NRK Meny
Normal

Riksrevisjonen kritiserer: – Tollvesenet bruker for lite tid på store smuglere

Tollvesenets beslag for narkotika og valuta er bekymringsfullt lave, og det brukes for lite tid på å ta de store organiserte smuglerne, konkluderer Riksrevisjonen i ny rapport.

Riksrevisor Per Kristian Foss

Riksrevisor Per Kristian Foss mener Finansdepartementet og Toll og avgiftsetaten bør gjøre en bedre jobb i å avdekke alvorlige smuglingsforsøk.

Foto: Astri Husø

Toll- og avgiftsetaten har for dårlig oversikt over trafikken ved de mange grenseovergangene inn til landet, og beslaglegger lite narkotika og valuta i forhold til hva som antas å være i omløp.

Det skriver Riksrevisjonen i en rapport om Toll- og avgiftsetatens grensekontroll fra 2007-2013, som ble levert til Stortinget i dag.

Rapporten kommer med kraftig kritikk av etaten på flere områder.

Færrest folk på jobb når trafikken er størst

Hasjbeslag smugling

Mengden hasj som beslaglegges varierer betydelig fra år til år, fra i underkant av 400 kilo i 2010, til nær 1500 kilo i 2011, for deretter å synke til 636 kg i 2013. Samtidig har det vært en betydelig økning i beslagene av marihuana i perioden.

Foto: Kripos

Det er 138 grenseoverganger i Norge, fordelt på land, luft, sjø og tog.

90 av dem er ikke bemannet av Tollvesenets tjenestemenn og -kvinner.

Samtidig har de bemannede tollovergangene paradoksalt nok færrest folk på jobb når trafikken er størst, i helger og i ferier. Etaten kritiseres for å mangle oversikt over trafikken på mange av de ubemannede overgangene.

– Toll- og avgiftsetaten bør i sin grensekontroll konsentrere ressursene om å avdekke alvorlige overtredelser for å bekjempe organisert kriminalitet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen mener at til tross for at antallet narkobeslag har økt betydelig fra 2007-2013, er det lite som tas i grensekontrollene i forhold til det som anslås å være i omløp.

Kritiseres for lave styringsmål

Undersøkelsen viser at arbeidet med å avdekke alvorlige overtredelser i begrenset grad følges opp av Finansdepartementet i styringen av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Riksrevisjonen kritiserer etaten for å sette for lave styringsmål for å oppnå
god resultatoppnåelse. Konsekvensene over tid kan bli at målene blir mindre ambisiøse, advarer Per-Kristian Foss i rapporten.

– Det kan virke som om målene settes utfra hva etaten er sikker på å oppnå, skriver Riksrevisjonen.

Økt trafikk, proffere smuglere

Ifølge regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet fra 2011 har det vært en kraftig økning i gods- og passasjertrafikken til og fra Norge de siste årene, og smuglingen er stadig mer profesjonelt organisert.

Svinesund og Oslo lufthavn trekkes fram som eksempler på steder med stor trafikkøkning. På Svinesund har antallet tunge kjøretøy økt med 30 prosent i tidsrommet 2004–2012. Ved Oslo lufthavn er antall internasjonale reisende doblet siden 1999.

Samtidig skaper store volumer av gods, reisende og transportmidler store utfordringer for dem som skal kontrollere dem og det som kommer over grensen til Norge.

En langstrakt kystlinje og en landegrense med mange grenseoverganger gjør det ikke akkurat enklere for kontrollørene.

Det er store regionale forskjeller i hvor mange reisende som blir kontrollert ved grensepassering.

Tollvesenet på Østlandet får spesielt kritikk for å ha for få kontroller, mens kollegene på Sørlandet kontroller flere reisende enn andre steder i landet.

Kraftig nedgang i anonyme tips

Undersøkelsen viser også svakheter i bruken av sentrale virkemidler, som ikt, kontrollfasiliteter, skannere og tipskanaler. Det fører til redusert kvalitet i grensekontrollen, skriver Riksrevisjonen.

Mens Toll- og avgiftsetaten fikk inn 1184 tips i 1990, har antallet falt til mellom 31 og 49 tips i året i perioden 2007-2012.

Lite markedsføring og mangel på en nettbasert anonym tipsmulighet kan begrense tips fra publikum som virkemiddel i grensekontrollen.

– Hvis etaten ønsker å benytte tips fra publikum på en effektiv måte, bør etaten etablere relevante kanaler og sørge for at disse er kjent blant publikum, skriver Riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Behov for bedre grensekontroll

I sitt svar til Riksrevisjonens merknader skriver finansminister Siv Jensen at det er behov for en sterkere og bedre grensekontroll, og at den nye Tolletaten skal rendyrkes til å drive grensekontroll og administrere vareinnførselen.

Hun viser til at regjeringen i regjeringserklæringen har gått inn for å gi Toll- og avgiftsetaten begrenset politimyndighet.

Finansministeren skriver at rapporten fra Per Kristian Foss og Riksrevisjonen kan gi inntrykk av at etatens grensekontroll ikke fungerer eller prioriteres, men mener at dette ikke gir et dekkende bilde av situasjonen.

– Det er krevende å få en fullgod oversikt over effekten av etatens grensekontroll fordi vi ikke vet hvor mye som smugles i utgangspunktet, sier Siv Jensen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger