Tog til Tromsø-OL?

SV vil bygge jernbane til Tromsø. Partiet mener et OL i byen aktualiserer planene.

SV vil ha jernbane til Tromsø
Foto: NRK

Hallgeir Langeland
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Klimatrusselen gjør at også Nord-Norge må ha mer jernbane. OL-søknaden til Tromsø gjør det mer aktuelt, og SV vil nå arbeide i regjering for å få til en utredning saken, sier SVs samferdselspolitiske talsmann Hallgeir Langeland.

Partiet har lenge ivret for en Nord-Norge-bane. Langeland mener planen for en forbindelse fra Narvik og østover gir saken en ekstra dimensjon.

- Det jobbes seriøst med et prosjekt om forbindelse fra Narvik via Sverige til Russland og Kina, den såkalte New Corridor. En mulighet er å forlenge denne forbindelsen Narvik - Tromsø, sier Langeland.

Se video: Vil ha tog til Tromsø   

Erlend Rian
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Tatt ut av OL-søknad

Men i Tromsø er man skeptisk.

- Vi vurderte dette i arbeidet med søknaden vår, men fant fort ut at prisen ville bli for høy. Med jernbane inne i søknaden vil vi i hvert fall ikke få OL, sier daglig leder Erlend Rian i Tromsø 2018.

Han mener jernbane ikke er nødvendig for å løse et transportsystem Tromsø har fått kritikk for.

- Vi jobber med andre løsninger som vil komme noe av kritikken i møte. Tog er per i dag urealistisk, sier Rian.

Langsiktig klimasatsing

Langeland mener prosjektet vil være langsiktig.

- Det er klart et OL vil aktualisere en jernbane i nord, men dette vil være en langsiktig klimasatsing. Det er denne forurensningsfrie transportformen vi bør satse på, sier Langeland.

Han og SV vil nå ta saken inn i regjering, selv om Tromsø ikke har lagt inn jernbane i sine planer.

Partiet ønsker seg forlengelse av nordlandsbanen fra Bodø, via Narvik, der det er planer om forbindelse til Russland og Kina, og fram til det som kan bli OL-byen.

SV kan også leve med forbindelsen Narvik-Tromsø. Jernbane blir sannsynligvis like dyrt som selve OL.

Spill om statsgaranti

Regjeringen skal nå vurdere om den skal gi den nødvendige statsgarantien for Tromsø-OL. Den forrige borgerlige regjeringen sa nei til Tromsø 2014. Tromsø er nå redd for koblingen mellom jernbane og statsgaranti.

- Det blir helt galt hvis SV eller andre nå forsøker å koble statsgaranti til jernbanesatsing. Da kan støtten i folket forsvinne, sier Erlend Rian.

Regjeringen bestemmer nå Tromsøs videre skjebne. SV var imot i forrige runde, Senterpartiet har signalisert sterk støtte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger