Hopp til innhold

To av tre politimestere er positive til det nye politikartet

17 av landets 27 politimestere gir helt eller delvis støtte til Regjeringens nye politireform.

Fotomontasje av en politibetjent og det nye politikartet

Norge vil få færre politidistrikter med den nye politireformen som Høyre, Frp og Venstre la frem tirsdag.

Regjeringen og Venstre la tirsdag frem en ny politireform. Den kanskje største endringen er at dagens 27 politidistrikter skal slås sammen til 12.

 • Les mer om politireformen her.

NRK har tatt kontakt med alle politidistriktene og spurt hva lederne der mener om reformen. Nesten to tredjedeler, i alt 17 av 27 politimestere, svarer at de er positive eller delvis positive.

Ønsker mer slagkraft

Politimester i Telemark, Rita Kilvær, er en av dem.

– Vi smører de ressursene vi har i dag veldig tynt utover. Vi har behov for å bli sterkere og mer slagkraftige på veldig kompliserte kriminalitetsområder. Det gjelder alt fra å følge opp overgrepssaker mot barn til å klare å etterforske alle de elektroniske mediene folk nå oppbevarer beviser i, sier hun til NRK.

Glad det ikke ble færre

Regjeringen foreslo opprinnelig ni politidistrikt. Etter forhandlingene med Venstre ble antallet økt til 12.

Politimester i Rogaland, Hans Vik, er glad for at det ikke ble færre.

– Dette er den beste løsningen. Alternativet med kun seks politidistrikt, der vi var del av et stort politidistrikt på Vestlandet, var en dårlig løsning. Det var vi sterkt i mot, sier han.

Totalt viser NRKs opptelling følgende:

 • 12 politimestere er positive
 • 5 politimestere er delvis positive
 • 1 er negativ
 • 3 har svart uklart.
 • 2 har ikke svart.

Slilk blir de nye politidistriktene:

Politidistrikt

Sogn og Fjordane negative

Politimester i Sogn og Fjordane, Ronny Iden, er den eneste som er tydelig på at han er misfornøy med politikartet. Hans distrikt blir slått sammen med Hordaland til «Vest politidistrikt».

– Jeg har i utgangspunktet vært for en fylkesmodell. En fylkesmodell er et godt utgangspunkt for å samvirke på alt som går på beredskapstjenester. Mye av samvirkeressursene er knyttet opp mot fylkesgrenser. Dessuten tror jeg at vi i Sogn og Fjordane politidistrikt er best på å drive polititjenester i Sogn og Fjordane fylke, sier han til NRK.

Ønsket enda færre

Politimester i Troms, Ole Bredrup Sæverud, er en av dem som stiller seg delvis positiv.

– Denne løsningen var ikke mitt førstevalg. Jeg hadde jo ønsket ett distrikt for hele Nord-Norge. Men når det er sagt, tror jeg denne løsning kan bli veldig bra for landsdelen, sier han.

Her er hele listen med politimesterenes svar:

 1. Haugaland politidistrikt - Positiv
 2. Hedmark politidistrikt - Positiv
 3. Hordaland politidistrikt - Positiv
 4. Oslo politidistrikt - Positiv
 5. Rogaland politidistrikt - Positiv
 6. Romerike politidistrikt - Positiv
 7. Salten politidistrikt - Positiv
 8. Sør-Trøndelag politidistrikt - Positiv
 9. Telemark politidistrikt - Positiv
 10. Vestfold politidistrikt - Positiv
 11. Vestoppland politidistrikt - Positiv
 12. Østfold politidistrikt - Positiv
 13. Midtre Hålogaland politidistrikt - Delvis positiv
 14. Nord-Trøndelag politidistrikt - Delvis positiv
 15. Troms politidistrikt - Delvis positiv
 16. Vestfinnmark politidistrikt - Delvis positiv
 17. Østfinnmark politidistrikt - Delvis positiv
 18. Sogn og Fjordane politidistrikt - Negativ
 19. Agder politidistrikt - Uklart
 20. Follo politidistrikt - Uklart
 21. Nordre Buskerud politidistrikt - Uklart
 22. Asker og Bærum politidistrikt - Vil ikke svare
 23. Helgeland politidistrikt - Vil ikke svare
 24. Nordmøre og Romsdal politidistrikt - Vil ikke svare
 25. Sunnmøre politidistrikt - Vil ikke svare
 26. Gudbrandsdal politidistrikt - Har ikke svart
 27. Søndre Buskerud politidistrikt - Har ikke svart

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger