Saksøker Staten for å få innsyn i Treholt-opptak

En samlet norsk presse saksøker Staten for å få innsyn i lydopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt i 1985.

Rettssaken mot Arne Treholt

Arne Treholt på plass i rettssalen under første dag av saken mot ham i 1985.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Harald Stanghelle

Harald Stanghelle stiller seg bak søksmålet fra pressenorge.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX
Arne Jensen, ass.gen.sekr. Norsk Redaktørforening

- Åpenhet er avgjørende, sier Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Foto: Norsk Redaktørforening
Ståle Eskeland

Ståle Eskeland mener PST har et ansvar for å praktisere offentlighet.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere nektet mediene innsyn i lydopptakene.

Nå saksøker et samlet norsk pressekorps – deriblant NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Aftenposten, VG, Dagbladet og flere store regionaviser – Staten ved Politiets sikkerhetstjeneste for å få tilgang til lydopptakene.

Les hele begjæringen: Begjæring om tilgang til lydbåndopptak til Oslo tingrett

– Åpenhet en forutsetning for tillit

Deler av rettssaken mot Arne Treholt gikk for åpne dører, mens andre deler ble unntatt offentligheten. Både de åpne og lukkede delene av rettssaken ble tatt opp på lydbånd.

Mediene krever innsyn i hele opptaksmaterialet fra rettsaken da Arne Treholt ble dømt til landsforæderi i 1985.

Politiets sikkerhetstjeneste har allerede avvist kravet om innsyn.

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle sier at nå får Oslo tingrett bestemme:

– Jeg håper at dette fører til en åpen sak. Det er viktig med tillit i denne saken, og åpenhet er en forutsetning for tillit, sier Stanghelle som dekket saken for Arbeiderbladet på 80-tallet.

– Alle kort må på bordet

Gjenopptakelseskommisjonen sitter nå i møte for å vurdere om de skal undersøke flere forhold ved Treholt saken.

Assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening sier at åpenhet rundt Treholt-saken er avgjørende for tilliten til norsk rettsvesen:

– Treholt-saken har ridd det norske samfunnet som en mare i 25 år. Når man nå har en gjennomgang i Gjenopptakelseskommisjonen er det viktig at alle kort kommer på bordet. At man får maksimal åpenhet om det som skjedde den gangen for at man skal gjenopprette og opprettholde tilliten til det norske rettssystemet, sier Jensen til NRK.

– PSTs argumenter holder ikke

Leder av Politiets sikkerhetstjeneste, Janne Kristiansen har avvist kravet om innsyn fra en norsk presse. Men Jensen sier at hun ikke har gitt noen begrunnelse:

– Det er nettopp det som er problemet. Når vi ikke får noe godt svar på det, så åpner det selvsagt for spekulasjoner, usikkerhet og tvil om hva som er de reelle motivene til Politiets Sikkerhetstjeneste, sier Jensen som ikke vil spekulere i hva slags motiver PST har.

Det har tidligere vært argumentert med hensynet til rikets sikkerhet som grunnen til at politiets sikkerhetstjeneste ikke vil gi ut lydopptakene fra rettsaken.

Det argumentet holder ikke, sier Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland:

– Min fantasi strekker ikke til for å kunne komme til at rikets sikkerhet på noen måte kan være truet ved at det kan bli offentliggjort hva som skjedde under rettssaken i 1985.

Hva tenker du om at PST har avvist innsynsbegjæringen?

– PST oppfører seg som den pleier å gjøre, nemlig å ta det mest restriktive standpunktet. Men de har et ansvar som går langt utover det, nemlig også å praktisere offentlighet i straffesaksbehandlingen, sier Eskeland.

Leder av Politiets sikkerhetstjeneste, Janne Kristiansen ønsker ikke å kommentere søksmålet overfor NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger