NRK Meny
Normal

Anmeldte voldtekt – ingenting skjedde på syv måneder

Kvinnen (24) gikk til politiet i september 2012 og forklarte at hun var blitt voldtatt, men anmeldelsen ble liggende uten å bli registrert helt fram til april 2013. – Vi kan ikke ha et politi som holder på slik, sier kvinnens bistandsadvokat.

Voldtektsoffer

Den 24 år gamle kvinnen forteller at ventetiden har vært grusom og at hun ikke ville anmeldt saken hvis hun kunne gjort det om igjen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

18. september 2012 bestemte kvinnen seg for å anmelde en voldtekt hun skal ha blitt utsatt for i 2009. Hun ble avhørt av en politibetjent på Bodø politistasjon samme dag, og det ble gjort både lyd- og bildeopptak av avhøret. Men saken ble ikke registrert før 15. april 2013, for først da skrev politibetjenten ned avhøret og registrerte det i politiets systemer.

Advokat Rohnny Andersen

Bistandsadvokat Rohnny Andersen sier han aldri har vært borti liknende brudd i politiets saksbehandling tidligere.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I syv måneder gikk kvinnen og ventet, uten formell rett til bistandsadvokat. Først da saken ble registrert i politiets systemer, fikk hun oppnevnt bistandsadvokat.

– Jeg vet ikke om det finnes noen ord som kan forklare hvordan ventetiden har vært. For det første var det et stort steg for meg bare å anmelde det. Det er ikke bare ventingen som har vært vanskelig, men også det at jeg måtte mase for å få hjelp, sier fornærmede som ønsker å være anonym.

Anmeldte politibetjenten

– Jeg har vært borti mange saker som har hatt lang behandlingstid, men jeg har aldri opplevd dette. Det kan ikke forsvares en gang. Politiet burde i det minste ha klart å registrere saken i systemene deres, sier kvinnens bistandsadvokat, Rohnny Andersen til NRK.

Andersen anmeldte politibetjenten til Spesialenheten for politisaker for tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten, fordi han lot saken ligge så lenge uten å foreta seg noe. Spesialenheten har kommet frem til følgende gjennom sin etterforsking av politibetjenten:

Den 19. mars 2013 ringte kvinnen til politibetjenten. Han lovet å ringe tilbake, noe han ikke gjorde.

Kvinnen forsøkte ny telefonkontakt, blant annet 2. april. Hun la igjen beskjed hos sentralbordet om at politibetjenten skulle ta kontakt med henne.

Det ble lovet et møte med politibetjenten og kvinnen den 15. april 2012, 23. april og 30. april. I møtet 23. april gikk de gjennom forklaringen som kvinnen hadde gitt syv måneder tidligere, men kom bare delvis gjennom den skrevne forklaringen. De to andre møtene ble avlyst av politibetjenten.

Avhøret ble ferdig gjennomgått i et møte 10. mai 2013 - neste åtte måneder etter at kvinnen gikk til politiet.

Den skriftlige bekreftelsen på at forholdet var anmeldt ble sendt til kvinnen i brev den 16. mai 2013.

Kvinnen har forklart til Spesialenheten for politisaker at den lange tiden mellom det første avhøret og frem til hun kunne skrive under på anmeldelsen var veldig belastende.

– Hvis jeg skulle gjort dette om igjen, hadde jeg latt være å anmelde det. Og hvis noen skulle kommet til meg og spurt om råd hvis de var i en slik situasjon, ville jeg faktisk fraråde dem å anmelde. Jeg tror ikke jeg kunne gjennomgått det samme igjen fordi det har vært så tungt.

(Saken fortsetter under bildet.)

Voldtektsoffer 2

Voldtektsofferet (24) forteller at hun måtte mase på politibetjenten for at saken skulle komme videre i politiets systemer.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
Spesialenheten-dokument - voldtektssak

ETTERFORSKET POLITIET: Politibetjenten som mottok anmeldelsen er etterforsket av Spesialenheten for politisaker for tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten.

Kvinnen har også forklart at hun hadde tillit til politibetjenten i starten, men at tilliten etter hvert ble borte, og at hun følte hun hele tiden ble nedprioritert. I dokumenter fra Spesialenheten, som NRK har fått tilgang til, står det at «det var et stort steg for henne å anmelde voldtekten, og det var veldig vondt å «gå på vent» for at politiet skulle ta kontakt».

– Hun hadde mot nok til å purre på politiet. Hadde hun ikke gjort det, vet jeg ikke hva som hadde skjedd. Da hadde kanskje saken ligget der ennå, sier Andersen.

Beklager at saken ble liggende

Politibetjenten som mottok anmeldelsen fra kvinnen og som ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker, er ansatt i Kriminalseksjonen i Salten politidistrikt.

«NN (politibetjenten, journ.anm.) sier det er beklagelig at saken ble liggende, og at denne saken ikke er noe enestående tilfelle,» står det i dokumentene fra Spesialenheten.

Han forklarte i avhør at det gjøres forløpende prioriteringer av saker og at han er underlagt de prioriteringer som er blir gjort. Høsten 2012 ble det anmeldt fem-seks overfallsvoldtekter som medførte mye arbeid for politiet i Bodø. Saken som kvinnen anmeldte skal ha skjedd noen år tilbake, noe som førte til at saken kom langt ned på prioriteringslisten.

Videre står det: «Han (politibetjenten, journ.anm.) har forståelse for at NN (kvinnen, journ.anm.) har opplevd at saken hennes ikke er bra håndtert, men mener det dreier seg om en systemsvikt, og mangel på ressurser. Politibetjent NN erkjenner ikke straffskyld».

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer

(Artikkelen fortsetter under bildet)

sALTEN POLITIDISTRIKT, Bodø politistasjon

PURRET FLERE GANGER: Kvinnen som anmeldte voldtekten purret flere ganger på politietterforskeren som jobber her på Bodø politistasjon. Saken ble liggende urørt i syv måneder.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Politileder: «Saken er ikke enestående»

To ledere i politidistriktet har også forklart seg for Spesialenheten for politisaker. Ifølge etterforskingsdokumentene har begge lederne uttalt at bemanningssituasjonen i gruppen som etterforsker sedelighetssaker er presset.

Saken er ikke enestående når det gjelder saksbehandlingstid, forklarte en av politilederne i avhør med Spesialenheten. En av dem forklarte også at de som etterforsker slike saker over tid har hatt for få ressurser, og at dette er en problemstilling som har vært kjent for politimesteren og ledergruppen.

Flere av dem som jobber med voldtektssaker har også andre oppgaver i politidistrikter. Nesten alle må jobbe turnus for å dekke opp vakter i helgene, noe som gjør at de har mindre tid til etterforsking. Den ene politilederen har uttalt at etterforskerne «ofte blir avbrutt i sitt planlagte arbeid». Politibetjenten som ble anmeldt til Spesialenheten er blant annet instruktør, noe som tar mye tid.

Spesialenheten: «Forholdet er ikke straffbart»

Riksadvokaten har i rundskriv til politidistriktene uttalt at voldtekter og alvorlige seksualforbrytelser er gitt prioritet, og at slike saker skal gis forrang dersom det er knapphet med ressurser.

Jeg tror hun kunne akseptert en henleggelse av voldtektssaken dersom hun hadde oppfattet at saken hennes ble behandlet på en skikkelig måte.

Bistandsadvokat Rohnny Andersen

Riksadvokaten har også uttalt at politiforklaringer skal nedtegnes og forelegges den som er avhørt «så snart som mulig, og senest innen to uker med mindre dette av særlige grunner ikke lar seg gjøre». I voldtektssaken i Bodø tok det altså syv måneder før dette skjedde.

Spesialenheten for politisaker slår fast at avhøret ble liggende urørt hos politibetjenten i perioden fra 18. september 2012 til 15. april 2013, og at den skriftlige forklaringen først ble underskrevet av fornærmede 10. mai 2013, selv om politibetjenten fikk flere purringer.

Spesialenheten for politisaker har henlagt saken mot etterforskeren, og skriver følgende i sitt påtalevedtak: «Gitt de omstendigheter som forelå, med blant annet stort arbeidspress og prioriterte saker, finner Spesialenheten at forsinkelsen ikke innebærer kvalifisert klanderverdig opptreden fra politibetjent NNs side, og forholdet er dermed ikke straffbart (...)».

Spesialenheten mener likevel at saken er kritikkverdig, spesielt fordi saken først ble registrert i systemet og etterforskning iverksatt etter gjentatte purringer fra fornærmede. Kvinnens bistandsadvokat har påklaget avgjørelsen om henleggelse til Riksadvokaten.

Den påståtte voldtekten som kvinnen anmeldte ble overført til Follo politidistrikt i juni 2013 fordi hendelsen skal ha skjedd der. Først i juni ble den mistenkte avhørt om beskyldningene mot han. Saken ble henlagt «etter bevisets stilling» 30. september samme år. Også denne påtaleavgjørelsen er påklaget til Riksadvokaten av kvinnens bistandsadvokat.

– Jeg tror hun kunne akseptert en henleggelse av voldtektssaken dersom hun hadde oppfattet at saken hennes ble behandlet på en skikkelig måte. Det er vanskeligere å akseptere når hun føler at hun ikke er tatt på alvor, sier kvinnens bistandsadvokat.

Har fått kritikk tidligere

Det er ikke første gang at politiet får kritikk for behandlingen av voldtektssaker. Det er heller ikke første gang for Salten politidistrikt. I 2013 skrev NRK om en 19 år gammel jente fra Bodø som ventet i to år på at politiet skulle avgjøre saken hennes.

– Det hender jo at jeg tenker at det kanskje ikke var verdt å gå til politiet, fortalte kvinnen i intervjuet med NRK.

Denne uken skrev Aftenposten om en 44 år gammel kvinne som nå går til sak mot staten for dårlig voldtektsetterforskning. Da hun dro til voldtektsmottaket en lørdag morgen, fikk hun beskjed fra politiet om å komme tilbake senere. Først etter fem dager fikk hun anmelde. Ifølge Aftenposten mener Regjeringsadvokaten at det «ikke er sannsynlig at saken hadde fått et annet utfall dersom saksøker hadde fått anledning til å innlevere anmeldelsen med en gang».

(Artikkelen fortsetter under innslaget)

Anmeldte mann for voldtekt – i to år har saken støvet ned hos politiet

FÅTT KRITIKK FØR: Salten politidistrikt har fått kritikk for treg voldtektsetterforsking tidligere. Denne saken er fra februar 2013. I to år måtte den 19-årige jenta i dette innslaget ventet på at politiet skulle avgjøre om anmeldelsen hennes endte med tiltale eller ikke. – Det er tungt psykisk. Det føles som et nytt overgrep, sa hun.

Politiet: – Vi beklager

Stasjonssjef for Bodø politistasjon, Arne Hammer, sier til NRK at denne saken er svært beklagelig.

Kriminalsjef Arne Hammer ved Salten politidistrikt

BEKLAGER: Politistasjonssjef Arne Hammer beklager det som har skjedd, og vil be kvinnen om unnskyldning.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er ikke bra at en sak blir liggende så lenge, spesielt på grunn av tilleggsbelastningen det medfører for fornærmede. Vi kan ikke annet enn å beklage. Vi har ikke klart å gjøre jobben vår slik vil selv forventer at vi skal gjøre, sier Hammer.

Politistasjonssjefen sier det er flere årsaker til at saken ble liggende, blant annet arbeidspress og underbemanning.

– Dette er ingen unnskyldning, men en forklaring, sier Hammer.

Salten politidistrikt har nå gjort interne rokeringer for å styrke bemanningen på etterforsking, og det er innført månedlige møter slik at lederne og retts- og påtaleenheten skal få oversikt over alle pågående etterforskninger.

– Hva synes du om kritikken fra Spesialenheten for politisaker?

– Vi registrerer at saken mot politibetjenten er henlagt. Det er vi glade for, for dette er en systemfeil som ledelsen har ansvar for. Vi har generelt for lang saksbehandlingstid i voldtektssaker, noen vi bør klare å unngå. Vi jobber med dette, seier Hammer.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger