Hopp til innhold

To år til med rekordlave renter

Renten holder seg lav, boligprisveksten vil falle og kjøpekraften vil øke mot 2020, spår Statistisk sentralbyrå.

Rente

LAVE RENTER: Styringsrenta vil forbli lav i tiden framover, spår ekspertene.

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Norsk økonomi går mot lysere tider og det er grunn til å være optimistisk, skal vi tro fremtidsutsiktene som blir presentert i SSBs siste økonomiske analyse.

Fallet i petroleumsinvesteringene vil avta, eksporten vil øke og det vil bringe norsk økonomi inn i en svak konjunkturoppgang de neste tre årene, ifølge SSB.

– Grunnen til at vi har havnet i en konjunkturnedgang er et sterkt fall i oljeinvesteringene og generelt innen oljevirksomheten. Vi tror det fallet begynner å nærme seg slutten, sier forsker Torbjørn Eika og fortsetter:

– Vi tror også at veksten i eksporten vil ta seg opp. I fjor fikk de fleste av oss et klart fall i reallønna fordi prisveksten var så høy, men det kommer vi ikke til å få i år. Dermed bidrar også husholdningskonsumet til å trekke opp økonomien.

Forsker Torbjørn Eika i SSB

NYE TALL: Forsker Torbjørn Eika og tallknuserne i SSB spår norsk økonomi vil bli bedre.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Bra for folk med gjeld

Rentebunnen ble nådd i mars 2016, med en styringsrente på 0,5, og renta vil ifølge SSB holde seg lav også i tiden framover.

– Den konjunkturoppgangen vi ser oss tror vi blir beskjeden. Dermed ser vi ingen grunn til at renten blir hevet på en stund. Vi tror ikke vi får den første hevingen før vi er to år fram i tid, i 2019. Og så får vi noe lignende året etter der også, sier Eika.

Det er en gavepakke til nordmenn med høy gjeld.

– Det betyr at renteutgiftene blir lave for dem som har mye gjeld. Og det er mange som har det. Lave renter er en viktig årsak til at boligprisene har økt så mye, derfor vil dette også bidra til å holde boligprisveksten oppe, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea.

Sjefsanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

TROR PÅ PRISVEKST: Sjefanalytiker Erik Bruce.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Men for dem som er opptatt av å sparing kan det være negativt.

– Norske låntagere har i all hovedsak flytende lån, så det er gunstig for dem som har tatt opp mye lån, men ikke for dem som sparer.De får lav rente på innskuddene, og noen grupper som for eksempel eldre, blir ikke så glade, sier Bruce.

Også Bruce mener det er rimelig å anta at renta forblir lav en god stund til.

– Det er heller ingen utsikter til at landene rundt oss setter opp renta med det første, og da er det vanskelig å sette opp renta i Norge uten at krona blir for sterk.

– Nedgang i ledighet

Men selv om boligprisveksten fortsetter, ser man allerede nå tegn til at det avtar, påpeker Bruce.

– Vi ser tegn på at det har roet seg ned, spesielt i Oslo. Og det kan ha litt å gjøre med regelendringene som kom. Særlig i Oslo tror jeg mange har kjøpt leilighet på spekulasjon, og dersom forventningene svekkes kan også det bidra til lavere prisvekst.

SSB tegner et bilde av en økonomi som gradvis kommer seg på beina, sier samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel.

– Vi ser en moderat vekst og dermed også en forsiktig nedgang i ledigheten. Og det kan virke rimelig ut fra at vi nå også opplever denne omstillingen, at andre næringer skal overta som motoren i økonomien.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ