To av ti tog er ute av rute på Østlandet

NSB beklaget over dårlig punktlighet på pressekonferanse: – Vi har virkelig vært bekymret for passasjerene våre, sier konsernsjef.

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB holdt fredag pressekonferanse om økonomiske tall etter avsluttet 2. tertial.

MISFORNØYDE KUNDER: Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, holdt fredag pressekonferanse om resultater etter avsluttet 2. tertial. De økonomiske tallene er gode, men konsernsjefen merker kundene er mer misfornøyde enn tidligere.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Problemet i høst har vært at selv om vi har brukt ressurser på vedlikehold og fornying, så ser vi en fallende punktlighet. Dette gjelder spesielt for august og september, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen.

Fredag la NSB fram konsernets resultater for de siste åtte månedene. På det økonomiske planet har det gått bra for togselskapet, der de har hatt en omsetning på 9841 millioner kroner.

Dette er konsernsjefen godt fornøyd med, men verre er det når kundene ikke kan være med på å nyte suksessen.

– På noen linjer er vi nede i under 70 prosent punktlighet. Dette er tall vi ikke har sett siden den kalde vinteren i 2010. Vi har vært bekymret for passasjerene våre, sier Isaksen.

Flere strømbrudd og signalfeil

Ifølge tall fra NSB hadde de i 2016 en punktlighet på 91 prosent. I 2017 (til og med andre tertial) var tallet sunket til 89 prosent på landsbasis.

Det er Østlandet som rammes hardest av store togforsinkelser og innstilte avganger. I sommer stengte blant annet Oslo S alle togavganger for en hel helg.

Linjen mellom Stabekk og Ski har den laveste punktligheten i landet på 69,5 prosent, mens linjen Stabekk til Moss er nest dårligst med 70,1 prosent.

forsinkelser

FORSINKELSER: Bildet viser ett av flere tog som har vært forsinket på Østlandet.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Isaksen sier dette er uakseptabelt.

– Det er vanskelig å gi en konkret forklaring på hva som er galt, men det har vært uvanlig mange signalfeil og strømbrudd, noe vi i NSB ikke råder over. Statistikken viser at vi ikke har hatt mange feil på togene våre og har klart å levere jevnt på punktlighet, sier Isaksen.

Vil i samtaler med Bane NOR

Det er Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, som har ansvaret for infrastrukturen på landets jernbaner.

Isaksen sier han ikke vil legge skylden på statsforetaket, selv om han påpeker mange av feilene befinner seg innenfor deres ansvarsområde.

vedlikehold nsb

VEDLIKEHOLD: Til tross for vedlikehold på Østlandets jernbaner i sommer, er punktligheten i høst den dårligste siden 2010.

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Vi vil sette oss i samtaler med dem neste uke for å finne årsakene. Slik som dette kan vi ikke ha det. Jeg er ikke misfornøyd med Bane NOR, men med resultatet. Vi er jo i samme båt der vi ønsker å gjøre strekningene bedre, sier konsernsjefen.

Videre hevder Isaksen at det nå er viktig å bruke pengene på vedlikehold istedenfor å begynne med nye investeringer.

– Jeg tror vi skal bruke de pengene som trengs for å få jernbanen opp på et høyt nivå igjen, og heller avstå fra nye investeringer. Noen sier kanskje vi har penger til begge deler, men gamle ting må kanskje skiftes ut, så da sier jeg at vi må gjøre dette først.

Bane NOR: – Skyldes spesielle tilfeller

Bjørn Kristiansen, konserndirektør med ansvar for kundetrafikk, sier seg enig i mye av det Isaksen sier.

– De siste to til tre månedene har vi hatt dårlig punktlighet, spesielt rundt Oslo-området. Dette skyldes spesielle tilfeller, der vi har hatt en del problemer med gamle anlegg. Blant annet er kjøreledningen fra Kongsvinger bygget i 1951, så flere tilfeldigheter har gjort at disse har streiket de siste månedene, sier han.

Kristiansen sier også at de setter pris på Isaksens initiativ til et ekstra møte neste uke.

– Vi har ukentlig dialog med NSB og jobber tett sammen med dem. Et ekstra møte neste uke setter vi pris på, sier Kristiansen.

Vil være konkurransedyktige

Et ledd i regjeringens nye jernbanereform er økt konkurranse, noe som skal bidra til effektivitet og nyskapning.

Dette medfører blant annet at togstrekningene i Norge settes ut på anbud, der den som vinner anbudet får en enerett på drift på mellom syv til ti år. Dette avhenger også av konkurransens utforming.

– Vi vil delta i disse konkurransene og er innstilte på å vinne. Men skal vi klare det må vi gjøre store endringer. Hverdagsleveransen er det viktigste for både oss og kundene våre, sier Isaksen på pressemøtet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger