Hopp til innhold

Økokrim ville ikke etterforske Huitfeldt: – Uheldig inntrykk

Tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad sier det kan ha gått litt fort i svingene da Økokrim sa det ikke var noe grunnlag for å etterforske Huitfeldt-saken.

Anniken Huitfeldt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt innkalte til pressekonferanse den 30. august for å fortelle om mannens aksjekjøp og -salg.

Foto: Annika Byrde / NTB

I ettermiddag kom meldinga om at Økokrim torsdag eller fredag vil kunngjøre om det vil bli åpnet etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Men allerede dagen da saken sprakk, den 30. august, uttalte Økokrim følgende:

«(...) Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som gir Økokrim grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel.»

Tidligere samme dag hadde Økokrimsjef Pål Kulø Lønseth erklært seg inhabil.

– Det har gått litt fort i svingene

Advokat Erling Grimstad, som tidligere har vært både leder og nestleder i Økokrim, reagerer på framgangsmåten hos sin tidligere arbeidsgiver.

Det som forundrer meg er at de tok en avgjørelse så raskt om at de ikke skulle starte etterforskning av saken, sier Grimstad til NRK.

Erling Grimstad

Erling Grimstad, som har vært både leder og nestleder i Økokrim, reagerer på Økokrims håndtering av Huitfeldt-saken.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Han understreker at slike krevende prosesser normalt tar litt mer tid, og forklarer at det ofte kan gå flere uker før man er ferdig med vurderingen.

– I dette tilfellet tror jeg noen kan oppfatte dette som litt hastverksarbeid. Det har gått litt fort i svingene.

– Riksadvokaten burde vurdert saken

Grimstad trekker også fram sammenfallet mellom at Økokrim samme dag som saken sprakk sa det ikke var noen innside-diskusjon rundt saken og at Økokrimsjefen erklærte seg inhabil.

– Når sjefen i Økokrim erklærer seg inhabil og beslutningen likevel blir tatt om å ikke starte etterforskning så kan prosessen se litt uryddig ut og det kan skape et uheldig inntrykk av at det kan være andre grunner til at avgjørelsen ble tatt, sier han.

Pål Lønseth, sjef Økokrim

Økokrimsjef Pål Kulø Lønseth erklærte seg selv inhabil på grunn av tett samarbeid gjennom Arbeiderpartiet med Anniken Huitfeldt.

Foto: Tore Linvollen

NRK har den siste uka spurt Riksadvokaten om hvorfor de ikke mener at hele Økokrim er inhabile i denne saken, når øverste leder Pål Kulø Lønseth er det. Grunnen til at Lønseth har erklært seg inhabil er at den tidligere Arbeiderparti-toppen har samarbeidet tett med Huitfeldt i flere saker, seinest i 2018.

Onsdag svarer Riksadvokaten at selv om Lønseth har erklært seg inhabil gjør ikke det nestlederen inhabil. Det er nå assisterende sjef i Økokrim Inger Svae-Grotli som skal behandle en eventuell etterforskning av Huitfeldt-saken.

Grimstad mener dette er en uvanlig håndtering.

Det er jo ikke vanlig at en assisterende sjef gjør en vurdering når sjefen er inhabil. Da flyttes jo den avgjørelsen opp et hakk. Det vil si Riksadvokaten i det tilfellet her. Det er det vanlige.

Tilliten til politiet

Det var i forrige uke det ble kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt aksjer i blant annet Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens hun har sittet som statsråd.

Huitfeldt selv gikk ut og beklaget at hun ikke hadde gjort seg kjent med ektemannens aksjehandel mens hun har vært statsråd.

Grimstad mener håndteringen av saken både hos Riksadvokaten og Økokrim kan svekke tilliten til påtalemakten.

– Det kan skape mistillit til politiet og det er veldig uheldig og særlig når det står om sentrale personer i vårt samfunn som nyter stor grad av tillit. Da er det ekstra viktig at man gjør en god, grundig og ryddig prosess før man tar en sånn type avgjørelse om å starte etterforskning eller ikke, sier Grimstad til NRK.

AKTUELT NÅ