NRK Meny
Normal

Tjener millioner på asylmottak

Mens kommunale asylmottak går med underskudd, tjener private mottak millioner. Helt vanlig forretningsvirksomhet, mener Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

torshov asylmottak

Torshov mottak i Oslo drives av Link AS, et selskap som har tjent 27 millioner på å drive asylmottak de siste fem årene.

Foto: NRK

NRK har fått tilgang til 57 regnskaper fra asylmottak som var i drift i fjor. De viser at de private driftsoperatørene, tross flere nedleggelser og lav flyktningtilstrømning de siste årene, tjener godt med penger.

De 34 privateide mottakene leverte totalt et overskudd på 19 millioner kroner i fjor. Samtidig sliter de 15 kommunale mottakene, med et underskudd på 1,5 millioner kroner.

8 mottak drives av frivillige organisasjoner, og disse satt igjen med 890.000 kroner.

Frykter dårligere tilbud

UDI ønsker at asylmottak skal drives av både kommuner, private firmaer og frivillige organisasjoner. Men Norsk Folkehjelp opplever at det er vanskelig å konkurrere med aktører som tenker profitt.

- Slik det er i dag blir vi presset økonomisk, og tvinges til å drive billigst mulig i et hardt marked. Det er vi redd skal gå ut over kvaliteten på mottakene, sier generalsekretær Petter Eide.

Han får støtte av Norsk Organisasjon for Asylsøkere. (NOAS)

-Det er klart at dette gir utslag på hva slags tilbud asylsøkerne får. Vi tror at de vil ha en bedre situasjon på mottak som ikke har til hensikt å tjene mest mulig penger på dem, sier avdelingsleder Sylo Taraku.

Norsk Folkehjelp har i dag driftsavtaler på seks mottak, og må inn i stadig tøffere anbudsrunder for å henge med.

- Slik Utlendingdirektoratets rammer er i dag, er det mer tilpasset private aktører med et sterkt profittfokus. Det gjør at vi lett glemmer det viktige samfunnsansvaret det er å drive asylmottak, sier Eide.

Han ønsker nå at rammevilkårene for å drive asylmottak blir justert.

- Minstekravet til kvaliteten på tilbudet må heves, og man må sørge for at også de frivillige organisasjonene slipper til, sier han.

Nesten hundre millioner

I dag er det to private aktører som dominerer i driften av asylmottak.

Hero AS og Link AS har de siste fem årene omsatt for 1,1 milliarder kroner – og levert et overskudd på 72 millioner før skatt.

- Vi synes det resultatet vi har gjenspeiler en fornuftig drift. For oss, som i all næringsdrift, er det helt nødvendig å tjene penger, sier daglig leder Morten Jørgensen i Link AS.

Også Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som har ansvaret for UDIs praksis, synes millionprofitt på asylmottak er uproblematisk.

- Dette er forretningsvirksomhet på lik linje med andre næringer. De som driver med dette må basere seg på at de skal tjene penger, sier statssekretær Raimo Valle.

Han mener minstekravene til kvaliteten på mottakene er helt forsvarlige.

- Vi legger til grunn av dagens rammer er tilstrekkelige, sier han.

For asylinvestorene ser fremtiden ser lys ut. I 2008 har antallet asylsøkere i Norge økt betraktelig, og Utlendingsdirektoratet (UDI) må innen året er omme opprette 40 nye mottak. Anbudsrundene er allerede i gang.

Dette tjener de:

Hero As:

Overskudd 2003: 19826000

Overskudd 2004: 19094000

Overskudd 2005: 8804000

Overskudd 2006: 3684000

Overskudd 2007: 5200000

Link As:

Overskudd 2003: 5488000

Overskudd 2004: 5206000

Overskudd 2005: 5086000

Overskudd 2006: 2300000

Overskudd 2007: 2600000

Kilder: UDI, Brønnøysundregistrene, Bizweb.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger