Tør ikke melde fra om psykiske plager

Flere nordmenn i krevende yrker tør ikke søke behandling for psykiske plager, advarer organisasjonen Mental Helse.

Oljearbeider, pilot og bussjåfør

TØR IKKE: De har yrker hvor psyken teller inn. Mange tør ikke varsle arbeidsgiver i frykt for å miste jobben.

Foto: Montasje / Scanpix

Dagfinn Bjørgen

STIGMATISERES: Et av de verste stigmaene er at man kobler psykisk sykdom med det å være farlig for andre, sier leder Dagfinn Bjørgen i Mental Helse.

Foto: NRK

Bussjåfør, oljearbeider, flyger. Dette er jobber som du kan miste om du får psykiske problemer.

– Vi har mange som snakker med oss i Mental Helse om dette, og vi vet altfor godt at det er en større terskel for å oppsøke hjelp av frykt for å miste førerkort og slike ting, sier leder Dagfinn Bjørgen i Mental Helse.

Melder ikke ifra

Det er et kjent problem at også flygere lar vanskelige problemer ligge i frykt for å miste jobben, sier sjeflege i Luftfartstilsynet, Trond-Eirik Strand.

Trond Eirik Strand

SJEFLEGE: Det er et kjent problem at også flygere lar vanskelige problemer ligge i frykt for å miste jobben. sier sjeflege i Luftfartstilsynet, Trond-Eirik Strand.

Foto: NRK

– Vi har ikke egne tall som kan fortelle oss noe om omfanget, men vi har generelt en underrapportering fra piloter på alle typer medisinske tilstander, deriblant psykiske og psykiatriske lidelser, sier Strand.

Etter flytragedien i Alpene har det kommet fram at flygeren som styrtet flyet tidligere hadde hatt selvmordstanker, og var blitt behandlet for alvorlig depresjon.

– Dette er et av de verste stigmaene – at man får en kobling mellom psykisk sykdom og det å gjøre grufulle handlinger hvor man dreper mange andre. De aller fleste kommer seg ut av depresjon uten at det får slike følger, sier Bjørgen.

– Rett til jobb som alle andre

– Hvis man er pilot, burde man ikke tre til side dersom man har psykiske problemer? Det er vel ingen menneskerett å være pilot?

– Det at man har psykiske problemer er ikke lik at man er farlig for andre. Det er få som er det, og det må være en menneskerett å ha en jobb som alle andre selv om man har psykiske helseutfordringer, sier Bjørgen.

Hvis en flyger bli deprimert, er det mulig å beholde jobben med riktig oppfølging, sier Strand.

– Hvis en pilot melder om psykiske plager, vil han måtte gjennomgå nærmere undersøkelser, og da vil det inkludere vurdering av psykolog eller psykiater før en endelig vurdering blir tatt om vedkommende kan fortsette.

– Det er lov å bli syk også for piloter. Det er høyde for det i regelverket. Blir man syk, kan det være at man følges litt tettere opp eller får begrensninger i sitt flysertifikat, sier Strand.

SISTE NYTT

Siste meldinger