Tobakksgigant i retten: – Nye merker diskrimineres i Norge

OSLO TINGRETT (NRK.no) Tobakksgiganten Philip Morris mener utsalg som slurver med aldersgrensen bør straffes – mens det nå er nye merker som får lide.

Tobakk

STRID I RETTEN: Tobakksgiganten Philip Morris har gått til sak mot den norske stat på grunn av reglene som sier at tobakk skal låses inn i slike skap.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Selskapet vil ha forbudet mot synlige tobakksvarer fjernet. 1. januar 2010 måtte tobakksprodukter skjules og legges i skap – stikk i strid med EØS-reglementet, mener Philip Morris.

Mandag morgen møttes selskapet og staten i Oslo tingrett, hvor de nå har litt over én uke på seg til å argumentere for hvorvidt oppstillingsforbudet av tobakksvarer er lovlig eller ei.

– Dette handler om retten til å vise produkter til voksne forbrukere i et lovlig marked, og å vise nye merker. Markedsføring er helt essensielt for å drive lønnsomt i et legalt marked, og det gjøres her via synlig oppstilling, sa Philip Morris' prosessfullmektig Jan Magne Juuhl-Langseth under innledningsfordraget mandag.

retten

SAKSØKER: Philip Morris' side av rettssalen i Oslo tingrett, i saken mot den norske stat. - Det er ikke lett å gå til sak, sa selskapet under innledningen mandag.

Foto: Kathrine Hammerstad / NRK

Partene har fått halvannen dag hver til å legge frem sine kjerneargumenter i retten. Juuhl-Langseth understreker at tobakksgiganten ikke bestrider det faktum at røyking er skadelig.

– Dette handler ikke om hvorvidt tobakksvarer har en effekt på folkehelsen, og det handler heller ikke om at retten ikke skal ha rett til å regulere tobakksbruken. Men det forutsetter at det har effekt, sier han.

– Ingen beviser

Ifølge selskapet, som har en markedsandel på rundt 27 prosent i Norge og har Marlboro som sitt største her, finnes det ingen beviser for at å skjule tobakksvarer fører til mindre bruk.

– Vi bestrider ikke at formålet er å beskytte helsen, men det er svake bevis. Det fins mange andre tiltak, sier prosessfullmektigen, som brukte mandagen til å gjøre rede for en rekke ekspertuttalelser som man mener svekker statens argumentasjon. Disse ekspertene er kalt inn som vitner senere i rettssaken.

Blant annet ønsker Philip Morris å pålegge utsalgsstedene lisens tobakksvarer, og straffe de som ikke håndhever aldersgrensen for salg. Utsalgene skal på forhånd bestå en test for å få tobakksvarer i hyllene.

– Vi ønsker sanksjonsmuligheter mot utsalgssteder som ikke håndhever aldersgrensen på 18 år for salg av tobakksvarer. Virkemiddelet blir da å frata dem lisensen. Dette er et forslag som sammen med flere andre er ute på høring nå, og som vi støtter, sier Nordan Helland, talsperson for Philip Morris i Norge, til NRK.no.

Anne Lise Ryel

HINDRER IMPULSKJØP: - Oppstillingsforbudet hindrer impulskjøp, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Foto: Bjørn Schei

– Vi støtter også røykeforbudet i skoler og barnehager, og alle andre tiltak som hindrer barn og unge i å begynne å røyke.

– Men det omfatter kun en begrenset gruppe. Hva med resten av forbrukerne?

– Vi ønsker en mer nyansert debatt når det gjelder voksne forbrukere i et lovlig marked, svarer Helland.

– Diskriminerer

I den grad oppstillingsforbudet har en viskning, så er den først og fremst konkurransevridende, ikke helsefremmende, mener Philip Morris.Forbudet gjør det svært vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet, og viser til en uttalelse fra EFTA som har konkludert med at det har en diskriminerende effekt. Spesielt mindre kjente merker blir skadelidende når de forsøker å lansere seg, anfører Philip Morris.

– Litt forenklet sier EFTA at en hver import av et nytt merke vil diskrimineres på grunn av den sementerte markedssituasjonen som forbudet fører til. Det er helt opplagt at retten skal ta hensyn til dette, mener selskapet.

Frem til oppstillingsforbudet trådte i kraft i 2010, så man en liten nedgang i salget av de seks mest etablerte tobakksmerkene i Norge, ifølge Philip Morris. Så snudde det. Philip Morris mener selv å ha vært utsatt for det man mener er konkurransevridende effekt. Blant annet vises det til merket LMN, som er stort i Sverige, men ikke i Norge.

Siden 2009 har ikke noen nye merker blitt indtrodusert på markedet, anfører selskapet i retten. Det store ankepunktet til ekspertene som er kalt inn av tobakksgiganten, er at forbudet først og fremst begrenser hvilke merker røykere bruker, ikke det faktum at de røyker.

– Vi ser at det er en del sterke merker internasjonalt som sliter i Norge. De seks mest etablerte merkene, som sank før 2010, øker nå sin markedsandel, sier Helland.

Kreftforeningen representerer norske myndigheter som partshjelp i saken. Foreningen er sterkt uenig med tobakksselskapet om at forbudet ikke hjelper.

Kreftforeningen mener forbudet hindrer normalisering av tobakksprodukter.

– Det beskytter barn og unge mot markedsføring av tobakksprodukter, det minsker risikoen for tilbakefall for tidligere røykere og det hindrer impulskjøp, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Det er nettopp dette Philip Morris sår tvil om.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener helsemyndighetene må kunne ta i bruk slike tiltak.

– Det er viktig fordi vi som myndighet må kunne gjennomføre tiltak for å beskytte befolkningens helse. Tobakk er faktisk den viktigste faktoren for at vi kan bedre folkehelsen, sier hun til NRK.

– Vi kan ikke se at dette er påvist, sier Nordan Helland i Philip Morris.

– Ikke lett å saksøke

– Vi er enige med Kreftforeningen i at tobakksforebygging er viktig for folkehelsen. Derfor støtter vi tiltak som virker, som helseadvarsler, informasjonskampanjer, røykeforbud på skoler og barnehager og ikke minst en streng håndhevelse av aldersgrensen. Vi støtter imidlertid ikke uforholdsmessige reguleringer, som svekker næringsfriheten uten at det har noen helsemessig gevinst.

I fjor kom det en rapport der virkningen av forbudet ble evaluert. Forskerne konkluderte med at det er færre røykere og lavere salg av tobakk etter forbudet. Det var imidlertid ikke mulig å påvise om nedgangen skyldes utstillingsforbudet.

Tobakksindustriens Felleskontor sier på sin side at forbudet har hatt null effekt på salget. De opplyser at salget av sigaretter gått ned med 3 prosent det siste året, slik det har gjort over flere år.

Selskapet har gått til sak mot myndighetene i flere land for å hindre tiltak som kan føre til mindre bruk av tobakk.

Philip Morris saksøkte Australia etter at landet innførte nye regler som bare lar tobakksfabrikantene vise frem produktnavnet ett sted på pakken, men det er strenge regler for skrifttyper og størrelser.

– Det er ikke lett for oss å saksøke staten Norge, heller ikke billig. Vi skulle ønske vi slapp, sier Helland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger