NRK Meny
Normal

Stoltenberg: – Vi skal ha oppmerksomhet om feil

Stoltenberg ga klar beskjed til sine toppledere i staten. Alle må tåle fokus på det som ikke fungerer, og det er forventninger til forbedringer, sa han på toppledermøtet i Oslo.

Grete Faremo, Jens Stoltenberg og Rigmor Aasrud på toppledermøte i staten

Jens Stoltenberg rettet seg til alle topplederne i staten med sitt budskap.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Møtet ble åpnet av fornyingsminister Rigmor Aasrud som er vertskap og inviterer toppledere fra hele statsapparatet.

Jens Stoltenberg på toppledermøte i staten

Jens Stoltenberg på toppledermøtet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Deretter startet statsminister Jens Stoltenberg ved å gjøre det klart for alle lederne i staten at de må tåle kritisk blikk på det de holder på med.

– Vi skal ha oppmerksomhet om det som ikke fungerer. For det er ved å rette mangler blir det bedre, sier Stoltenberg.

Statsministeren uttrykte at han følte en utfordring i at den offentlige debatten stadig mer bare handler om det som går galt. Da er han redd for at lederne skal gjemme seg, og skyve vekk ansvaret.

– Ved slikt fokus er det en innebygd egenskap at man går i forsvarsposisjon - det gjelder ikke min etat, sier Stoltenberg.

Dette mener han ikke er godt nok.

– Vi skal ha oppmerksomhet om det som ikke fungerer, sier statsministeren.

For at media kanskje av og til er vel mye negative er ikke en unnskyldning for å ikke ha fokuset på forbedring.

– Vi får da leve med at vektleggingen noen ganger er skjev, og at det er unødig kritikk, sier Stoltenberg.

Klare forventinger

Budskapet til lederne i staten var at alle må være med på å videreutvikle forvaltningen i Norge.

Stoltenberg fortalte så at regjeringen har fem klare forventninger til lederne i arbeidet med å komme videre fra det som kom fram i 22. juli-kommisjonens rapport.

  • beredskap må høyere på dagsorden
  • kvalitetssikring er viktig, men må ikke lamme gjennomføring
  • nytenkning må ikke hemmes av frykt
  • vi skal samhandle på tvers, men ikke la oss trenere
  • krevende å omstille, endre og utvikle - alternativet er enda verre for det er å stagnere

Jens Stoltenberg fortalte at regjeringen på øverste hold har startet arbeidet med å sette beredskap høyere på dagsorden. Blant annet har statsrådene seg imellom nå egne møter som bare handler om beredskap.

– Nummer én er at beredskap må høyere på dagsorden. Alle ledere har ansvar for at beredskap må høyere på dagsorden. Alle må forstå at det må tas på alvor, sier Stoltenberg.

Han erkjenner samtidig at det tidligere nok kanskje har vært for lite fokus på beredskap. At beredskap ble noe eget, en egen avdeling, som gjerne ble litt som et vedheng på alt annet.

– Beredskap må ikke være bortgjemt i en krok. Topplederen må være opptatt av beredskap, sier Stoltenberg

Regjeringen og forvaltningen fikk knusende kritikk av 22. juli-kommisjonen for manglende gjennomføringsevne. Da gjaldt det spesielt hvordan stengingen av Grubbegata ble utsatt og utsatt, og ikke gjennomført før det var for sent.

Stoltenberg går på toppledermøtet langt i å si at regjeringen og staten i flere situasjoner må tørre å bare skjære gjennom.

Statsministeren trakk fram hvordan regjeringen hadde fått kritikk for at de skar gjennom og bygde store kraftmaster gjennom Hardanger. I den saken mener statsministeren det var viktig å gjøre det, slik det også burde vært gjort i Grubbegata.

– På et eller annet tidspunkt må en leder si at nok er nok, nå setter vi i gang, sier Stoltenberg.

For han er opptatt av at en tendens i forvaltningen med utstrakt kvalitetssikring kan hemme gjennomføringsevnen, en evne som har vært for svak viser 22. juli-kommisjonen.

– Vi skal ha kvalitetssikring, men det må ikke lamme oss. Så får vi heller ta kritikken for at vi ikke utredet én ekstra gang, sier statsministeren.

Lære av 22. juli-kommisjonen

Her vil ledernes ansvar for kultur og holdninger til beredskap være hovedtema.

Hensikten med møtet er å forankre oppfølgingspunktene i Gjørvkommisjonens rapport hos statlige ledere og i statlig ledelse, med særlig vekt på å øke gjennomføringskraften og gjennomføringsevnen i statsforvaltningen, skriver fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i en pressemelding.

I Jens Stoltenbergs redegjørelse for Stortinget etter fremleggelsen av 22. julikommisjonen ble det varslet et ekstra toppledermøte for ledere i staten.

– Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap og beredskapskultur som er mer omfattende og dypere enn jeg var forberedt på, sa Stoltenberg i august.

Han mener «kompetent endringsledelse er avgjørende for å forbedre» beredsskapen i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg holder første innlegg på dagens toppledermøte. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud holder deretter hvert sitt innlegg.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger