NRK Meny
Normal

Tilbyr pasienter å skifte til døde fastleger

Åtte måneder etter hun døde, sto den avdøde legen fortsatt på oversikten over ledige fastleger. Ingen etater har oversikt over hvor mange avdøde fastleger som står på nettsidene.

Fastlegeliste Helfo.no

Dette er en skjermdump av fastlegene som Helfo tilbyr 23. januar 2014. Den avdøde legen er nå fjernet fra listen og listen er oppdatert.

Foto: Skjermdump Helfo.no

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) bekrefter overfor NRK at det har skjedd at leger som ikke lenger lever, har blitt stående på fastlegelistene som ligger ute på nettet i lang tid

I fjor skjedde det 633.000 bytter av fastlege, og over halvparten av disse, 324.000, var bytter som pasient selv ønsket. De øvrige byttene skjedde fordi fastlegen reduserte sin pasientliste eller la ned legepraksisen.

Pasientene hadde i fjor 4387 fastleger å velge mellom. Men alle valgene var altså ikke reelle.

226 000 skiftet lege på nett

Helfo vet ikke hvor mange avdøde fastleger som står på listene, eller hvor mange som har blitt liggende i systemet lenge etter at de døde. Det vet ingen andre heller. Helsedirektoratet vet ikke, men tror problemet er lite. Kommuneoverlegen i Oslo henviser til bydelene, og sier hun ikke har oversikt.

Steinar Mathisen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, kjenner til problemet med at avdøde leger er blitt liggende i listene, men sier det er et marginalt problem.

Det er kommunenes ansvar å melde fra om en fastlege dør eller på annen måte trer ut av fastlegeordningen. Dersom dette skjer, er kommunen pliktig til å skaffe vikar slik at pasientene ikke blir skadelidende

Steinar Mathisen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, om fastlegeordningen

– Det er kommunenes ansvar å melde fra om en fastlege dør eller på annen måte trer ut av fastlegeordningen. Dersom dette skjer, er kommunen pliktig til å skaffe vikar slik at pasientene ikke blir skadelidende, sier Mathisen.

72 prosent av dem som etter eget ønske byttet fastlege i 2013, gjorde dette på internett, opplyser Helfo.

Siden 2005 har pasienter kunne skifte fastlege via nett. Nettjenesten driftes av Helfo, også kjent som helseøkonomi-administrasjonen, som er en etat under Helsedirektoratet. Innholdet i tjenesten, altså selve legelistene, bygger på informasjon om fastlegeavtaler som er inngått av kommunene.

– Når kommunene ikke sender oss oppdaterte lister, så kan dessverre slike feil skje, sier opplyser Helfo.

– Unntakstilfelle

Mathisen mener det er gode rutiner for å håndtere dødsfall blant fastleger.

– I det konkrete tilfellet der det tok åtte måneder før en avdød fastlege ble fjernet fra listen, er det et unntakstilfelle. Ifølge fastlegeavtalen er det kommunens ansvar å melde fra straks når en lege dør eller trer ut av ordningen. Listene blir så oppdatert daglig i Helfo, sier Mathisen.

Det er også kommunens plikt å skaffe vikar for leger som det er inngitt fastlegeavtale med.

Mathisen sier at Helsedirektoratet har inntrykk av at rapporteringen fra kommunene jevnt over er bra nok. Når en lege dør, så kan boet sitte på praksisen og fastlegeavtalen i inntil seks måneder.

– Vi har ikke registrert mange glipper, sier Mathisen som forsikrer at ingen pasienter blir stående uten fastlege i slike tilfeller.

Mathisen sier at dersom noen har skiftet til en lege som viser seg å være død eller på annen måte har sluttet, vil pasienten møte en vikar når vedkommende henvender seg til legekontoret.

Han understreker at pasienter som bruker ett av de to årlige fastlegeskiftene sine, og ender opp med en avdød lege eller vikar, ikke bruker opp ett av de to skiftene sine. Valget kan da gjøres på ny, sier Mathisen.

– Kan ikke bare fjerne leger

Zahid Mukhtar

Zahid Mukhtar er kommuneoverlege i Alna bydel i Oslo, og har jobbet mye med fastlegeordningen.

Foto: Zahid Mukhtar

Den aktuelle legen som ble stående på fastlegelista i åtte måneder, hørte hjemme i Alna bydel i Oslo. Kommuneoverlege Zahid Mukhtar kjenner saken godt:

– Vi sender melding om nye fastleger fortløpende til Helfo, som oppdaterer listene som ligger på «Min fastlege»-oversikt en gang i måneden. Men en del ganger kan det ta lang tid før en ny avtale er klar. Økonomiske forhandlinger og avtaler skal skrives mellom den legen som slutter og den som starter, og det er en del frister som skal overholdes, sier Mukhtar.

– Hvorfor fjerner dere ikke bare avdøde leger fra registeret?

– Det MÅ stå en lege i registeret, ellers får ikke vikaren refusjon fra Helfo. Det er den eneste mulighet, for det er denne lista som styrer refusjonen.

Han understreker at i tilfellet der det tok åtte måneder før en ny avtale kom på plass, hadde bydelen en vikar tilgjengelig for pasientene i fastlegehjemmelen. Men Mukhtar sier bydelen ikke kunne rapportere dette navnet inn til fastlegeordningen som ny, offisiell fastlege.

Alna bydel har for tiden avtale med 38 forskjellige fastleger.

Tidkrevende prosess

Når en fastlegehjemmel blir ledig, må bydelen gå gjennom den omstendelige prosessen med utlysning og tildeling etter fastlegeavtalen som Den norske legeforening har med Oslo kommune.

Mukhtar sier at straks en ny avtale er klar, sendes oppdatert info med nytt navn og antall plasser inn til Helfo. Det er Helfo selv som holder rede på om det er ledige plasser på listene.

Legene får tilsendt en diskett månedlig fra Helfo med informasjon om hvilke pasienter som står på listen, forteller Mukhtar, som selv har vikariert som fastlege i bydelen når det har vært behov.

Mukhtar sier regelverket bydelen må forholde seg til er detaljert og inneholder mye juss og frister.

– I dette konkrete tilfellet var det en ganske lang prosess med dødsboet og pårørende før praksisen kunne overdras til en ny lege, som også har overtatt pasientlisten fra 1. januar, sier Mukhtar til NRK.no.

Legelisten.no, som inneholder oversikt over samtlige fastleger i landet, bygger på den samme listen som Helfo administrerer.

Det er dessverre ikke første gangen vi kommer over tilfeller der det figurerer avdøde leger på listene fra Helfo.

Lars Haakon Søraas i Legelisten.no.
Lars Haakon Søraas, Legelisten.no

Lars Haakon Søraas i Legelisten.no sier problemet med avdøde leger blant de over 4000 fastlegene er større enn det Helfo vil innrømme.

Foto: Privat

Søraas mener problemet ser ut til å ligge i de prosedyrene kommunene og Helfo bruker når de oppdaterer sine lister.

Plukker ut navn manuelt

Søraas sier de har fått flere henvendelser fra pasienter om at det står navn på avdøde leger på listene. I slike tilfeller håndplukker de ut navnene fra Legelisten.no.

– Hvis vi mottar tips fra brukere om at en fastlege har gått bort, så fjerner vi per i dag disse legene. Det skaper imidlertid et dilemma: Pasienter vil se at en fastlege er listet i Helfo sine lister, men vil ikke finne samme fastlegen på Legelisten.no. Det kan skape usikkerhet hos pasientene. Dersom dette problemet med døde fastleger i Helfo sine lister fortsetter, så er det mulig vi må se på en løsning der vi informerer våre brukere, sier Søraas til NRK.no.

Han mener at det beste ville være om Helfo og kommunene forbedrer sine rutiner slik at døde fastleger blir fjernet umiddelbart, og ikke framstår som valgbare for pasientene.

– I 2014 burde det være en smal sak. Hvis Helfo og kommunene derimot insisterer på å tilby døde fastleger til befolkningen, så mener vi de iallfall må gjøre det tydelig på sine lister hvilke av fastlegene man kan velge som lever og hvilke som har gått bort, sier Søraas i Legelisten.no.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger