NRK Meny
Normal

Tøff kritikk av veimyndighetene

Riksrevisjonen avdekker store mangler når private entreprenører brukes til vedlikehold av veinettet.

Veiarbeid
Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Riksrevisjonen refser veimyndighetene på flere punkter for manglende styring. Det er spesielt drift og vedlikehold av veinettet som høster kritikk.

Driftsarbeidet er mangelfullt utført på en stor del av veinettet.

Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Kvaliteten er flere steder ikke god nok til å gi trafikantene gode og sikre fremkomstforhold hele året, slås det fast.

Dette kan ha konsekvenser for tryggheten og fremkomsten på veiene våre, sier riksrevisor Jørgen Kosmo:

– Vil du si at det manglende vedlikeholdet gjør det farlig å ferdes på norske veier?

- Ja, det må jo være helt åpenbart, sier han til NRK.

Kritikk mot private kontrakter

Mye av kritikken rammer såkalte funksjonskontrakter, som er avtaler mellom veimyndighetene og private entreprenører om drift og vedlikehold av veiene.

Ved årsskiftet var det 105 funksjonskontrakter i drift, og den totale omsetningen gjennom dem var i fjor 2,1 milliarder kroner.

Statens vegvesen er ansvarlig for at entreprenørene leverer god nok kvalitet på sine tjenester.knyttet til såkalte funksjonskontrakter

Men i om lag halvparten av kontraktene med entreprenørene mener bygglederne at det er mangler rundt drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Det gjelder både punktlighet, vinterdrift og kvalitet.

- Vi har så store utfordringer når det gjelder trygghet til de som ferdes på veiene at man må vie dette betydelig oppmerksomhet, sier Kosmo.

Departementet i tvil

Nå stilles det spørsmål rundt konkurranseutsetting av vedlikehold av veinettet. Den har nemlig gjort at risikoen knyttet til drift og vedlikehold av veinettet er overført til entreprenørene.

Samferdselsdepartementet er nå usikker på hvor god idé dette er:

- Etter departementets syn kan det stilles spørsmål ved om dette er den beste løsningen. Departementet opplyser at det kan bli aktuelt at flere oppgaver blir enkeltbestilt, og ikke definerte gjennom funksjonsansvar. Dette vil overføre mer av risikoen til Statens vegvesen, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Manglende driftsrapportering

Samferdselsdepartementet har de siste par årene stilt strengere krav til rapportering fra private entreprenører. Men Riksrevisjonen avdekker likevel at det er mangler:

- Undersøkelsen viser likevel at flere av kravene ikke er innfridde, og at departementet ikke mottar rapportering som gir systematisk tilbakemelding, skriver de.

Undersøkelsen viser også at det ikke foreligger rapportering - verken internt i Statens vegvesen eller i samferdselsdepartementet – som gir pålitelig informasjon rundt drift av veinettet.

Dermed er det vanskelig å si om driften på veinettet er utført i samsvar med standarden som kreves.

Vanskelig å vurdere kvaliteten

Riksrevisjonen avdekker at to av tre byggeledere mener at systemet med funksjonskontrakter bare i noen eller liten grad gir oversikt over tilstanden på veinettet.

Dette innebærer at de som sitter med det overordnede ansvaret for kvaliteten på veinettet ikke har godt nok grunnlag for å vurdere om den er god nok.

Undersøkelsen viser også at det er svak konkurranse om funksjonskontraktene, og at markedet er dominert av noen få entreprenører.

For 37 prosent av kontraktene har det kun vært én eller to entreprenører som har lagt inn anbud. Markedet domineres av få entreprenører når kontraktene lyses ut, og det er behov for et systematisk arbeid for å stimulere konkurransen, slås det fast.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger