Hopp til innhold

Ingen kommuner innførte tiggeforbud før sommeren

Regjeringen la sin prestisje i å åpne for kommunale tiggeforbud før sommeren. Men tigging er fortsatt tillatt i alle landets 428 kommuner.

En mann sitter og tigger på Karl Johan mens folk går forbi

LOVLIG: Det er fortsatt lov å be forbipasserende om penger, både på Karl Johan i Oslo og i resten av Norges kommuner. (arkivfoto).

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

«Regjeringen følger nå opp et viktig punkt i regjeringserklæringen, for å sikre at et forbud mot tigging trer i kraft allerede denne sommeren i kommuner som ønsker det».

Sitatet over tilhører justisminister Anders Anundsen (Frp) og er hentet fra en pressemelding fra slutten av april da regjeringen la fram et lovforslag om at kommunene selv kunne forby tigging på offentlig sted.

Med hjelp fra Senterpartiet fikk forslaget flertall i Stortinget 16. juni.

Nesten ingen har vedtatt forbud

Allerede før den tid hadde Politidirektoratet sendt ut en veileder til kommunene, slik at de som ønsket et tiggeforbud før sommeren kunne få en rask godkjenning fra sentralt hold.

Men så langt har ikke Politidirektoratet stadfestet, det vil si gitt grønt lys til, en eneste endring i politivedtektene som innebærer forbud mot tigging.

Årsaken er enkel.

Ingen kommuner har innført forbud.

– Jeg vil tippe at vi får det plass tidligst i oktober, sier ordfører i Lillesand, Arne Thomassen fra Høyre.

Etter det NRK forstår er Lillesand den eneste kommunen i Norge som faktisk har fattet et politisk vedtak om tiggeforbud etter Stortingets lovendring.

Formelle regler hindrer raskt forbud

Men selv om politikerne bestemte seg i slutten av juni, er tigging fortsatt tillatt i sørlandsbyen.

Arne Thomassen

SAKSBEHANDLING: Lillesand har vedtatt forbud mot tigging, men det er ikke innført fordi saken må ut på høring først, forklarer ordfører Arne Thomassen.

Foto: Svein Sundsdal
Ole-Henrik Hjartøy, ordfører i Bodø

TILTAK: Ole-Henrik Hjartøy forteller at færre tiggere kommer til Bodø etter at kommunen i fjor bestemte at alle som tigger penger må registrere seg hos politiet.

Foto: Sigurd Steinum / NRK
Einar Halvorsen

HØRING: Einar Halvorsen sier fjorårets prinsippvedtak mot tigging fortsatt er ute på høring. – Når den er over skal vi behandle saken på nytt.

Foto: Svein Sundsdal

– Grunnen er at endringer i politivedtektene må ut på høring slik at alle får sagt sin mening. Vi vil se på de tilbakemeldingene vi får, så venter en ny politisk behandling før vi vedtar de endelige vedtektene, sier ordfører Thomassen.

Resten av landets kommuner hadde det ikke like travelt med å vedta forbud og sende nye politivedtekter ut på høring.

Da NRK i midten av juni kartla hva de 20 største kommunene i landet mente om lokale tiggeforbud, åpnet kun Bodø, Arendal og Kragerø for muligheten om et kommunalt forbud allerede denne sommeren.

Men ingen av de tre kommunene har så langt fattet politiske vedtak i saken.

I Kragerø ville ikke kommunestyret behandle ordførerens forslag om å innføre et forbud fra 1. juli, og saken kom aldri til votering.

I Bodø rakk de ikke å forberede en politisk behandling av saken før de folkevalgte tok sommerferie. Ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) har uansett ingen hast med å få et forbud på plass.

– Det har ikke vært noe stort problem med tigging her i sommer, sier han til NRK.

Ordføreren ser derfor ikke for seg at tigging står særlig høyt på agendaen når kommunestyret samles igjen etter sommerferien.

– Jeg har ikke tro på et forbud i Bodø før det kommer fra regjeringen, sier Hjartøy.

– Venter på nasjonalt forbud

For samtidig som Stortinget åpnet for kommunale tiggeforbud fra 1. juli i år, presset Senterpartiet regjeringen til å forplikte seg til å fremme forslag om et nasjonalt forbud som kan være på plass allerede fra sommeren 2015.

Tiggeforbud er en betent sak med sterke følelser, og Hjartøy tror mange kommuner nå venter på et nasjonalt forbud framfor å ta krangelen lokalt.

– Signalene fra regjeringshold gjorde at de som hadde tenkt å innføre et lokalt forbud, unnlot å ta den saken nå. Jeg tror neppe noen kommune har hundre prosent enstemmighet om dette, og de ønsker ikke å ta den politiske belastningen, sier han.

Ordføreren i Arendal, Einar Halvorsen fra Høyre, tenker på samme måte.

– Ideelt sett vil jeg vente, slik at det blir likt i alle kommuner. Det er mer ryddig, og vi unngår store deler av denne debatten, sier han til NRK.

I fjor sørget flertallet av politikerne i Arendal for et prinsippvedtak om at de ville ha et lokalt forbud dersom det ble mulig. Etter stortingsvedtaket i juni gikk Halvorsen høyt på banen og sa til NTB at han trodde bystyret ville vedta et nytt forbud mot tigging før 1. juli i år.

Det skjedde ikke, og Halvorsen har det ikke lenger like travelt med å få et lokalt forbud på plass.

– Den siste tiden har vi vært lite belemret med tigging, det er ingen tiggere i Arendal nå, sier ordføreren.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Peter Christian Frølich, Jenny Klinge og Ulf Leirstein

SP SIKRET FLERTALL: Peter Christian Frølich (H), Jenny Klinge (Sp) og Ulf Leirstein (Frp) presenterte i juni Justiskomiteens innstilling, hvor flertallet går inn for at kommunene lokalt kan forby tigging fra 1. juli. Samtidig lovet de å jobbe mot et nasjonalt forbud fra neste sommer.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Politisk uenighet i Oslo

Men i Høyre-styrte Stavanger ønsker den politiske ledelsen å få et forbud mot tigging inn i politivedtektene til høsten.

– Vi må se på helheten, ikke bare tiggeforbudet. Vi må også se om vi må oppdatere politiets verktøykasse for å håndtere situasjonen, sier gruppeleder i Stavanger Høyre, John Peter Hernes, til NRK.

I midten av juni gjennomførte Stavanger Aftenblad en kartlegging som viser at et flertall av de politiske partiene i Stavanger ønsker å forby tigging i løpet av høsten.

Også Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen (H) har tidligere sagt at han ønsker å vedta et kommunalt forbud nå til høsten.

Både Bergen og Trondheim har allerede endret politivedtektene, etter at de rødgrønne åpnet for at man kan registrere tiggere og pålegge dem meldeplikt.

Tiltakene gjør at verken vestlandshovedstaden eller trønderhovedstaden ser behovet for å forby tigging nå, meldte NTB i juni.

Artikkelen fortsetter under bildet:

En gruppe demonstranter utenfor Oslo Rådhus sitter og holder plakater med slagord mot tiggeforbud

OMSTRIDT: Mens både Høyre, Frp og Sp har programfestet at de ønsker tiggeforbud i hele landet, er motstanden stor hos regjeringens støttepartier KrF og Venstre. Også Ap og SV er mot. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget tidligere i sommer.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

I Oslo har ikke Høyre og Frp politisk flertall for å vedta forbud mot tigging i hovedstaden. Før sommerferien sendte bystyret to ulike forslag på høring, men tok ikke stilling til innholdet.

Det ene er Arbeiderpartiets gamle forslag om tiggefrie soner. Det andre er et forslag fra Fremskrittspartiet om totalforbud i hele kommunen.

NRK ba om et intervju med justisminister Anders Anundsen om at ingen kommuner så langt har innført forbud mot tigging. Vi fikk dette svaret fra statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Kommunene har fått muligheten til å innføre et lokalt tiggeforbud. At ingen har benyttet seg av den muligheten må hver enkelt kommune selv svare for.

AKTUELT NÅ