Tillitsvalgte i Forsvaret: – Dette gir ikke flere krigere

Lederne for Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon hevder at Heimevernet og Hæren ikke får nødvendige investeringer gjennom statsbudsjettet. De tillitsvalgte er skuffet, men forsvarsministeren avviser kritikken.

Soldater fra 2. bataljon

Hæren er den store taperen i statsbudsjettet for 2018, hevder Norges Offisersforbund.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

Leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, fikk tilgang til statsbudsjettet for 2018 klokken 10.00. Etter en rask gjennomgang er reaksjonen lunken.

Bongo, Offisersforbundet

Torbjørn Bongo, Offisersforbundet

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han viser til at det særlig for landstyrkene ikke er satt av nok midler, og at en satsing på artilleri ikke er nevnt.

– Det er ikke planlagt helt nødvendige investeringer for Hæren og Heimevernet. Det er ikke overraskende, men svært skuffende. Regjeringen fortsetter også kuttene i HV fra 45 000 soldater. De kutter mer enn varslet, helt ned mot 30 000 soldater, sier Torbjørn Bongo.

I Langtidsplanen for Forsvaret ble det slått fast at antallet heimevernssoldater skulle være 38 000

– Det kan være en skrivefeil, men det er faktisk det som står, sier Torbjørn Bongo.

Soldat fra Heimevernet

En soldat fra Heimevernet under øvelsen Col Response i 2014.

Foto: Mattis Wennemo/Forsvaret / NTB scanpix

I Forsvarsdepartementet blir det bekreftet at det er en skrivefeil i budsjettdokumentet. Det riktige antallet soldater i Heimevernet skal være 38 000.

Følger planen

Lederen for Norges Offisersforbund mener regjeringen følger opptrappingslinjen de har varslet, men mener det på papiret kan se bedre ut enn det som er reelt.

– Hovedinntrykket er at budsjettet tilsynelatende er i tråd med Langtidsplanen for Forsvaret. Det er bra, men vi vet at det bak tallene ofte skjuler seg en annen virkelighet som ikke alltid ser bra ut, mener Bongo.

Ingen flere krigere

Lederen for Befalets Fellesorganiasjon, Jens Jahren, synes det er bra at regjeringen gjør som den har lovet og satser på investeringen i forsvarsmateriell. Samtidig er han svært kritisk til at det ikke satses på flere mannskaper og kompetanseheving.

Leder BFO (Befalets Fellesorganisasjon) Jens Jahren

Leder for Befalets Fellesorganisasjon, Jens Jahren

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette budsjettet gir ingen flere krigere. Det styrker heller ikke kompetansen til de som allerede er i Forsvaret. Vi får ingen styrket bemanning og det er skuffende, sier Jahren.

Før finansminister Siv Jensen la frem statsbudsjettet var det allerede kjent at Sjøforsvaret ville få 84,5 millioner for å vedlikeholde fartøy og materiell. I tillegg skulle en del av midlene gå til økt beredskap.

Avviser kritikken

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide avviser kritikken fra de tillitsvalgte og mener Bongo ikke kan ha lest budsjettet før han uttalte seg.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– I budsjettet står det at regjeringen prioriterer å anskaffe artilleri, og at vi presenterer en egen sak for Stortinget til godkjenning i høst når leverandør er valgt, sier Søreide til NRK.

Søreide viser videre til en reell styrking av forsvarssektoren på om lag tre milliarder kroner.

– Det er på toppen av styrkingen på mer enn 2,8 milliarder kroner i 2017. Det er en historisk økning og en tydelig oppfølging av langtidsplanen for Forsvaret, sier hun.

Hun vektlegger at regjeringens budsjettforslag følger opp langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden frem til 2020.

– I 2018 ønsker regjeringen kortere responstider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer for et fremtidsrettet forsvar, skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Forsvarsminister sier økningen av budsjettet vil føre til økt aktivitetsnivå, særlig i Sjøforsvaret.

Det vil også arbeides videre med etablering av et jegerkompani i Finnmark, anskaffelse av nye maritime patruljefly og ressursbruk i forbindelse med overgangsfasen fra F-16 til F35 kampfly.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger