Hopp til innhold

Tidligere polititopp frykter snikinnføring av generell bevæpning

De neste fire ukene skal alle politipatruljer få bære våpen. Politidirektoratet vil be om å forlenge denne perioden så lenge terrortrusselen mot Norge er uendret. Tidligere leder av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen frykter det kan bli til en snikinnføring av generell bevæpning av norsk politi.

Første dag med bevæpning

Årsaken til at politiet i Norge fra i dag og fire uker fremover skal bære våpen, er trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste, der personell fra Forsvaret og politiet blir utpekt som konkrete terrormål.

Dermed skal alle politipatruljer nå bære tjenestepistolene i hylster til daglig.

Hva skal patruljene gjøre med våpnene sine hvis de blir kalt ut til et fredelig oppdrag i for eksempel en barnehage?

– All polititjeneste innebærer en stor grad av skjønnsmessige vurderinger. Vi har lagt opp til at tjenestemenn også kan utøve skjønn når det gjelder bruk av våpen nå, slik at man ikke får tjenesteformer som virker rare eller støtende for publikum i den konkrete situasjonen, sier Kaare Songstad, leder for Avdeling for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD).

Vil bevæpne lenger hvis trusselen ikke nedjusteres

Da PST og Etterretningstjenesten for tre uker siden la frem sin nye vurdering av trusselbildet i Norge, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at de fryktet et terrorangrep mot Norge i løpet av tolv måneder.

Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet

– Hvis ikke trusselvurderingen fra PST endres nevneverdig i tiden fremover, vil det nok bli et råd fra PODs side å fortsette denne bevæpningen av norsk politi, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i POD.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Det kan bety bevæpnet politi utover de fire ukene som nå i første omgang er innvilget, helt frem til PST eventuelt nedjusterer trusselnivået.

– Hvis trusselvurderingen forblir uendret, og vi ikke kommer opp med andre kompenserende tiltak som kan forebygge eventuelle handlinger, vil nok rådet fra Politidirektoratet også i fortsettelsen være at politiet bærer våpen, sier Songstad.

– På ubestemt tid så lenge trusselen vedvarer?

– Ja, det må det hvis trusselen står slik den gjør i dag, sier Songstad.

En sentral kilde opplyser til NRK at Justisdepartementet vil be PST om en fornyet trusselvurdering innen utløpet av de fire ukene denne bevæpningsperioden varer.

Justisdepartementet vil ikke kommentere NRKs opplysninger.

– Advarer mot å misbruke situasjonen

En mulig forlengelse av bevæpningsperioden får tidligere mangeårig leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, til å rope varsku.

– Jeg har stor forståelse for den avgjørelsen som er tatt om bevæpning i fire uker nå, den tror jeg er klok og nødvendig. Men jeg vil advare mot at noen bruker denne situasjonen som argument for permanent bevæpning i Norge, sier Johannessen.

Arne Johannessen

Arne Johannessen sier han advarer mot at noen bruker dagens situasjon som argument for en generell bevæpning.

Foto: Stig Jarvik

– Hvis man skal diskutere generell bevæpning, må det være helt adskilt fra denne konkrete situasjonen. Da er det viktig at alle har tunga rett i munnen og ikke misbruker en konkret situasjon inn i en debatt om fremtidig våpenbruk. Det må ingen la seg friste til, sier han.

Johannessen, som i dag blant annet er leder for Luster Arbeiderparti, mener man kan se for seg et scenario med en lang periode med bevæpning av politiet på grunn av en konkret trusselvurdering.

Han tror det i så fall også vil kunne påvirke folkemeningen dersom folk blir vant til å se bevæpnet politi.

– Jo lengre tid som går, jo vanskeligere blir det å komme tilbake til det som er normalsituasjonen i Norge uten bevæpning. Derfor er det så viktig at man nå er tydelig på at den nåværende bevæpningen kun handler om denne situasjonen, og at man får en reell politisk debatt når det gjelder fremtiden, sier Johannessen.

POD: Et politisk spørsmål

Kaare Songstad understreker at dagens situasjon er spesiell og ikke må sidestilles med generell bevæpning.

– Vi har påpekt at dette er en annen situasjon enn generell bevæpning. Det er to forskjellige spørsmål. Bevæpningen i denne perioden, og med en mulig forlengelse, handler om å bevæpne politiet i en spesiell situasjon. Det handler ikke om generell bevæpning, det er et politisk spørsmål som vi må ta grundigere ved en senere anledning, sier Songstad.

Så du avviser at man kan ende opp med en permanent løsning på noe som bare skulle være midlertidig?

– Vi kan se for oss at dette ender opp som en permanent løsning, men det må i tilfelle være noe man beslutter konkret på bakgrunn av en helhetlig vurdering som også involverer politiske avgjørelser, sier Songstad.

Bevæpnet politi legger en rusmisbruker i bakken i Oslo sentrum

Tirsdag la bevæpnet politi en rusmisbruker i bakken i Oslo sentrum. Fra og med tirsdag og minst fire uker fremover skal norsk politi bære våpen på grunn av terrortrusselen.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ