Tidligere Yara-topp dømmes til sju års fengsel

Borgarting lagmannsrett har dømt tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace i gjødselselskapet Yara til fengsel i sju år for grov korrupsjon.

Yara-logo

Tidligere Yara-topp Kendrick Wallace ble dømt til langt strengere straff i lagmannsretten enn i tingretten. Dommen legger til grunn at det var andre enn Wallace i Yara som tok initiativ til korrupsjonen. Men det kan ikke bevises hvem som sto bak, ifølge dommen.

Foto: Yara/Erik Kottier

71-åringen var i en årrekke juridisk direktør i Yara, og ansvarlig for selskapets antikorrupsjonsarbeid.

Økokrim la i desember ned påstand om fengsel i sju år i ankesaken, etter at Wallace i tingretten ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Dermed er dommen i lagretten vesentlig strengere enn i tingretten, og på linje med straffepåstanden fra Økokrim.

Lagretten skriver i rettsavgjørelsen at det ikke legges til grunn at det var Wallace som tok initiativ til korrupsjonen - men at det ikke kan bevises hvem som står bak.

– Likevel kan ikke dette få nevneverdig betydning ved straffeutmålingen, skriver lagmann Mette Jensen i dommen.

Tidligere konsernsjef ble frikjent i lagmannsretten

Økokrims etterforskning startet allerede i 2011, og behandlingen i tingretten i 2014 endte med at fire tidligere toppledere i gjødselselskapet Yara ble dømt til ubetinget fengsel for grov korrupsjon i forbindelse med selskapets vikrsomhet i Libya og India.

Thorleif Enger

Tidligere konsernsjef Thorleif Enger i Yara ble idømt den strengeste straffen av de tiltalte i tingretten, men ble senere frifunnet i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Men i ankesaken i Borgarting lagmannsrett ble ble bare juridisk direktør Wallace dømt, mens tidligere konsernsjef Thorleif Enger og direktørene Daniel Clauw og Tor Holba ble frikjent for anklagene

Korrupsjonen de fire har stått tiltalt for, har gått ut på at Yara skal ha betalt bestikkelser til sønner av høytstående tjenestemenn i Libya og i India for å få innpass i markedene.

– Alvorligste korrupsjonssak noensinne

Det vakte stor oppsikt da en av Norges mest sentrale industriledere gjennom flere tiår, Torleif Enger, ble satt på tiltalebenken av Økokrim i en sak om grov korrupsjon i Libya og India.

Det er ingenting som tyder på at Wallace på eget initiativ besluttet å inngå avtaler om betaling av bestikkelser. Lagmannsretten legger til grunn at initiativet kom fra noen andre i organisasjonen, uten at bevisførselen i saken har gitt svaret på hvem dette var.

Borgarting lagmannsrett

Yara-saken begynte å rulle i 2011 da selskapet varslet Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til selskapets inntog i Libya.

Henvendelsen til Økokrim kom etter at avisen DN hadde begynt å grave i forhold rundt Yaras etablering i landet.

I januar 2014 vedtok Yara et forelegg på 295 millioner kroner fra Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland, og samme dag tok Økokrim ut tiltale mot de fire direktørene.

Yara har erkjent bestikkelser for over 70 millioner kroner.

Påtalemyndigheten har karakterisert Yara-saken som den mest alvorlige korrupsjonssaken i Norge noensinne.

Til tross for det, har saken endt med kun en domfellelse i Norge.

- Saken er kanskje den mest alvorlige korrupsjonssaken som er pådømt i Norge når det kommer til størrelsen på bestikkelsesbeløpet, fordi det er begått av et medlem av konsernledelsen og fordi det dreier seg om bestikkelser av høytstående myndighetspersoner i Libya og India, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim i en kommentar.

Hun mener det er riktig at lagretten har skjerpet straffen, fordi det dreier seg om to tilfeller av grov korrupsjon, som har en strafferamme på ti år.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger