Klimamelding i morgen: Lover dobbelspor over «hele» Østlandet

Regjeringen vil fremskynde satsingen på dobbelspor på store deler av Østlandet og belønne de største byene med ekstra penger dersom de klarer å dokumentere mindre biltrafikk.

Jernbane

DOBBELSPOR: Regjeringen lover dobbelspor i hele Intercity-trianglet, som her på Østfoldbanen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er blant hovedpunktene i den nye klimameldingen, som etter det NRK får opplyst blir presentert klokken 09.30 onsdag.

Regjeringen forskutterer Nasjonal Transportplan og lover å starte planleggingen av dobbelspor mellom Halden, Larvik, Lillehammer og Oslo i det såkalte intercitytriangelet innen 2020.

Storbyene: Mindre bil, mer penger

Det er et av tiltakene som blir presentert onsdag morgen, etter det NRK erfarer.

Samferdselssatsningen som presenteres i morgen legger opp til stor satsning på kollektivtrafikk. Regjeringen vil etter det NRK får opplyst stoppe veksten i biltrafikken på flere måter:

Storbyene skal belønnes med ekstra midler dersom man kan vise til en dokumentert nedgang i biltrafikken. Det blir også lagt inn mellom 300 og 400 millioner kroner i året til sykkelveier.

Regjeringen vil også stå fast på at det med disse tiltakene vil være realistisk å nå målsetningen om at 2/3 av Norges klimakutt skal tas innenlands.

Vil bygge klimafond

Tidligere har det også blitt klart at SV får gjennomslag for økt co2-avgift for oljeindustrien og at det skal settes inn på et slags klimafond.

Dette betyr at oljesektoren ikke skjermes helt for å måtte ta sin del av regningen. Etter det NRK får opplyst, økes Co2-avgiften på sokkelen med 200 kroner, det vil si 200 kroner per tonn Co2.

Regjeringen vil også bygge opp et slags klimafond frem mot 2020.

På denne måten skal det sikres et fond hvor industrien kan søke om penger til tilak som reduserer co2-utslippet.

Senterpartiet har på sin side ivret for en satsning på nyplanting av skog som klimatiltak.

Bellona-leder Frederic Hauge er både fornøyd og misfornøyd med det regjeringen legger frem, men trekker spesielt frem målsetningen om at to tredjedeler av Norges klimakutt skal tas innenlands som en god nyhet.

Industrien: Kutt innen 2020 urealistisk

– Det er særdeles viktig, når vi vet at det er en stund til vi får på plass en internasjonal klimaavtale, da er det helt avgjørende at rike land som Norge går foran og tar kutt, sier han til NRK.

Han skulle gjerne sett at klimafondet var større enn det som er varslet, men putter likevel dette på plussiden.

– Dette er et klimafond som skal motvirke industriflukt fra Norge på grunn av miljøtiltak, men når vi vet hvor langt dette sitter inne – vi har jobbet med dette siden 1998 – er dette likevel en stor seier, sier han.

Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, Stein Lier Hansen, mener et klimafond er helt avgjørende for at industrien kan være med og gjøre sin del av jobben. Ifølge klimaforliket skal målet om to tredjedels kutt innenlands gjøres innen 2020. Det er helt urealistisk dersom man ikke skal spenne bein under industrien i forsøket på å stoppe klimatrusselen.

– To tredjedeler kan vi klare, men det er ikke det viktige. Det viktige er innen hvilket år og med hvilke virkemidler. Det krever ny teknologi, og ny teknologi tar tid. 2020 er ikke mulig, men 2030 er et realistisk mål, sier han til NRK.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger