Tøffere mot byggherrer

Kommunalministeren lover tøffere lut mot byggherrer som ikke legger forholdene til rette for funksjonshemmede.

Rullestolbrukere

Arbeids - og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen testet tidligere i år tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa truer med byggestopp, gebyrer og tap av godkjenning dersom byggherrene ikke skjerper seg.

- Mange bygninger er tilgjengelige for folk i rullestol, men ofte har man ikke tenkt på noe så enkelt som toaletter. Det er viktig at vi nå skjerper kravene, sier kommunalministeren.

Hun sier at dette blir en del av den nye plan- og bygningsloven som hun legger frem etter nyttår.

- Det kan være aktuelt å pålegge byggestopp, å pålegge retting, å gi gebyrer, og firmaer som ikke retter seg kan miste sentral godkjenning, sier Kleppa, som understreker at den nye loven vil gjelde fra 2009.

- Ingen oppfyller kravene

Kommunalministeren vil altså bli tøffere mot byggherrer som ikke legger til rette for funksjonshemmede. I dag fikk hun på bordet to rapporter som gir et sørgelig bilde av tilgjengeligheten i det offentlige rom.

- Det finnes nesten ingen bygg, anlegg og uteområder som oppfyller kravene til universell utforming i dag, sier Per Medby i Norsk Institutt for By- og Regionsforskning (Nibr).

Universell utforming betyr at et område eller en bygning skal kunne fungere for alle. Det vil si at blinde skal kunne finne retningen, at heisen er stor nok for brukere av nye og større elektriske rullestoler, og det finnes toaletter som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det vil koste store summer å ordne opp i dette.

Koster milliarder

- Det vil koste mellom 13 og 27 milliarder kroner. Det er sannsynlig at det ligger i den øvre delen av dette, sier Per Medby i Nibr.

Magnhild Meltveit Kleppa

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa varsler tøffere lut mot byggherrer.

Foto: Scanpix

Rapporten hans inneholder mange usikre tall. Det vil koste mellom 17 og 53 milliarder kroner å legge til rette for alle på bussholdeplasser, gang- og sykkelveier og ferjeleier, og 2 til 8 milliarder kroner for å fikse buss- og togstasjoner.

Totalt kan det koste 90 milliarder kroner å få slutt på diskrimineringen av funksjonshemmede.

- Her er det mange års forsømmelser, og det er viktig å komme fra ord til handling, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Billig i nye hus

En annen rapport som ble lagt frem i dag viser at det er langt billigere å legge til rette når man bygger nytt.

- I gjennomsnitt øker det kostnadene med én prosent, sier Finn Aslaksen i Vista Utredning, som har laget rapporten.

Aslaksen mener at dagens krav til å legge til rette må skjerpes, og at det er for lett å slippe unna med dårlige løsninger som skaper diskriminering. Undersøkelser viser dessuten at utbyggere tror det er dyrere å legge til rette enn det er.

- Der er en forestilling om at dette er dyrere enn det faktisk er, sier Aslaksen, og referer til en undersøkelse ved den tekniske høyskolen i Zürich.

- Det er mitt inntrykk at dette er nokså overførbart til Norge også. Det er ofte den samme holdningen her, og når man går inn og beregner så ble det ikke fullt så mye som man hadde tenkt, legger han til.

SISTE NYTT

Siste meldinger