TØI om bensinrabatt: – Ap-forslag kan føre til «svenskehandel-tilstander»

Kjell Werner Johansen hos Transportøkonomisk institutt (TØI) tviler på at Ap-forslaget om bygderabatt på diesel og bensin, er veien å gå. – Det vil føre til handelslekkasjer.

Svenskehandel

Flere lokallag i Arbeiderpartiet har tatt til orde for lavere drivstoffavgifter i distriktene. Det kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis og føre til "svenskehandel" over kommunegrensene, mener TØI.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Fredag kunne NRK fortelle at flere lokallag i Arbeiderpartiet nå tar til orde for billigere drivstoff i distriktene.

Det er ikke bare i lokallagene forslaget om differensiert drivstoffavgift ønskes velkommen, også partiets nestleder, Trond Giske, er positiv.

Han tror forslaget kan få gjennomslag på landsmøtet, og omtaler det som «et klokt forslag».

– Uheldig ordning

Kjell Werner Johansen

Assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI), tror bygderabatten kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis.

Foto: blbla

Men hos TØI er man ikke like begeistret. Assisterende direktør Kjell Werner Johansen minner om at man har vurdert bygderabatt tidligere.

– For 25–30 år siden ble det vurdert om man skulle innføre lokale bensinavgifter. Da kom man frem til at det ville være en uheldig ordning i de fleste områdene, fordi man ville få handelslekkasjer.

– Det ble riktignok innført ett sted, og var Tromsø, men der kunne man ha det fordi det er lange avstander ut til omegnskommunene, sier Johansen.

Ifølge Johansen blir det et problem når man må sette en grense et sted.

– Da blir det en type «svenskehandel» over kommunegrensene hvor det er billigere drivstoff.

Drivstofforbruket går ned

Han tror det vil være vanskelig å unngå denne handelslekkasjen, og mener forslaget uansett ikke vil fungere på sikt.

– Bilparkens drivstofforbruk er på full fart nedover på grunn av elektrifisering. På lengre sikt bør man gå fra drivstoffavgifter til avgifter på kjøringen. Da kan man differensiere avgiftene etter hvor man kjører.

Frp: Valgflesk

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kaller forslaget fra Ap for valgflesk.

Foto: NRK

Selv om lavere drivstoffavgifter normalt er som musikk i ørene hos Fremskrittspartiet, er heller ikke de spesielt positive til forslaget fra lokallagene i Arbeiderpartiet.

Frp-politiker og samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, mener forslaget bærer preg av å være konstruert.

– Debatten i Ap fremstår som konstruert valgflesk. Mens Frp har kjempet for lavere bilrelaterte avgifter, har Ap vært en forkjemper for høyere avgifter ved alle korsveier, sier Solvik-Olsen.

Forslaget blir også møtt med en kald skulder hos partikollega Roy Steffensen.

I e-post til NRK skriver han at han er for billigere bensin, men at dette virker å være et dårlig forslag.

– Det vil bli «drivstofflekkasjer» til nærliggende områder, og et slikt system vil nok bryte sammen ganske fort. Da er det bedre med lavere engangsavgift på drivstoffgjerrige biler, slik Frp i regjering har fått gjennomslag for.

Laster Twitter-innhold

Kristian Tonning Riise, som er 1.-kandidat Hedmark Høyre sier forslaget om bygderabatt vil føre til dyrere bensin i distriktsbyer som Hamar og Elverum.

– Vi skal bygge sterke regionsentre, ikke bygge dem ned. Det er interessant at Ap ønsker seg høyere bensinpriser i alle distriktsbyene. De fleste som bor her, er avhengig av bil og synes nok de har dyr nok bensin som det er, sier Riise.

Senterpartiet positiv

Men hos Senterpartiet og KrF er man langt mer positive, selv om også de ser utfordringer knyttet til gjennomføringen av forslaget.

– Hvis Arbeiderpartiet går for dette, skal det ikke stå på oss, sier Geir Pollestad (Sp).

– Vi har sans for forslaget og er positive til å utrede det, men ser at det kan være enkelte utfordringer knyttet det. Blant annet kan det være i konflikt med EØS-avtalen, sier KrFs samferdselspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger