Togene har blitt mer presise - gir Frp-statsråd æren

Når buss for tog-sesongen starter til helgen, kan reisende trøste seg med en ting: Vedlikeholdsarbeidet har gjort togene mer presise. Endelig satses det skikkelig, jubler ingeniører.

Ballastrensemaskinen

Ballastrensemaskinen som består av flere vogner, kjører nå på den sørlige delen av Dovrebanen. Maskinen, som er viktig for vedlikeholdet, ble nesten ikke brukt de to siste årene under den rødgrønne regjeringen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen

Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers forening, Liv Kari Skudal Hansteen.

Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

– Vi har virkelig fått en samferdselsminister med stor gjennomføringsevne og stor handlekraft, sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers forening, Liv Kari Skudal Hansteen, til NRK.

Hun roser Solvik-Olsen for å ha satset på vedlikehold av jernbanen.

Siden Solberg-regjeringen overtok høsten 2013 er bevilgningene til vedlikehold for jernbane mer enn fordoblet.

I 2013, det siste året til regjeringen Stoltenberg, ble det bevilget 2304 millioner kroner til vedlikehold. I år er det bevilget 4886 millioner.

Arbeidet har sin pris for pendlere og andre togreisende. I år som tidligere år vil de bli satt på busser gjennom sommeren mens arbeidet pågår, og det utskjelte buss for-konseptet starter allerede kommende helg. Men tall viser at det lønner seg å holde ut:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Under samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er bevilgningene til vedlikehold for jernbanen mer enn fordoblet.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Satsingen på vedlikehold har ført til at punktligheten for jernbanen har gått opp de siste årene, fra 86 prosents punktlighet i 2009 til 91,5 prosent i fjor, viser tall fra «Jernbanestatistikk 2015»

– Han har forstått at det å lytte til bransjen og fagfolk er viktig for å få ut de beste ideene for hvordan man skal bruke hver krone klokt, sier Hansteen.

Ballastrensemaskinen

Ballastrensemaskinen løfter opp sporet, renser ut slitt og dårlig pukk under skinner og sviller, fyller på ny pukk og legger sporet på plass igjen etterpå.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Brukte ikke maskin for å rense spor

Et eksempel på den økte satsingen på vedlikeholdet er bruken av en ballastrensemaskin som renser skinnegangen.

Prosjektleder Sigbjørn Korsgård.

Prosjektleder for ballastrensing i Jernbaneverket, Sigbjørn Korsgård, arbeider i sommer på Dovrebanen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Det finnes bare et eksemplar av maskinen, som består av flere vogner og brukes til å sette jernbanelinjene i bedre stand.

Den renser rundt 550 meter om dagen; i løpet av et sommerhalvår klarer maskinen å rense 65 kilometer.

– I 2012 ble maskinen nesten ikke brukt. I 2013 sto den helt stille hele året fordi det ikke var satt av penger til det, sier prosjektleder for ballastrens i Jernbaneverket, Sigbjørn Korsgård, til NRK.

Til sammenligning er maskinen i sommer i full drift på Dovrebanen.

Tror ny regjering vil fortsette satsing

Rådgivende ingeniørers forening har lenge anbefalt å øke vedlikeholdet av bygninger, veier og jernbane.

Hansteen forteller at da de i 2010 presenterte rapporten «Norges tilstand» for samferdselsminister i den rødgrønne regjeringen, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), slet de med å bli hørt.

– Det var nok litt større arroganse under den rødgrønne regjeringen med å lytte til bransjen. Vi slet med å komme frem, sier hun.

Kleppa selv skriver i en e-post til NRK at hun ikke har noen kommentar til saken.

Hansteen tror at selv om det skulle komme et regjeringsskifte til neste år, vil satsingen på vedlikehold fortsette.

– Jeg tror nok at nye regjeringer som måtte komme har fått med seg budskapet med at man må tenke flere tanker samtidig, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger