– Forundrer meg ikke om de nye opplysningene stemmer

– Dette overrasker meg ikke. Det er forskrekkelig hvis det stemmer, men jeg har selv sett et antall eksempler på at politiet har tatt snarveier, sier privatetterforsker Tore Sandberg om opplysningene i den nye Treholt-boken.

Arne Treholt og privatetterforsker Tore Sandberg

Privatetterforsker Tore Sandberg har selv avdekket to justismord og blir ikke forundret hvis de nye opplysningene om bevisene mot spiondømte Arne Treholt, stemmer.

Foto: Politiets sikkerhetstjeneste/Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Sandberg har vært delvis involvert i arbeidet.

– Jeg har fulgt saken fra sidelinjen, så jeg har vært litt kjent med det som skulle komme. Jeg har ikke hatt noen formell rolle i saken, men har hatt møter med Treholt og vært delvis informert. I tillegg kjenner jeg den ene av forfatterne, Geir Selvik Malthe-Sørenssen, fra tidligere, så vi har rådført oss litt med hverandre.

Har opplevd at politiet har bløffet

Sammen med Kjetil Bortelid Mæland har Malthe-Sørenssen kommet med oppsiktsvekkende opplysninger i boken «Forfalskningen - Politiets løgn i Treholt-saken».

I boken hevdes det at norsk overvåkningspoliti fabrikkerte et av de mest sentrale bevisene mot spiondømte Arne Treholt.

Ifølge opplysningene i boken skal bildene som skulle dokumentere pengefunn i Treholts leilighet før han ble arrestert, i virkeligheten ha blitt tatt etter pågripelsen.

– Jeg har ikke selv undersøkt bevismaterialet i Treholt-saken, men det forundrer meg ikke om opplysningene i boken stemmer. I saker jeg har jobbet med, har det vært eksempler der politiet sier de har gjort undersøkelser som de umulig kan ha gjort, forteller Tore Sandberg til NRK.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klistremerket på Treholts koffert

Denne teipbiten på Arne Treholst koffert var også der på bildet av kofferten som politiet hevder er fra ransakingen av Treholts leilighet. Men de bildene mener forfatterne av boken er fabrikkerte, og i virkeligheten tatt etter arrestasjonen.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– Stemmer det, er det systemets sammenbrudd

Han har selv avdekket to justismord og bidratt til å få omgjort flere dommer.

– Hvis opplysningene om bildene av Treholts koffert stemmer, står vi overfor en situasjon der polititjenestemenn har konstruert bevis. Det er særdeles alvorlig. Det er systemets sammenbrudd, sier Sandberg.

– Ut fra de bildene du har sett, ser det ut til at opplysningene om at de er konstruert, stemmer?

Arne Treholt og Tore Sandberg

Arne Treholt var skuffet etter at han i 2008 fikk nei til gjenåpning av spionsaken. Her er han sammen med privatetterforsker Tore Sandberg.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Det kan jeg ikke si, jeg vil avvente en nærmere gjennomgang. Det som er ekstremt viktig nå, er at den som skal gjennomgå dette, er en person som alle parter har tillit til, sier Sandberg.

– Er du en slik person?

– Jeg vet ikke om jeg står øverst på ønskelisten i vårt offisielle system. Det ville vært en interessant oppgave, men jeg vil ikke fremme mitt kandidatur nå. Det viktige er at disse opplysningene er av så alvorlig karakter, at de må tas ytterst alvorlig.

Kommisjonsmedlem: Helt nye opplysninger

Da det i desember 2008 ble klart at Arne Treholt ikke fikk gjenåpnet sin sak, var det ikke en enstemmig Gjenopptakelseskommisjon som sto bak beslutningen.

Kommisjonens mindretall, professor i psykologi Svein Magnussen, konkluderte den gangen med at «det kan påvises en rekke svakheter i hele beviskjeden», og at det forelå «særlige forhold som gjør det tvilsomt at dommen er riktig».

Magnussen mente derfor, i motsetning til kommisjonens flertall, at det var grunnlag for gjenåpning av straffesaken.

I dag ble han overrasker over de nye opplysningene.

– Dette er helt nye opplysninger. Det har vært usikkerhet rundt pengebeviset tidligere, men da har tvilen gått på hvor mye penger det egentlig var i kofferten, sier Magnussen til NRK.no.

Han betegner opplysningene som oppsiktsvekkende.

PST-sjef Janne Kristiansen

Nåværende PST-sjef Janne Kristiansen var leder i Gjenopptakelseskommisjonen som ga Treholt avslag i 2008.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Kan fabrikkeringen dokumenteres, bør det få konsekvenser, sier Magnussen.

– Bør Treholt-saken da gjenopptas?

– Det må noen se på.

Nåværende PST-sjef Janne Kristiansen var leder av Gjenopptakelseskommisjonen i 2008. Hun tilhørte flertallet som ikke mente det forelå nye bevis eller omstedigheter i Treholt-saken som ville føre til frifinnelse.

Kristiansen vil ikke kommentere dagens opplysninger overfor NRK.no, men til Aftenposten har hun gitt inntrykk av at hun kjente til opplysningene.

– Dette er alvorlige beskyldninger, men det er påstander som vi i kommisjonen i store trekk har fått fremsatt fra Treholt, og som vi har grundig undersøkt og vurdert, sier Kristiansen til avisen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger