Hopp til innhold

Riksadvokaten vil stramme opp voldtektsetterforskningen

Etter et hastemøte med politi- og justistopper mandag, har riksadvokaten kommet med nye forslag som skal bedre voldtektsetterforskningen.

Riksadvokat Knut Erik Sæther

VARSLER TILTAK: Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther vil senke terskelen for DNA-registrering og tidsfrister for voldtektsetterforskning.

Foto: NRK

Mandag kalte Justisdepartementet inn til hastemøte om voldtektsetterforskningen i Oslo. Bakgrunnen for møtet, der blant andre representanter for Justisdepartementet, Politidirektoratet, Oslo-politiet, Kripos, Riksadvokaten og statsadvokaten var til stede, er en ny rapport fra Oslo statsadvokatembeter.

I denne påpekes det at saksbehandlingstiden for voldtektssaker i Oslo-området er uakseptabelt lang:

«Resultatene i den enkelte sak blir likevel altfor dårlige fordi det ikke lar seg gjøre å gjennomføre etterforskningene i rimelig tid», heter det i rapporten som NRK har omtalt tidligere.

Per september 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte saker ved Avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo 254 dager.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Voldtekt Oslo

Per september 2012 hadde avsnittet for seksualforbrytelser 272 saker under behandling. Urovekkende mange av disse hadde ikke kommet lenger enn til anmeldelse, påpeker statsadvokaten.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Vil senke DNA-terskel

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther sier til NRK etter møtet at man har tre konkrete punkter som skal være med på å heve kvaliteten på voldtektsetterforskningen.

– For det første kan det være aktuelt å senke terskelen for registrering i DNA-register. Vår er erfaring er at voldtektsmenn ofte er multikriminelle. Får vi en lavere terskel for DNA-registrering, kan DNA være et enda bedre redskap enn i dag for å oppklare voldtektssaker, sier Sæther.

Han mener også det trengs en kompetanseheving blant dem i politiet som jobber med voldtektssaker.

– Det er opprettet en egen etterforskningsgruppe ved Kripos, som jobber utelukkende med voldtektssaker. Vi tror arbeidet deres vil være fruktbart, ikke bare i de sakene de ser på, men i hele landet, sier Sæther.

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud har i en ny rapport konkludert med at Oslo-politiet bruker for lang tid på å etterforske voldtektssaker. Her på vei inn til mandagens møte.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Vil ha tidsfrister

Det siste forslaget Riksadvokaten kommer med, kan for mange virke som særdeles opplagt, all den tid Statsadvokaten har påpekt at saksbehandlingstiden for voldtektssaker i Oslo ligger nærmere 100 dager over landsgjennomsnittet.

– Vi må også se på tiltak som kan gjøre saksbehandlingstiden raskere. I dag er det mange tidstyver i systemet, og vi tror mye kan oppnås ved å mer helhetlig plan for når de ulike etterforskningsskrittene skal foretas, sier Sæther, og legger til:

– Kanskje må vi også gå så langt som å sette frister for når ting skal være gjennomført i etterforskningssituasjonen.

Riksadvokaten påpeker samtidig at det ikke vil være snakk om en overordnet tidsfrist, men individuelle tidsfrister avhengig av sakens natur. Forslagene fra Riksadvokaten vil nå bli diskutert, før de eventuelt ender opp som bindende forskrifter.

Anmeldelser liggende én måned

I rapporten fra statsadvokaten pekes det på flere ting som gjør at saksbehandlingstiden for voldtektssaker i Oslo blir uforholdsmessig lang, sammenlignet med resten av landet.

I rapporten pekes det blant annet på at anmeldelser kan bli liggende opp til én måned hos Kriminalvakta før de oversendes til etterforsker. I tillegg påpekes det at det kan ta inntil 11 måneder før skaderapporter fra Oslo legevakt sendes til politiet. Statsadvokaten reagerer også på at det kan ta opp til fire måneder før DNA-analyser kommer politiet i hende.

Han har tidligere sagt at at anmeldelser nå skal tas imot direkte ved seksualavsnittet, for å hindre at de blir liggende ved Kriminalvakta i en måned.

Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier det blir viktig å få ned ventetiden for dommeravhør av barn.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– God oppsummering

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, mener det er positivt at problemene med voldtektsetterforskningen påpekes.

– Dette har vært en god oppsummering av situasjonen. Særlig viktig har det vært å koordinere informasjon med politisk ledelse. Vi er klare til å gå videre med tiltakene, dette innebærer også en kraftsamling for å få ned ventetiden som brukes til dommeravhør av barn.

I rapporten fra statsadvokaten heter det at manglende kapasitet ved Avsnitt for seksualforbrytelser, barnehuset og hos tingretten gjør at det tar lang tid før dommeravhør berammes:

«Avsnittet er bare unntaksvis i stand til å overholde 2-ukersfristen for barneavhør(...)».

Morten Ervik

Morten Ervik i Politidirektoratet sier det blir viktig å få opp kompetansen når det gjelder dommeravhør av barn.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Ber om Kripos-bistand

For få ned ventetiden sier Sjøvold at Oslo-politiet nå kommer til å be om bistand fra Kripos.

– Dette er et kritisk punkt på kort sikt, fordi det ligger altfor mange saker på vent. Også på grunn av de mange tunge krimsakene som har kommet i helgen, har vi muntlig bedt om personell fra Kripos på dette møtet, sier Sjøvold.

Morten Ervik, seksjonssjef i Politidirektoratet, sier man også har innledet en dialog med Politihøgskolen, slik at flere kan utdannes med kompetanse til å foreta og overvære dommeravhør.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Justisdepartementet

Justisdepartementets Astri Aas-Hansen vil ikke kalle mandagens møtet et «oppvaskmøte».

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Ikke oppvaskmøte

Vert for det topptunge møtet i Nydalen mandag var Justis – og beredskapsdepartementet. Statssekretær Astri Aas-Hansen vil ikke kalle møtet et «oppvaskmøte».

– Dette har vært et godt møte, der Justisdepartementet har gjort klart hva vi forventer av resultater og hvilken tid det skal ta, sier Aas-Hansen til NRK.

Selv om statsadvokaten i den ferske rapporten kaller kvaliteten på etterforskningen for god, påpeker Aas-Hansen at hovedproblemet er at den tar for lang tid.

– Har vært bakpå

Aas-Hansen mener det er et problem at man ikke har tatt inn over seg økningen i antall voldtektssaker de siste årene.

– Kompetansen er gjennomgående god, men man har vært bakpå. Det har vært en økning i antall saker, men vi har ligget etter i utviklingen, sier Aas-Hansen til NRK.

Aas-Hansen mener i likhet med Sjøvold at nøkkelen til å luke vekk tidstyver internt, ligger i bedre organisering. Når det gjelder ventetiden på DNA-analyser, sier Aas-Hansen at hun allerede har avtalt et møte med Helsedirektoratet for å se på dette.

– Men det er viktig å presisere at politiet selv sier at ventetiden ikke er for lang på de sakene de ber om at blir prioritert. Dermed blir det desto viktigere for politiet å prioritere.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ