Tillitsvalgt: – Det hersker en fryktkultur i SAS

– Ansatte om bord føler seg utsatt for utilbørlig press hvis de melder seg udyktig til å fly, mener leder i Norsk Kabinforening, Pål Røine.

SAS kabinansatt

Kabinforeningen i SAS hevder at mange ansatte ikke tør å bruke en «udyktig til å fly»-melding, de melder seg heller syke.

Foto: NRK

– De har opplevd ubehagelige samtaler i etterkant og det har nærmest blitt fremsatt trusler, sier Pål Røine om hvordan hans kolleger har opplevd det etter å ha meldt at de ikke har vært i stand til å fly.

Røine leder 700 SAS-ansatte i Norsk Kabinforening. Hans fagorganiserte har fortalt om reaksjoner der de føler seg utsatt for press og mistenkeliggjøring av ledelsen.

SAS blir gransket i Sverige

I Sverige gransker Luftfartstilsynet nå saken etter at en kabinansatt fortalte at han ble oppsagt etter at han meldte seg udyktig til å fly, «Unfit for flight». En slik melding kan de ansatte benytte når de ikke føler seg i stand til å gjøre jobben sin. Det er ikke det samme som en sykemelding.

Etter streiken i sommer stilte 700 ansatte i Sverige seg bak et anonymt protestbrev der de etterlyste en ny lederstil.

Pål Røine

Leder i Norsk Kabinforening, Pål Røine, sier situasjonen for de ansatte i Norge ikke er noe bedre enn i Sverige.

Foto: Norsk Kabinforening

– Vi trykkes ned av en stor og dyr administrasjon som bruker «management by fear», sa en av initiativtakerne til brevet i et intervju med Sveriges Television.

Situasjonen i Sverige er ikke unik, mener Røine, som ønsker at de ansatte og ledelsen må få en felles forståelse for dagens regelverk.

– Fryktkultur i Norge

– Dessverre har vi en tilsvarende situasjon i Norge med fryktkultur, sier Røine.

Han sier flere fagorganiserte ikke melder seg «unfit for fligth» fordi de er redde for å bli sagt opp, og mener mange sykemelder seg istedenfor å melde seg udyktig til å fly. Han sier ansatte også frykter at dette kan få konsekvenser for videre avansement.

Flysjef i SAS, Rolf Bakken, kjenner seg ikke igjen, og sier han blir trist når han hører dette. Han sier ledelsen nå skal gjennomgå regelverket.

Rolf Bakken

Flysjef i SAS, Rolf Bakken, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra de kabinansatte.

Foto: SAS

– Vi ønsker å sette oss ned sammen med verneombudene og foreningene, og kartlegge bekymringsmeldingene. Ut ifra det, vil vi lage en handlingsplan. Vi kan ikke akseptere usikkerhet rundt regelverket.

Han sier ingen skal frykte å miste jobben sin. Ifølge Bakken har SAS mellom 600 og 700 «Unfit for flight»-meldinger blant de kabinansatte hvert år. Blant flygerne er tallet 250 i året.

– Hadde det vært noen tvil hos de ansatte om dette, hadde vi ikke hatt så høye tall, mener Bakken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger