Til kamp for midtrekkverk

Geir Holdal mistet tre familiemedlemmer i trafikken. Nå reiser han landet rundt for å bedre sikkerheten på veiene.

Geir Holdal

Geir Holdal reiser landet rundt i kampen for å bygge ut flere midtrekkverk på norske veier.

Foto: Helge Aarrestad / NRK

Sommermånedene er den tida på året det skjer flest dødsulykker i trafikken.

Så langt i år har over halvparten av trafikkulykkene med dødelig utgang skjedd under front-mot-front-kollisjoner.

Nett-TV: Jobber mot ulykker

 

Geir Holdal

Geir Holdal kjemper for midtrekkverk.

Foto: Helge Aarrestad / NRK

 

Mistet tre familiemedlemmer

17.juli i fjor døde tre familiemedlemmer i en front-mot-front-kollisjon da bilen deres havnet i feil kjørebane og traff et motgående vogntog på E39.

Geir Holdal mistet en søster, en svoger og en niese. Nå reiser han landet rundt for å skape blest om en aksjon han håper skal bedre trafikksikkerheten.

 - Vi ønsker å opppnå et større fokus på dette, og dermed også en utbedring av veiene og større sikkerhet, sier han til NRK

Kjemper for midtrekkverk

Det er først og fremst utbyggingen av fysiske midtrekkverk Holdal ønsker å oppnå gjennom aksjonen.

Steinulf Tungesvik

Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdsels-departementet varsler økt tempo i utbyggingen.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

- Jeg tenker på at hvis det hadde vært fysisk midtrekkverk, hadde søsteren, svogeren og niesen min sannsynligvis vært i live i dag, sier Holdal.

Ved utgangen av mai i år var 49 av totalt 76 trafikkofre drept i såkalte møtekollisjoner.

En SINTEF-rapport fra 2004 anbefaler bygging av fysiske midtrekkverk på to- og trefeltsveier i Norge.

Mens Norge i fjor ikke hadde mer enn 75 kilometer med midtrekkverk på slike veier, har Sverige nesten 20 ganger mer.

Holdal mener ansvaret ligger hos de folkevalgte.

- Det er opp til politikerne nå å ta tak i dette, og vi ønsker å være med å hjelpe til å sette fokus slik at noe blir gjort, sier han.

Varsler opptrapping

Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet sier arbeidet allerede er i gang.

- Vi driver kontinuerlig med å bygge ut midtrekkverk og setter igang andre tiltak for å redusere ulykkesrisikoen. Vi ønsker også å øke takten i dette arbeidet framover, sier Tungesvik.

I mellomtiden ønsker Holdal at færrest mulig skal oppleve det han opplevde. Nå vil han hjelpe til ved å sette fokus på problemet, og tirsdag arrangerer han et folkemøte i Kristiansand.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger