Hopp til innhold

TØI om bompengeskissen: Liten endring for bilistene

Transportøkonomisk institutt mener bompengeskissen vil ha lite å si for bilistene i landet. MDG kaller på sin side skissen for en «krise».

Ekstraordinært landsstyremøte i Frp

SKISSE: Frp er krystallklar på at de ikke ønsker å reforhandle bompengeskissen de ble enig om på sitt eget landsstyremøte søndag.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«Bompengeskissen» som Frp stemte for på landsstyremøtet søndag, har etter det NRK erfarer en total kostnadssum på omtrent 21 milliarder kroner.

Skissen skal, etter det NRK kjenner til, inneholde en enighet om å øke den statlige andelen til kollektivsatsing fra 50 til 70 prosent. Dette utgjør om lag en milliard kroner i året, over ti år. Altså totalt ti milliarder kroner.

I tillegg skal sju milliarder gå til en refusjonsordning for bilister i distriktene. Fire milliarder skal gå til ulike kollektivsatsinger. Det ligger også inne at kommunene vil få en egenandel på 20 prosent i bypakkene.

Men skissen som har skapt stor splid i regjeringen, vil ha lite å si for bilistene, mener assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), Kjell Werner Johansen.

– Det er ikke noe noen av oss kommer til å merke i veldig stor grad, sier Johansen og utdyper;

– Denne lettelsen er vel mindre enn økningen for innbetalte bompenger fra 2018 til 2019. Bompengebelastningen for bilistene blir skjøvet tilbake til 2018-nivået fra 2020 og utover, sier han.

Ifølge Johansen vil lettelsene som er skissert ut fra årets bompengenivå, utgjøre omtrent 15 prosent av den årlige bompengebetalingen, noe som betyr at man vil betale omtrent 15 prosent mindre enn man gjør nå.

– Dette har ikke mye å si i den store sammenhengen. For en familie som betaler en tusenlapp i måneden, så er det 150 kroner mindre hver måned.

– En krise

Venstre har sagt nei til skissen som søndag ble godkjent av Frps landsstyre søndag. Frp-leder Siv Jensen har på sin side vært svært tydelig overfor sitt eget landsstyre at det ikke vil bli forhandlet videre utover avtaleskissen som ble lagt fram søndag.

Statsminister Erna Solberg er klar på at ingen kan stille ultimatum i denne saken, og at de fire må snakke sammen dersom de er uenige. KrF er også villige til å finne en løsning, sa Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad etter at han orienterte sitt landsstyre søndag kveld.

Miljøpartiet De Grønne mener skissen vil få store konsekvenser for byene.

– Denne skissen vil bety krise for byene. Den er en oppskrift på kø, kork og kaos, skitten luft og dårligere byer for både mennesker og miljø, sier talsperson i MDG, Une Bastholm.

Også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansens (Ap), stiller seg skeptisk til det som er skissert.

– Jeg frykter at bompengepakken kan sette en effektiv stopper for utbygging av den allerede hardt pressede kollektivtrafikken og føre til mer kø, kork og kaos for alle som er avhengig av bilen.

Flere bomstasjoner i Oslo fra 1. juni

Bilistene vil oppleve lite endringer i bompengesatsene, ifølge TØI.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ingen endringer for bilkjøring eller kollektivtransport

Bompengeskissen som NRK erfarer, vil heller ikke ha noe store utslag på verken bilkjøring eller bruk av kollektivtransport, ifølge Johansen.

– Det vil være relativt begrenset, sier Johansen.

– Hvorfor er det begrenset?

– Bompengene har økt mye i byområdene hvor man er opptatt av å få ned biltrafikken de senere årene. Og man har kommet ganske langt med å nå nullvekstmålet for biltrafikken. I tillegg opplever man også reduksjon i bilbruken i enkelte byområder, så det er ikke grunn til å tro at en lettelse i en slik størrelsesorden skal bety veldig mye i et slik perspektiv.

Hva betyr det for vei- og kollektivutbygging?

– Det betyr heller ikke alle verden. Så vidt jeg husker er samferdselsbudsjettet til staten rundt 75 milliarder, så 2 milliarder i det årlige bildet utgjør omtrent 2,5 prosent. For hele statsbudsjettet utgjør det opp mot 2 promille. Så det er heller ikke dramatikk i et slikt perspektiv.

Hva vil konsekvensene være for påbegynte veiprosjekt?

– Ut fra det jeg har lest på NRK, så skal ikke dette påvirke verken omfang eller framdrift av de prosjektene som er i gang, sier Johansen.

Seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning Borgar Aamaas sier det foreløpig er vanskelig å si hva som blir den faktiske effekten av skissen på klimaet.

– At det blir billigere med bom, vil isolert sett føre til mer trafikk og større utslipp. Hvis det samtidig blir mer penger til kollektivtrafikk og mindre utbygging av veier, kan det gi reduserte utslipp, sier Aamaas til NRK.

Dale: Absurd

Samferdselsminister Jon Georg Dale reagerer på utregningene fra TØI.

– Det overrasker meg at et forskningsinstitutt hevder at de vet konsekvensene av en skisse de ikke har sett. Det er for meg nokså absurd, sier Dale til NRK.

Uten å gå i detaljer, hevder han at skissen kommer til å føre til merkbare bompengekutt i bygd og by.

– Naturligvis vil dette merkes. Det har vært Frps posisjon hele tida.

AKTUELT NÅ