag vurderer nå å be om reforhandling av årets jordbruksoppgjør. Fylkeslagene i Oslo/Akershus og Østfold krever at avtalen reforhandles for å prøve løse tørke og fôrmangelen i landbruket.

Et av punktene som må ses på er innkjøp av fôr.

– Årets tørke er på vei til å bli en katastrofe for landbruket. Innkjøp av grovfôr vil påføre dyreeiere store kostnader. I tillegg kommer kostnadene ved transport over lange avstander, skriver de to fylkeslagene til NRK.

– Derfor krever vi at regjeringen dekker bøndenes transportkostnader omgående, sier Andresen, som er fylkesleder for Oslo og Akershus.

Marius Røer Andresen, fylkesleder Norsk Bonde- og Småbrukerlag

KRAV: Fylkesleder Marius Røer Andresen etterlyser handling fra landbruksministeren.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Bare en signatur unna

Andresen mener at landbruksministeren straks må komme på banen med et hastevedtak.

– Jeg opplever at landbruksminister Dale har vært litt passiv i møte med denne krisen. Nå har han muligheten til å gi bøndene en hjelpende hånd. Det er bare en signatur unna.

Hele samfunnet vil tjene på at bøndene får denne støtten, ifølge Andresen.

– Situasjonen i landbruket vil kunne få formidable konsekvenser for samfunnet. Dette vil ikke kun påvirke landbruket. I det store regnskapet er transportstøtte en god investering.

Andresen vet ikke hva transportstøtten vil koste staten hvis den blir innvilget.

– Siden vi ikke vet hvor vi kan hente fôr fra, er det veldig vanskelig å si. Uansett mener vi at det får koste hva det vil koste vil.

Inntektssmell

Det er ikke bare på kostnadssiden at bøndene sliter. Bønder i Sør-Norge risikerer å måtte sende buskap til slakt i mangel på fôr, flere har allerede gjort det. Tidlig slakt av vil kunne gi store inntektstap.

– Bønder vil kunne bli nødt for å slakte uten at den nødvendige vekten og slaktekvaliteten har blitt oppnådd. Dermed får de ikke midler gjennom tilskuddsordningen, som utgjør en vesentlig del av økonomien til sauebønder, sier Reidar Isebakke, fylkesleder for Norsk Bonde- og Småbrukerlaget i Østfold.

24-punktsliste

Krav om transportstøtte og endring i tilskuddsordning, inngår i en liste med foreløpig 24 punkter utarbeidet av Norsk Bonde- og Småbrukarlag i samspill med Norsk Bondelag. Den er foreløpig ikke offentliggjort,

– Listen skal presenteres for landsbruksdepartmenet og den utvides stadig fordi vedvarende tørke føder nye problemer, forteller leder Merete Furuberg i Småbrukerlaget.

Norsk Bonde-og Småbrukarlag før jordbruksoppgjøret.

FLERE KRAV: Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en liste med 24 punkter til landbruksministeren.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Når partene skal møtes er ikke avklart.

– Datoer for møte med departementet er foreløpig ikke berammet. Vår førsteprioritet nå, som det jobbes kolossalt med, er å koble bønder som har fôr med dem som har fôrbehov, sier Furuberg.

– Skeptisk til å reforhandle

– Jeg registrerer at det er et ønske om å reforhandle jordbruksavtalen. Skal det være aktuelt å reforhandle, må det være som resultat av en samlet henvendelse fra landbruket. Vi avventer fortsatt en slik henvendelse, sier landbruksminister Jon Georg Dale til NRK

Landsmøtet Fr.P 2017

UTELUKKER IKKE: – Jeg stenger ingen dører, sier landbruksminister Jon Georg Dale om reforhandling av jordbruksavtalen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han er utelukker ikke at det kan bli en reforhandling.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å reforhandle, men jeg vil ikke stenge noen dører.

Dale kjenner til 24-punktslisten til Bondelaget og Småbrukarlaget.

– Mange av de tiltakene handler om ting på lengre sikt. Regjeringen har gjort en rekke grep og på kort sikt er det vår oppfatning at vi har gjort det vi kan.

SISTE NYTT

Siste meldinger