Hopp til innhold

Togselskapene vant anbud – nå krever de bedre betingelser

I Hurdalsplattformen sa regjeringen nei til konkurranseutsetting av jernbanen. Nå åpner regjeringen for å gi bedre betingelser til de private selskapene de har sagt de ikke ønsker skal kjøre tog i Norge. – Virker dumsnilt, sier SV.

Go-Ahead startet driften av Sørlandsbanen i dsember 2019.

Go-Ahead startet driften av Sørlandsbanen i desember 2019.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Det har vært arrangert tre store konkurranser for å kjøre tog i Norge. Det har gjort at britiske Go-Ahead kjører tog på Sørlandsbanen, svenske SJ kjører tog til Trondheim og statseide Vy har Bergensbanen.

Anbudskonkurransene skulle spare Norge for mange milliarder kroner. Men nå krever selskapene bedre betingelser enn det de signerte på for å stå ved avtalene som skulle vare i rundt 10 år.

Vy mener at etter pandemien har reisevanene endret seg og dermed har de ikke de passasjertallene de baserte seg på da de inngikk kontraktene.

Det betyr at vi taper store penger på de kontraktene og det kan vi jo ikke fortsette med i det lange løp, sier kommunikasjonsdirektør i Vy Marius Holm.

Marius Holm, kommunikasjonsdirektør Vy

– Etter pandemien så har reisevanene kanskje endret seg litt og vi har ikke de passasjertallene vi baserte oss på da vi inngikk kontraktene. sier Marius Holm, kommunikasjonsdirektør Vy

Foto: NRK

Go-Ahead-sjef i Norge, Cathrine Elgin skriver til NRK:

– Kalkylen for resten av kontraktsperioden ser helt annerledes ut nå etter pandemien enn det man forholdt seg til pre-covid.

SJ Norge ønsker ikke å kommentere forhandlingene.

Regjeringen vil gi gunstigere betingelser

Det er Jernbanedirektoratet som har tildelt kontraktene og som nå er bedt om å endre dem.

Vi jobber nå i den reforhandlingsprosessen for å finne løsninger med de selskapene vi har avtale med i dag. Det er vårt utgangspunkt, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Har dere de politiske signalene om at det er ønsket?

Vi jobber ut fra et mandat om at vi skal finne gode løsninger sammen med selskapene, sier Sletta.

Skulle avvikles

Knut Sletta, Jernbanedirektør

– For å sikre et godt togtilbud og for å sikre forutsigbarhet for togselskapene så er vi opptatt av en langsiktighet framover., sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Foto: NRK

I Hurdalsplattformen sier regjeringen: Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge.

Derfor avlyste også regjeringen den planlagte konkurransen om å kjøre tog på Østlandet.

Likevel forhandler nå Jernbanedirektoratet nye avtaler med Go-Ahead, SJ og Vy som gunstigere for selskapene enn avtalene de vant anbudene med.

Hvorfor revidere hele avtalen nå?

For å sikre et godt togtilbud og for å sikre forutsigbarhet for togselskapene så er vi opptatt av en langsiktighet framover. Det er det vi har med oss inn i prosessen med reforhandling av de avtalene, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Har noen av togselskapene truet med å trekke seg?

Togselskapene har jo basert på sine erfaringer gjennom pandemien sett at dette er utfordrende. Nå ser vi heldigvis en positiv utvikling i reisetallene, men vi er jo ikke tilbake på det nivået vi var før pandemien og basert på det så har jo togselskapene tatt initiativ overfor oss med ønske om å se på de avtalene.

Mindre lønnsomt

Jon-Ivar Nygård

– Vi har en situasjon nå hvor pandemien har en ført til mye lavere passasjertall enn det som lå til grunn for de avtalene som ble inngått. Og da er det naturlig for oss å sikre et togtilbud til passasjeren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: NRK

Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering. Jernbanens konkurransekraft på godstransport må styrkes

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt Jernbanedirektoratet forhandle med togselskapene om endringer i trafikkpakkene.

Han sier at regjeringen har sett det som naturlig at staten står ved de inngått avtalene.

– Det er en riktig måte å forholde seg til avtaleparter ute i samfunnet for Staten. Også betyr ikke det at vi har lagt bort vår politikk, sier Nygård.

Ministeren sier at når avtalen løper ut, vil de gjennomføre en politikk som er tilnærma Hurdalsplattformen, altså tildele avtaler direkte,

SV: – Virker dumsnilt

Fylkesråd for næring – Mona Fagerås (SV)

– Hvis selskapene ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser de har gjennom de kontraktene de har inngått har regjeringen en jo en gylden mulighet for å rette opp, sier Mona Fagerås, samferdselspolitisk talsperson i SV.

SV reagerer på at regjeringen vil gi togselskapene bedre betingelser for hele kontraktsperioden

Det synes jeg er uforståelig. Og det ville være å bryte intensjonene i Hurdalsplattformen sier samferdselspolitisk talsperson i SV Mona Fagerås.

Hun sier at ministeren bør være knall tydelig på hvor regjeringen skal, nemlig at jernbanereformen skal reverseres.

– Så finnes det noen gode grunner for å ha dialog med selskapene som har vært igjennom tøffe tider med passasjersvikt under koronapandemien, men at det skal gis vesentlige bedre betingelser i hele perioden er vi i SV imot. Det virker nesten litt dumsnilt, sier Fagerås.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger